kad napraviš kupoprodajni ugovor kod javnog bilježnika, u roku od 8 dana bi trebala ići u poreznu upravu platiti porez u visini od 5% kataloške vrijednosti auta! Nakon toga odeš u mup izvadit si novu prometnu, eventualno i tablice ak će vlasnik svoje htijet nazad!