Proizvo?a?i grafi?kih ?ipova doista su se trudili uvjeriti kupce kako je GPU u mogu?nosti u?initi mnogo više, negoli "tek" poboljšati vizualnu kvalitetu u videoigrama, a Photoshop CS4 ?e biti jedna od prvih aplikacija koja bi to mogla i dokazati.

Nvidia je tako bila vrlo zaposlena pri stvaranju CUDA arhitekture koja ?e mnogim razli?itim aplikacijama omogu?iti uporabu grafi?kog, negoli centralnog procesora. Stoga performanse prilikom primjerice renderiranja video materijala mnogo su brže ukoliko aplikacija koristi GPU.

Veliki problem za Nvidiu bio je, naime što sve GPU-osposobljene aplikacije nisu bile one koje bi želio koristiti širok broj korisnika, što ?e se, doduše, promijeniti s izlaskom Adobe Creative Suite CS4 paketa, odnosno Photoshopa CS4 koji ?e koristiti GPU.

S druge strane, važno je napomenuti kako Photoshop CS4 ne?e mo?i upotri××××ti GPU vaše grafi?ke kartice za sve mogu?nosti.

Photoshop CS4 se o?ekuje u listopadu ove godine.