Ve? je ranije otkriveno kako NVIDIA za ovogodišnji Halloween namjerava lansirati novu grafi?ku karticu, a sada smo otkrili i nešto konkretnije detalje. NVIDIA i EVGA donose novi GeForce koji se ipak ne bazira na novoj Fermi arhitekturi.

Na web stranici tvrtke EVGA stoji objašnjenje kako donose novu grafi?ku karticu koja ?e PhysX odvesti na potpuno novi nivo. Kako bi to u?inili, EVGA i NVIDIA novu su grafi?ku karticu dizajnirali na na?in da su na isti PCB montirali dva razli?ita ?ipa. Jedan je ?ip GeForce 275, dok je drugi GeForce GTS 250.
U ?emu je caka?

GTX 275 baviti ?e se grafi?kim zadacima, dok ?e GTS 250 biti u potpunosti orijentiran za PhysX operacije. Pošto je drugi ?ip orijentiran isklju?ivo za PhysX, na karticu ne?ete mo?i spojiti još jedan zaslon.