Još je upitno ho?e li pro?i ideja Ruperta Murdocha o napla?ivanju online sadržaja, no dok se medijski magnat zabavlja razvojem te ideje, u me?uvremenu, u suradnji s Microsoftom smišlja planove - kako blokirati Google.

Borba izme?u izdava?kog carstva Ruperta Murdocha i Googlea i više je no o?ita, a Financial Times izjavljuje glasine kako je Microsoft sada u pregovorima s News Corp ne bi li izdava?kom gigantu platio kako bi sav online sadržaj "nestao" iz Googleovog pretraživa?a. Pregorovi su navodno još uvijek u ranim fazama.

No, da stvar bude zanimljivija, Microsoft vjeruje kako bi miris love mogao zaintrigirati još neke velike izdava?e osim News Corpa, ne bi li u?inili isto - nestali s Googlea. Zna?i li to kako bi izdava?i nestali s Googlea, no ostali na Microsoftovom pretraživa?u, Bing, još nije poznato.