Nije lijepo od Vidiauta da on sam počinje uzdizanje kutije zvane Megan.Auto Blic preferira švabe jer su za to odlično plaćeni.Ne mora se Vidiauto sramotiti sa tim ružnim komadom lima.