Isti su simptomi i mene mučili. :)
________________________________