Teško je prestati treba dobre volje ili dobre zamijene