PDA

Pogledaj cijelu verziju : KAKO SRBI bez viza u zemlje Evropesompompirovi
05-11-2005, 20:11
<font size="+1" color="red">Nevladina organizacija ,,Gupa 484” zadužena je za realizuje projekta posvećenog ispitivanju kriterijuma potrebnih za izlazak SCG na pozitivnu listu viznog režima Evropske unije, takozvanu belu šengensku listu. Jedna od njenih aktivnosti je i organizovanje panel diskusija na ovu temu po gradovima širom naše zemlje, a jedna je održana u Subotici 26. oktobra. Pored učešća predstavnika Carine, MUP-a, Vojske, inspekcijskih organa, pravosudnih organa, predstavnika lokalne samouprave, skup je bio otvoren i za sve zainteresovane građane.
-- Ovaj projekat finansira EU preko Evropske agencije za rekonstrukciju, a u saradnji sa Evropskim pokretom u Srbiji. On treba da omogući SCG brže stvaranje uslova da sa crne pređe na belu listu viznog režima EU. Time bi se našim građanima, posebno mladim ljudima koji su najzainteresovaniji za putovanja, omogućilo da uzmu pasoš i bez čekanja u redovim pred ambasadama otputuju u Rim, Pariz ili neki drugi evropski grad bez nužnog posedovanja vize - istakao je koordnator projekta Vladimir Petronijević, naglasivši da se naši istočni susedi Rumuni i Bugari već nalaze na beloj šengenskoj listi, dok je zapadni sused Hrvatska takođe na ovoj listi, ali prema njoj nikada nije ni postojao vizni režim EU.


Šta je bela šengenska lista?

Petronijević je prisutne upoznao sa osnovnim činjenicama vezanim za Šengenski sporazum, koji se primenjuje u 15 evropskih zemalja, ističući da Konvencija o primeni ovog sporazuma reguliše uslove prelaska spoljnih granica članica EU, kretanje i boravak stranaca na teritorijama država potpisnica, mogućnost odobravanja azila u ovim zemljama, kao i saradnju pravosudnih i policijskih organa država potpisnica.</font>

sompompirovi
05-11-2005, 20:12
<font size="+1" color="red">
-- Pravila ove konvencije trenutno se sprovode u Austriji, Belgiji, Danskoj, Finskoj, Francuskoj, Grčkoj, Holandiji, Islandu, Italiji, Luksemburgu, Nemačkoj , Norveškoj, Portugaliji, Španiji i Švedskoj, pa je našim građanima uslov za ulazak u te zemlje dobijanje Šengenske vize. Iako sporazum predviđa da samo člance EU mogu da pristupe Šengenskom sporazumu, sve zemlje potpisnice istovremeno nisu članice velike ,,evropske porodice”. Tako su Norveška i Island izvan EU ali su pristupile Šengenu, dok su Velika Britanija i Irska iako članice EU, odbile da potpišu Šengenski sporazum. Izvan šengenske zone još uvek su i nove članice EU, kod kojih još teče proces prilagođavanja i usvajanja kriterijuma iz sporazuma. Takođe i zemlje koje pretenduju da postanu članice EU, među kojima je i naša država, obavezne su da rade na dostizanju kriterijuma Šengenskog sporazuma. Evropska unija ima mehanizme da ove procese podrži, a države koje ih ispune, bivaju nagrađene svrstavanjem na pozitivnu listu viznog režima, belu šengensku listu. Građani zemalja sa bele liste mogu da borave na šengenskoj teritoriji do 3 meseca bez posedovanja vize . Ovakvi boravci se smatraju privremenim i isključuju pravo na zaposlenje. Istovremeno oni olakšavaju ekonomsku, naučnu, obrazovnu, kulturnu i svaku drugu saradnju - detaljno je obrazložio prednosti dolasaka na belu listu Vladimir Petronijević.

.</font>

sompompirovi
05-11-2005, 20:13
<font size="+1" color="red">Kako doći na belu listu?

Bela lista je spisak zemalja za koje EU smatra da njihovi državljani ne predstvljaju rizik kao stranci na teritoriji ovih država, te da su oni tamo lica koja regularno borave i ne predstavljaju rizik sa stanovišta kriminaliteta i nelegalne migracije. Crna lista, na kojoj je i naša emlja, znači da države sa te liste
-- Mi smo nažalost u ovoj godini država čiji su državljani najbrojniji po zahtevima za dobijanje azila. Institucija azila se u mnogo slučajeva zloupotrebljava jer naši ljudi koji žele van, da bi obezbedili prve dane svog boavka i zemljama EU izgvore tu za njih spasonosnu formulu: tražim azil. U našoj zemlji nema progona po osnovu poliičke, rasne i verske disktiminacije, pa generalno nema razloga za tu pojavu, a veliki broj ovih zahtava državi predsavlja značajnu smetnju za dostizanje postavljenog cilja, dolaska na pozitivnu listu viznog režima EU - rekao je Miodrag Ivanović, konsultant ,,Grupe 484” i šef šengenske grupe pri Ministarstvu inostranih poslova SCG.</font>

sompompirovi
05-11-2005, 20:14
<font size="+1" color="red">
On je naglasio da naša država nije imala do sada jedan planski usmeren rad ka ostvarenju cilja - dolaska na belu šengensku listu, a šansa nam se pruža sada kada počinju pregovori o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju EU.
-- Evropa nas gleda koliko smo uspešni u kontroli migracija prema njihovoj teritoriji, kako stranaca koji koriste našu teritoriju za prelaz u zemlje EU, tako i kontroli naših građana koji su prisutni kao nelegalni migranti u njihovim zemljama. Kada ta opasnost nestane, mi ćemo se naći na beloj listi. </font><br><hr>

sompompirovi
05-11-2005, 20:14
<font size="+1" color="red">Zbog toga moramo izvršiti ozbiljne i duboke reforme u oblasti viznog sistema, što podrazumeva da našu politiku izdavanja viza državljanima određenih država u potpunosti usaglasimo sa viznim režimom EU (da formiramo naše bele i crne liste), kao i da uskadimo mehanizam izdavanja viza sa standardima EU. Neophodno je uvođenje sigurnog postupka kontrole lica kojima se izdaju vize, kao i bezbednost u izradi putnih dokumenta i viznih nalepnica koje se ne mogu falsfikovati. Institucija azila takođe mora u našoj zemlji da bude usklađena sa kriterijumima za davanje azila koje primenjuje evropska zajednica, kao i kontrola migracije stranaca na našoj teritoriji - kaže Ivanović.
</font><br><hr>

sompompirovi
05-11-2005, 20:15
<font face="Courier" size="+1" color="red">
Najvažnija je kontrola granica

Suština svih ovih promena je da se osvari takva kontrola naših granica koja će obezbediti potpunu propusnost za sve one koji imaju pravo da uđu u našu zemlju ili pređu preko ove teritorije, kao za svu robu koje ulazi legano. Za sve što je nelegalno, naša granica mora biti neprolazni bedem.
-- Svi ovi postupci imaće za rezultat da ne nagađamo i ne obećavamo našim građanima koje ćemo godine ući u EU ili na belu šengensku listu, nego ćemo tačno znati šta smo koje godine uradili i šta možemo da očekujemo od toga - naglašava Miodrag Ivanović. </font>

sompompirovi
05-11-2005, 20:16
<font face="Impact" size="+1" color="red">Najvažnija je kontrola granica

Suština svih ovih promena je da se osvari takva kontrola naših granica koja će obezbediti potpunu propusnost za sve one koji imaju pravo da uđu u našu zemlju ili pređu preko ove teritorije, kao za svu robu koje ulazi legano. Za sve što je nelegalno, naša granica mora biti neprolazni bedem.
-- Svi ovi postupci imaće za rezultat da ne nagađamo i ne obećavamo našim građanima koje ćemo godine ući u EU ili na belu šengensku listu, nego ćemo tačno znati šta smo koje godine uradili i šta možemo da očekujemo od toga - naglašava Miodrag Ivanović.
Osim usklađivanja režima viza, azila, ilegalnih migracija i sprečavanja prevelikog broja azilanata iz naše zemlje, važan segment u kojem treba da se sprovedu reforme je oblasti upravljanja državnom granicom, odnosno integrisano upravljanje granicama.
-- Ovaj novi sistem rada označava integrisan rad svih organa jedne države koji se bave zaštitom i kontrolom granica, kao i njihova direktna usklađenost i komunikacija na nivou regiona zapadnog Balkana i istočne Evrope. </font><br><hr>

sompompirovi
05-11-2005, 20:16
<font size="+1" color="red">EU je ovaj projekat integrisanog upravljnja granicama već primenila na svojim spoljnim granicama. Na nama je da načinimo značajan pomak u poboljšanju rada svih službi koje su vezane za granične prelaze i prekograničnu saradnju, kao što su carinski organi, MUP u čijoj je nadlenosti kontrola prelaza, veterinarske i fito- sanitarne inspekcije koje su prisutne na njima- rekao je Strahinja Brajušković iz Kancelarije za pridruživanje i evropske integracije.
Evropska unija je od početka '90-ih godina nastojala da definiše uslove pod kojima državljani trećih zemalja mogu ulaziti na teritoriju svojih članica. Savet EU je u martu 2001. godine doneo Uredbu koja na jedinstven način reguliše ovu materiju, a ocenu o tome koliko je zemlja koja pretenduje na mesto na beloj listi ispoštovala postavljene kriterijume, donosi Evropska komisija. Ona svoj predlog dostavlja Savetu EU koji ima diskreciono pravo da donese odluku o ukidanju viznog režima prema trećoj zemlji i prelasku sa crne na belu listu.
</font>

Vladimir Petronijevi
05-11-2005, 20:28
Vladimir Petronijević, naglasivši da se naši istočni susedi Rumuni i Bugari već nalaze na beloj šengenskoj listi, dok je zapadni sused Hrvatska takođe na ovoj listi, ali prema njoj nikada nije ni postojao vizni režim EU.

vize ce
05-11-2005, 23:39
Bez viza...u EU??

Jos 25 godina najmanjae!

Zato mene
06-11-2005, 16:39
smeta da mi tu Srbadiju pustamo u HR BEZ!! viza!

Ma ×××× pas mater vladi u HR koja to stalno produzuje, ...sad opet na jos 6 mjeseci!!!

Ma past ce takva vlada! USKORO!!

sompompirovi
07-11-2005, 17:26
<font face="Impact" size="+2">Pogledaj VSG-u(P) gdje je Srbija! Kazes da ti nemas vise domovine, da je to bila YU, a sada je nema - a toliko zdusno branis to smrdljivu pariju od drzave zvanu SRBIJA! Zamisli se zasto HR NIKADA nije trebala vize, a vi cete to jos kojih 10-ak godina - BAREM! trebati!:


"Vladimir Petronijević, naglasivši da se naši istočni susedi Rumuni i Bugari već nalaze na beloj šengenskoj listi, dok je zapadni sused Hrvatska takođe na ovoj listi, ali prema njoj nikada nije ni postojao vizni režim EU". </font>

sompompirovi
11-12-2005, 19:37
<font face="Times New Roman" size="+1" color="blue">DA KKAO SRBI??? DO VIZA?

NIKAKO!!

</font>