Podgorica -- Gordana Đurović veruje da će dvostruki kolosek pristupanja EU, obezbediti i odvojen pristup STO, već od oktobra.

Ministar za evropske integracije u Vladi Crne Gore rekla je u subotu da je Crna Gora u potpunosti spremna za odvojeno pristupanje. "Ako se verifikuju razlike u trgovinskoj i carinskoj politici, logično je da se državama članicama omogući odvojen proces pregovaranja, to jest pristupanja Svetskoj trgovinskoj organizaciji, kao posebnim samostalnim carinskom teritorijama, shodno sporazumima STO", objasnila je Đurović.

To može biti u formi da Srbija i Crna Gora podnesu nove, posebne memorandume o pristupanju, što bi, kako je ocenila Đurović, bilo u duhu Mastrihta, a to znači mnogo brže, efikasnije, realnije, u pristupu, uvažavajući život i zahteve ekonomije.