Trba mi adresa Video Top-a u Zagrebu, hval unaprijed na odgovorima )