Ne slažem se sa argumentima našeg Ministra: kako prostitucija treba legalizirati i staviti pod kontrolu obzirom da je dokazano nije moguće iskorjeniti. Ako je argumenat onda valja legalizirati i pedofiliju, narkotrgovinu, kao i sve vrste kriminala i nečasnih radnji koje je nomoguće iskorjeniti, treba staviti pod državnu kontrolu i ubirati porez.
Ooooo zamračenog li uma.