Moramo se pohvaliti da smo jedni od sponzora kamiona na kojoj ce biti hrvatski D.J.-i.Pogledajte na www.astralis.com ili www.planetvrbovec.com