Namjeravam ga kupiti(1.416V).Neki kažu da je odličan ,a drugi da je smeće.Zanimaaju me vaša mišljenja i iskustva. :)