Pitanje samo za domaće tj.građane hrvatske.Kada bi morali izaći na glasanje kojoj bi se državi hrvatska trebala pripojiti,koju bi zaokružili.
a.austrija
b.BIH
c.srbija
d.mađarska

Pitanje za prisutne na forumu iz gore navedenih država.
Dali bi nas primili u zajedničku državu.