Evo, kak se puno stvari zbilo dok smo mi bili u padavici:divota! <br><hr>