Lin Rong, kineska državljanka iznimno je zavoljela Japan zbog na?ina života i znatno manjih restrikcija negoli u vlastitoj naciji, no nakon što joj je istekla Viza, morala je biti deportirana natrag. Ipak, Lin Rong je pronašla na?in kako se vratiti.

Odlu?na da se vrati u voljenu zemlju, gospo?ica Rong podlegla se operaciji kako bi operirala jagodice prstiju ne bi li na taj na?in zavarala biometrijske ure?aje za skeniranje, kako bi na taj na?in zavarala japanske organe zakona, te ušla u zemlju. Te su operacije u posljednje vrijeme postale vrlo popularne u Kini, a kako je poznato, vrlo su skupe i mogu?e ih je odraditi isklju?ivo u dubinama kineskog kriminalnog podzemlja.
Japanski stru?njaci pretpostavljaju kako je gospo?ica Rong za spomenutu operaciju potrošila otprilike 15.000 ameri?kih dolara.
No, da stvar bude bolja, Lin Rong doista nisu otkrile operirane jagodice prstiju, kojima je o?ito zavarala japanske vlasti (isprva barem), ve? - lažni brak s japanskim muškarcem. Japanske su vlasti ipak postale sumnji?ave nakon što su primijetili ožiljke na jagodicama prstiju gospo?ice Rong, zbog ?ega je istraga i zapo?eta.

Lin Rong trenutno je u pritvoru, i vrlo ?e vjerojatno ponovno biti deportirana u Kinu, te ovoga puta i kažnjena.