мада мислим да ћирилица на овом ×××;ор×××;м×××; не би требала да б×××;де инцидент.Узмимо енглески нпр.Али све док се "Србин"б×××;де писало малим словом (мада ја "Хрват" наравно пишем великим словом)то ће и бити разлог неодговарања на тем×××;,мада мислим да с×××; је многи про×××;итали.У склад×××; са истим резоном и ×××;звраћам на в×××;лгарности и сл×××;жим се тим стилом,дод×××;ше ×××; зависности од стила "саговорника".Што се ти×××;е теме,она је педо×××;илија,а испровоцирана је неким "аријевским"коментарима љ×××;ди којима вјероватно неко помаже и да ×××;кљ×××;×××;е компј×××;тер.