BiH i mislim Makedoniju... neznam sad za africke zemlje...mislim da za Cad ne treba... niti za centralno africku republiku i za Burlinu Faso... za sve druge zemlje treba viza...