U pripremi smo izrade hrvatskih stranica sa tuniranim tj. prerađenim autima, stoga vas molimo ako imate slike vlastitih prerađenih automobila i ako želite da te iste slike budu uvrštene u naše web stranice molim vas da nam ih pošaljete.http://auto-tuning.webizlog.com


E - pošta: auto-tuning@webizlog.com