Prikazujem rezultate 1 do 12 od 12

Tema: Šta je srpski interes na Kosovu

 1. #1
  Senior Member
  Datum registracije
  Jun 2002
  Postova
  2.068
  Rep Power
  2298
  <font face="Times New Roman" size="+1" color="green">Fakti��ko stanje treba podvesti pod pravno
  DANAS, 20. septembar 2005.
  Evropa prihvata samo nezavisne i suverene države, ��ije granice su nesporne i od suseda prihva��ene. Zato
  je preduslov evropske budu��nosti Srbije, rešenje tog pitanja. Ono ne može biti rešeno bez definisanja
  statusa Kosova. Rešenjem tih problema bi��e definisana država Srbija. Završi��e se raspad Jugoslavije.
  Onako kako je i po��eo - na Kosovu.
  Budu��i status Kosova zavisi, bar u formalnom smislu, ne samo od stava gra��ana Kosova i me��unarodne
  zajednice ve�� i od Beograda. Kažem formalno, jer u vezi sa statusom Kosova, Beograd ne��e imati
  suštinsku ulogu. Taj položaj Beograda je posledica dve ��injenice.
  Prva je pogrešno vo��enje </font>

 2. #2
  Senior Member
  Datum registracije
  Jun 2002
  Postova
  2.068
  Rep Power
  2298
  <font face="Courier" size="+1" color="green">politike koja je svoj najekstremniji vid dobila za vreme Miloševi��a i otuda je
  jasan stav me��unarodne zajednice da nema povratka na stanje od pre 1999. godine. Ali, i bez tog stava,
  o��igledno je da postoje politi��ki, ekonomski, vojnobezbednosni i socijalni limiti srpskog društva i države,
  koji isklju��uju ��ak i hipoteti��ku mogu��nost Beograda da upravlja Kosovom. </font><br><hr>

 3. #3
  Senior Member
  Datum registracije
  Jun 2002
  Postova
  2.068
  Rep Power
  2298
  <font face="Times New Roman" size="+1" color="green">Toga je svesna i ve��ina
  gra��ana Srbije, ali je malo ko spreman da to javno kaže, a pre svega politi��ke partije i njihovi lideri.
  Druga ��injenica je nesumnjiva želja ve��ine gra��ana Kosova za nezavisnoš��u. Ta njihova težnja je u toj
  meri ve��inska, da time pravi suštinsku razliku izme��u Vojvodine i Kosova, bez obzira na njihov isti ustavni
  status u republici Srbiji, u trenutku raspada Jugoslavije. U Vojvodini ve��unu predstavljaju Srbi i time je
  legitimna njihova želja da žive u Srbiji, kao što je na Kosovu legitimna želja ve��ine da ne žive u Srbiji. Tu
  želju su ostvarili 1999. godine, kada je Miloševi��, da bi ostao na vlasti, potpisom na Kumanovski sporazum
  priznao da Kosovo, "de facto", dakle suštinski, više nije deo Srbije. </font>

 4. #4
  Senior Member
  Datum registracije
  Jun 2002
  Postova
  2.068
  Rep Power
  2298
  <font size="+1" color="green">Vrhovnu vlast na Kosovu sprovode UN
  i NATO. Rezolucija 1244, kojom je Kosovo "de jure", odnosno formalno, ostalo u Srbiji bio je samo
  diplomatski ustupak ��oveku ve�� optuženom za ratne zlo��ine u Hagu, da bi okon��ao agoniju u koju je uveo
  Srbiju i njene gra��ane.
  Posle svega, interes svakog gra��anina Srbije i Kosova je da se fakti��ko stanje podvede pod pravno. Još
  važnije, to saznanje je preovladalo u me��unarodnoj zajednici.
  Tokom celog dvadesetog veka Beograd i Priština nisu bili u stanju da samostalno i bez posrednika reše
  probleme koji su pratili odnose srpskog i albanskog naroda. Taj vek je velika propuštena šansa i smatram
  da ne treba gubiti vreme traže��i danas ono što je izgubljeno ju��e. Isto važi i za verovanje u reprizu
  "Dejtona" ili "Rambujea", neke nove me��unarodne konferencije na kojoj bi svet rešavao ono što ne
  možemo mi sami. </font><br><hr>

 5. #5
  Senior Member
  Datum registracije
  Jun 2002
  Postova
  2.068
  Rep Power
  2298
  <font size="+1" color="green">Mi smo u dva navrata tokom devedesetih godina, bili u fokusu svetskih zbivanja. Danas
  su me��unarodni prioriteti druga��iji.To zna��i da ��e sudbina Kosova biti rešavana etapno, u procesu koji ��e
  kontrolisati Kontakt grupa, a na kraju verifikovati Savet bezbednosti. Kona��ni status Kosova je deo
  evropske perspektive celog Balkana. Otuda je nesporno da je za tu budu��nost odgovorna Evropska unija.
  Težnje ve��ine gra��ana Kosova za nezavisnoš��u moraju biti uslovljene prihvatanjem evropskih vrednosti od
  te iste ve��ine.
  Nerešeno državno pitanje u Srbiji koriste konzervativne, antievropske snage prošlosti u politi��koj borbi
  protiv modernista i reformatora. Sli��no je i na Kosovu. Mi u Srbiji moramo platiti ra��une koji su
  napravljeni u prošlosti. To su, na svoj na��in, u��inili svi uspešni evropski narodi. U ovom trenutku Vlada
  Srbije to ne želi. Lakše im je da te ra��une i kamate ostave deci. To je politika održavanja ratne opcije u
  budu��nosti. </font><br><hr>

 6. #6
  Senior Member
  Datum registracije
  Jun 2002
  Postova
  2.068
  Rep Power
  2298
  <font face="Times New Roman" size="+1" color="green">Takvo stanje je neprihvatljivo i ono se mora promeniti afirmisanjem autenti��nih predstavnika
  srpske zajednice sa Kosova, koji ��e definisati politiku bližu interesima Srba koji žive na Kosovu, nego
  potrebi Beograda da tim ljudima manipuliše.
  Put Srbije i Kosova do Brisela vodi preko njihovog istorijskog dogovora. Dogovora o takvom Kosovu koje
  ��e biti oslobo��eno policijskog i vojnog terora, o Kosovu oslobo��enom aparthejda. Sloboda Kosova po��iva
  na slobodi svakog pojedinca, njegovom individualnom i kolektivnom pravu. Srbi nisu uspeli da naprave
  takvo Kosovo, zato su ga izgubili. Ta odgovornost i obaveza danas je na kosovskim Albancima. Ne samo
  albanska politi��ka elita na Kosovu, ve�� i obi��ni gra��ani moraju da budu svesni da ta odgovornost zna��i na
  prvom mestu samo jedno. Izvu��i pouku iz srpskih grešaka. Put nacionalne emancipacije, modernizacije i
  boljeg života za sve na Kosovu zavisi��e od odnosa prema manjini kao vrhunskom principu moderne
  evropske civilizacije. </font><br><hr>

 7. #7
  Senior Member
  Datum registracije
  Jun 2002
  Postova
  2.068
  Rep Power
  2298
  <font face="Times New Roman" size="+1" color="green">Kada se Srbi na Kosovu budu ose��ali sigurno i živeli kao, recimo Albanci u
  Makedoniji, Kosovo ��e biti stvarno slobodno. Pomažu��i im da naprave takvo Kosovo, Beograd ��e na
  najbolji na��in pomo��i i srpskoj manjini koja želi da živi na Kosovu. Time ��e Beograd pokazati da je iskreno
  spreman da prihvati evropske vrednosti . Jer Beograd mora da se suo��i sa istinom da Srbi danas bolje i
  perspektivnije žive u Temišvaru, Ljubljani ili Zagrebu nego u Kruševcu ili Boru. Ispred hrvatske ambasade
  u Beogradu protežu se isti oni redovi u kojima su Srbi donedavno opsedali ambasade Kanade, SAD,
  Australije ili Novog Zelanda. Mladi menjaju državljanstvo Srbije za hrvatsku putovnicu. Isto ��e se ponoviti
  pred ambasadama BIH, Albanije ili Republike Kosovo ukoliko se Srbija ne vrati svom putu modernizacije i
  demokratizacije. Taj put zna��i da je Srbija sposobna da u��i od Izraela, koji je spoznao da ne��e ostvariti
  pravo na slobodnu i demokratsku državu ukoliko to isto ne omogu��i Palestincima. Demokratski Izrael je
  svestan da time pokazuje snagu, a ne slabost.
  Svaki Gordijev ��vor koji je nasledila iz prošlosti, Srbija mora brzo i hrabro da prese��e. Mi smo generacija
  koja treba da iskoristi poslednju priliku.
  Autor je lider Liberalno-demokratske frakcije</font>

 8. #8
  sompipopushimimalo
  Guest
  Senatori predložili rezoluciju o Kosovu

  Ministar spoljnih poslova Srbije i Crne Gore Vuk Drašković ocenio je sinoć da su trojica američkih senatora u svom nacrtu rezolucije za rešenje statusa Kosova primenili „uravnotežen pristup” i izrazio nadu da će on biti prihvaćen. „Nadam se da će ovaj uravnoteženi pristup biti sadržan i u samom tekstu rezolucije, jer je još uvek reč samo o nacrtu, ali je veoma važno da i u ovoj vodećoj zemlji sveta preovladava svest da nema nametnutog rešenja, da mora biti kompromisa i dogovora i da se ne smeju gaziti osnovna ljudska prava”, kazao je Drašković za RTS. Prema njegovim rečima, takav stav senatora važan je, iako SAD neće same odlučivati o tome kakvo će biti rešenje za budući status Kosova.

  „Naši stavovi o evropeizaciji Kosova i celog regiona zapadnog Balkana, brzo uključenje u Partnerstvo za mir, NATO i Evropsku uniju su nešto što se naznačava i određuje kao put kojim moramo svi da idemo”, ocenio je Drašković.

  Predlog rezolucije su podneli republikanski senatori Džordž Vojinović iz savezne države Ohajo, Ričard Lugar iz Indijane i demokratski senator Džozef Bajden iz Delavera.

  Tanjug iz pouzdanih izvora saznaje da će predsednik Srbije Boris Tadić početkom sledeće sedmice, prilikom posete Sjedinjenim Američkim Državama, razgovarati u Vašingtonu o predlogu te rezolucije sa članovima Senata i Predstavničkog doma Kongresa.

  U predlogu rezolucije, objavljenom na sajtu Senata Kongresa SAD, navedeno je da „lideri Srbije i Crne Gore i Kosova i predstavnici Ujedinjenih nacija treba da rade na pronalaženju rešenja za budući status” i planu za transformaciju Kosmeta.

  Predstavnici Kosmeta i SCG treba da, radi postizanja sporazuma, teže kompromisima, kao i da u obzir treba uzeti interese stanovnika Pokrajine i SCG. U predlogu rezolucije istaknuta je neophodnost ispunjavanja standarda međunarodne zajednice u Pokrajini, sa posebnim osvrtom na prava manjinskih zajednica. Autori ocenjuju da buduće rešenje pitanja Kosmeta treba da obezbedi i učešće tamošnjih Srba na izborima u Pokrajini i u vladi u Prištini.

  U predlogu je ocenjeno da je nerešen status Kosmeta neodrživ i da šteti stabilizaciji i miru na jugoistoku Evrope, pa se zato ističe neophodnost integracije država regiona u Evropsku uniju i Organizaciju severnoatlantskog pakta. Takođe je navedeno da rešenje kosmetskog problema treba da osnaži nastojanja za punu saradnju SCG i privremene pokrajinske vlade sa Međunarodnim sudom za bivšu Jugoslaviju u Hagu.

  ////////////////////////////
  Bilo kako bilo, svet i zainteresovane strane na Kosovu ce iznaci kompromisno resenje za sve strane - resenje koje se ceka pola veka a i vise.

  Zapravo, u procesu je zazivljavanja modela jedinstvenog u svetu do sada, ili zazivljavanje standarda za Kosovo koja podrazumeva decentralizaciju vlasti.

  Taj model je model buducnosti koja ce imati za cilj krah nepravedne vladavine vecine nad manjinom u bilo kom delu svetu, koji nece zaobici ni Hrvatsku.

  Nesigurnost Srba na Kosovu, bez primera danas u svetu, tim pre sto se radi o evropskoj teritoriji, obavezuje medjunarodnu zajednicu da problem Kosova ne sme da zaobidje.

  Eto, monky iz Svedske, sta je istina za Kosovo. Kosovo, Bosna i HR su spojeni sudovi, a ti znas sta to znaci.
  Uspe li ovo sta je zamisljeno na Kosovu (meni se dopada), ima bre da se primenjuje u svetu na angro, ali pre svega u komsiluku.

  Oprem dobro!

 9. #9
  U nadi je spas
  Guest
  VSG-u(P)! Nada i romantika te nikad ne napusta!

  Znas VSG-u(P), nekad...cesto se ljudi (brakovi) rastavljaju... situacije postaje nemoguca i ljudi se odluce za taj korak...

  U vecini slucajeva je to obostrano, sporazumno,

  No ima slucajeva gdje (najcesce MUZ) ne moze podnjeti rastavu, gubi previse privilegija, podobnost itd, i zeli PRISILITI zenu da ostane... nekad ju i ubije, (nakon cesto, groznih mucenja!). ...

  Tako se je nekako Srbija (SRBI) a poglavito ti VSG-u(P) ponasala ...taj divovski SSSR, Cehoslovacka su to obavili BEZ ijedne zrtve, ijednog metka...

  VSG-u(P) niti nakon tolikih godina tu cinjenicu ne prihvacas??

  Zaista si lud!

 10. #10
  zaboravio...
  Guest
  prokomentirati onog bradatog cetnika - Draskovica...ustvari, NISTA nije za komnentiranje, samo jadna nada ili sta ti VSG-u(p) vidis u tim bezveznim rijecima? To samo ti znas...

  Reci ti meni KO njega slusa?
  Ko slusa okoga od srpskih politicara?

  i...reci mi, kad si vec rekao da ti je domovina vila SFRY (strvina!), zasto - kad je vise nema, kad je izbrisana i zauvjek pobljuvana, zasto nisi izabrao PRAVI dio te bivse drzave, dio gdje si ti odrastao, dio koji ti je JEDINA prava domovina, - zasto taj dio nisi prihvatio, umjesto onog blata, jada, srednjevjekovlja...PROPLAE STVARI za sva vremena...

  ZASTO VSG-u(P)??? ZASTO?

 11. #11
  Budalo
  Guest
  nepismena, dokle cu ti pisati da SSSR nije imao Jasenovca, da Cehoslovacka nije imala Jasenovca, prema tome stvari se ne mogu porediti.

  Apropo rastavljanja, a kako ste se vi rastavljali iz bracne zajednice, de mi objasni. Sporazumno? Jeste ali u tvojoj ludoj glavi.

  "Reci ti meni KO njega slusa?
  Ko slusa okoga od srpskih politicara?"

  A ko slusa onog bradatog blebetala??? Otisao u Ameriku da lobira za ukidanje R Srpske, a jedne jedine reci engleske ne ume da izgovori. Jeli bar poveo bulumentu prevodioca??? Ako ako, sve to kosta poreske obaveznike.

  Da, meni je domovina bila SFRJ i ponosan sam sto sam ziveo zivot dostojan coveka u istoj, kako neko rece, kada se znalo ko kosi a ko vodu nosi.

  Sada mi vise nije domovina, izabrao sam drugu, i toj domovini placam porez, i u toj domovini imam dom, i u toj domovini isto zivim zivot dostojnog coveka.

  Ali, kao sto rekoh, ja nemam perverzan odnos prema domovini. Domivina mene voli sve dokle dok joj placam porez i redovne racune, ja volim domovinu sve dotle dok mi garantuje prava kao i svima, posao, fizicku i materijalnu sigurnost - manje vise pragmaticna i uzajamna ljubav kakva bi trebala da bude.

  Onog momenta kad nadjem neku drugu drzavu koja ce mi ponuditi vise i bolje, baj baj sadasnja domovino!

  Ma sve mi se cini da je i kod tebe slucaj, samo si dvolican, jer kako objasniti da nisi ostao da mirises cvece, slusas zubor potoka i cvrkut ptica.... i more ej more, a otisao medju Eskime gde ti je vidi.hr glavna i jedina zabava.

 12. #12
  ti si
  Guest
  covjece totalno odljepio,kojim se ti glupostima bavis da ti ni jedan ludak nije ravan.Sa time pokazujes da si gubitnik koji trazi spas n abilo koji nacin.

Slične teme

 1. Srbi traze azil na Kosovu
  By sipak in forum Politika
  Odgovora: 6
  Posljednji post: 05-01-2008, 17:10
 2. Počinje gradnja puta od Albanije ka Kosovu
  By Bechtel-Enka in forum Politika
  Odgovora: 5
  Posljednji post: 10-10-2006, 18:34
 3. Odgovora: 1
  Posljednji post: 28-08-2006, 20:13
 4. Odgovora: 6
  Posljednji post: 25-01-2004, 02:07
 5. Odgovora: 5
  Posljednji post: 15-10-2003, 14:58

Pravila postanja

 • Ne možeš stvarati nove teme
 • Ne možeš odgovarati na postove
 • Ne možeš slati privitke
 • Ne možeš mijenjati svoje postove
 •