Trebao bi neki jednostavan program za izdavanje računa turistima za pružene usluge smještaja. Pronašao sam ovaj program:
Program za izdavanje računa turistima.

Jednostavan je i čini mi se dovoljan za ono za šta meni treba, a ima i neke dodatne mogućnosti. Da li postoje još neki jednostavni programi tog tipa?