Za savjet sam već upitao dva dilera, ali oni baš nisu bili previše oduševljeni za razgovor o tome. Jedan mi je rekao da bi me davanja ispala oko 55 % na cijenu za automobil, ali mi nije ništa...