PDA

Pogledaj cijelu verziju : Sta drugo reci nego "pisijada na Hrvatski nacin"! :o) :o)Miljenko
09-11-2005, 06:57
RAZGOVOR: MILAN KANGRGA, FILOZOF I ETI?AR, NA SUDU ?E SE BRANITI ZBOG SKANDALOZNE OPTUZˇBE ZA »KLEVETANJE HRVATSTVA«

Grlica pametnija od nekih Hrvata

Nije mi jasno, kako ja kao »Hrvat po ro<eth>enju, uvjerenju, osje?aju i predstavljanju« mogu oklevetati drugog »Hrvata po ro<eth>enju, uvjerenju, osje?aju i predstavljanju«, kao sˇto za sebe u tuzˇbi protiv mene istiće tuzˇitelj?!
Razgovarao Denis ROMAC
Filozof i eti?ar Milan Kangrga za nekoliko dana na?i ?e se na sudu zbog bizarne optuzˇbe za »klevetanje hrvatstva«, za koje ga je optuzˇio stanoviti Tomislav Dragun. Povod za tuzˇbu je jedan novinski ?lanak u kojem je napisano da Kangrga u svojoj knjizi »Etika« tvrdi da su zˇivotinje pametnije od Hrvata.
Me<eth>utim, ministrica pravosu<eth>a Vesna Sˇkare-Ozˇbolt tvrdi da je kleveta dekriminalizirana 2004. godine?
– Da, ali ja sam optuzˇen u velja?i 2005.! Nakon sˇto me je Dragun tuzˇio na zagreba?kom Op?inskom sudu, Vrhovni sud je zbog preoptere?enosti predmet prebacio na Op?inski sud u Zaboku. Dakle, tri suda odlu?ivala su o tom predmetu 2005. godine, u kojoj je kleveta, kako tvrdi ministrica, dekriminalizirana!
Kako je mogu?e da se sudovi bave takvim ××××××sˇtinama, a upravo su spori sudovi glavna zapreka funkcioniranju pravne drzˇave?
– To bih i ja volio znati.


Hrvatstvo kao crimen

Dragun tvrdi da ste ga oklevetali iznose?i neistine o njemu i da ste ga spornom izjavom, »kao Hrvata po ro<eth>enju, uvjerenju, osje?aju i predstavljanju«, doveli u »velike osobne i poslovne neprilike (osobito s inozemnim partnerima)«?
– Ne razumijem ni sadrzˇaj ni formulaciju optuzˇnice! Nije mi, naime, jasno, kako ja kao »Hrvat po ro<eth>enju, uvjerenju, osje?aju i predstavljanju« mogu oklevetati drugog »Hrvata po ro<eth>enju, uvjerenju, osje?aju i predstavljanju«, kao sˇto za sebe u tuzˇbi protiv mene istiće tuzˇitelj?!
Ako dobro razumijem, hrvatstvo je ovdje istaknuto kao crimen, odnosno kao predmet tuzˇbe i sudskog spora. Kako je to mogu?e? Mozˇe li u jednoj demokratskoj drzˇavi danas nacionalnost, etni?ko podrijetlo, vjeroispovijest, boja kozˇe, spol, profesija, imovinsko stanje – ako nije rezultat plja?ke ili razbojstva – biti predmet pravosudne rasprave?! Kao filozof dobro znam da mogu biti su<eth>en samo kao gra<eth>anin.
A znate li uop?e tko je vasˇ tuzˇitelj?
– Ne, ali su mi naknadno javili da je internet pun njegovih rasprava i tuzˇbi te da je svojedobno bio Kutlin suradnik u plja?ki.
Kako je uop?e mogu?e dokazati klevetanje hrvatstva?
– Tuzˇitelj svoju tuzˇbu temelji na novinskom ?lan?i?u, a da nikad nije imao u ruci moju »Etiku«. Svojom tuzˇbom Dragun vrije<eth>a i mene kao Hrvata, zˇele?i me pred sudom i javnosˇ?u prikazati kao budalu. Zasˇto? Zato sˇto sam i ja Hrvat, pa bih sa svojim navodnim stavom »zˇivotinje su pametnije od Hrvata« sam sebi sko?io u usta i tvrdio da su zˇivotinje pametnije od mene. Ne samo da to ne mislim, nego i ne dopusˇtam tuzˇitelju da me javno proglasˇava bedakom!


Osobno sam iskusio plja?kasˇki mentalitet

Objasnite nam svoju misao o Hrvatima i zˇivotinjama?
– Svakog dana jedna grlica dolazi mi na prozor po svoju porciju prosa i tu sam sliku iskoristio kako bih ukazao da su neki Hrvati pametniji, jer znaju prepoznati svoj interes, dok drugi to ne znaju. Posve jasno i konkretno ukazuju?i na one Hrvate koji ne znaju svoj interes i koje su drugi Hrvati – a ne Ma<eth>ari, Austrijanci, Talijani... – oplja?kali, bacili ih na ulicu pa su ostali bez posla i prihoda, bijedni i deklasirani, a oni svejedno na izborima daju svoj glas upravo tim plja?kasˇima i njihovim strankama. Zato sam zaklju?io da ti i takvi Hrvati – za razliku od moje grlice – ne znaju svoj interes.
I osobno sam, na vlastitoj kozˇi, iskusio taj plja?kasˇki mentalitet. Nakon 43 godine profesorskog stazˇa na Filozofskom fakultetu, po odluci tadasˇnjeg premijera Nikice Valenti?a, 1. listopada 1993. morao sam startati u mirovinu s 34 posto manjom mirovinom. Tu<eth>manova vlast tada je do temelja oplja?kala mirovinski fond koji se otada nije oporavio!Sˇutnja o hrvatskom nasilju

Kako ?e Hrvati posvjedo?iti da su oklevetani? A sˇto je s onima koji se ne budu tako osje?ali?
– Budu?i da se tuzˇitelj ovdje pred sudom o?ito pojavljuje u ulozi predstavnika i opunomo?enika hrvatstva, a to zna?i svih Hrvata, zamolit ?u sud da od Draguna zatrazˇi da sudu prilozˇi pismenu punomo? barem ?etiri milijuna Hrvata koje sam oklevetao! Ina?e ne?u vjerovati da bi jedan sud mogao prihvatiti bilo kojeg pojedinca kao predstavnika i opunomo?enika svih Hrvata ili hrvatstva kao takvog.
Predrag Matvejevi? osu<eth>en je zbog toga sˇto je koristio metaforu »taliban«?
– Zanimljivo je da sam davno u jednom ?lanku i ja talibanima nazvao hrvatske mrzitelje i rusˇitelje partizanskih spomenika i srpskih ku?a po Kordunu, Lici i Dalmaciji. O tome kako se »pravi Hrvati« zgrazˇaju nad talibanskim nasiljem u Afganistanu, a o hrvatskom sˇute.


Sanader je pragmati?ar

Kako komentirate reakciju premijera Sanadera na Matvejevi?ev slu?aj?
– Sanader je pragmati?an politi?ar, sˇto je vrlo korisno, i iskreno zˇeli Hrvatsku u Europskoj uniji i zato se distancira od ekstremista, zbog ?ega ?e josˇ imati puno problema u vlastitoj stranci. Sanader je pametno postupio i oglasio se kao ?lan PEN-a, jer se kao premijer ne smije mijesˇati u rad sudova, koji su nezavisni. Iako je i to u hrvatskom slu?aju samo demagogija, jer ve?ina sudaca postavljena je u Tu<eth>manovo doba. To dobro znam jer su me ve? nekoliko godina povla?ili po sudu, kada sam digao glas protiv paljenja knjiga.
Ostali ste usamljeni u vasˇim protestima?
– U nas razlikujem intelektualce, kojih je svega nekoliko, ali zato imamo puno inteligenata, koji brinu za svoj dzˇep. Intelektualac poput, primjerice, jednog Emila Zole, spreman je izlozˇiti se i suprotstaviti nepravdi. Me<eth>utim, ja sam u ono vrijeme dobivao pisma potpore bibliotekarki koje su mi davale podrsˇku i javljale mjesta gdje su tjerali djecu da pale knjige iz sˇkolskih biblioteka. I to ne samo srpske knjige i ?irilicu, nego i nepo?udne hrvatske pisce, Vladimira Nazora i Ivanu Brli? Mazˇurani?!

:smile06: :smile06: :smile06: :smile06: :smile06: :smile06: :smile16: :smile06: :smile06: :smile06: :smile06: :smile06: :smile06:

preko plota
09-11-2005, 19:14
××××te cime se uje bave. :smile17: :))

"zˇivotinje su pametnije od Hrvata"

Pa sta ima da ga sude zbog ovog? Zar nije to vec povjesno dokazano pred sudovima te iste povjesti?
Nebi ga trebalo suditi nego nagraditi! :))

"..i javljale mjesta gdje su tjerali djecu da pale knjige iz sˇkolskih biblioteka. I to ne samo srpske knjige i cirilicu, nego i nepo?udne hrvatske pisce, Vladimira Nazora i Ivanu Brlic Mazˇuranic!"

Zar ste i Nazora palili mamu vam opalim u supak blesavu. i Ivanu Brlic Mazuranic? Pa sta vam je ostalo? Sta niste popalili?
Mein Kampf? Zar niste terali vasu decu (strasno ××××te! :smile17: ) da pale Mein kampf? :))Vec sam ja davno rekao ..... blize Apartheidu i KKK nemozes doci nigde u svetu - Visit Croatia!
:smile06: :)) :smile06: :)) :smile06:

:smile16: