PDA

Pogledaj cijelu verziju : Svedoci prepoznali zlostavljace!!sompipolizesmigovno
25-10-2005, 08:21
Svedoci prepoznali zlostavljacˇe
24. oktobar 2005.
Split -- Su?enje osmorici bivsˇih vojnih policajaca, optuzˇenih za ratni zlocˇin nad civilima u Lori, nastavljeno iskazima svedoka iz SCG.
Danasˇnji svedoci su prvi koji su me?u optuzˇenicima pred Zˇupanijskim sudom u Splitu prepoznali svoje zlostavljacˇe. Kako zvesˇtava novinar Feral tribjuna Vladimir Matijanic´, prvi je svedocˇio Vojkan Zˇivkovic´, koji je kao aktivan pripadnik JNA pod zapovednisˇtvom Ratka Mladic´a bio zarobljen kod Sˇibenika. Zˇivkovic´ je u Hrvatskoj osu?en na 22 godine zatvora.
Pre odlaska u razmenu, boravio je u nekoliko pritvora. Rekao je da je posvuda bio maltretiran, ali je Lora bila nesˇto drugo. Tamo je dozˇiveo najgora zlostavljanja, bio je premlac´ivan i prikljucˇivan na induktorski telefon.
Zˇivkovic´ je me?u optuzˇenima prepoznao osobe za koje tvrdi da su ga tukli, i to Toncˇija Vrkic´a za koga je rekao da ga nije previsˇe maltretirao, dok je za Davora Banic´a kazao da ga je tukao celo vreme, a znao je da Banic´ ima ozˇiljak na ruci. Svedok je napomenuo da ga je u Lori tukao ko je stigao, da ga je neko od zlostavljacˇa cˇak jednom odveo kuc´i, gde ga je u podrumu tuklo cˇetvorogodisˇnje dete bejzbol palicom. Uz to, Zˇivkovic´ je rekao i da je video kako je jedan zatvorenik ubijen metkom u glavu. Inacˇe, optuzˇeni Banic´ je tvrdio da Zˇivkovic´a nikada nije video.
Drugi svedok Velimir Tomovic´ u Lori je bio cˇetiri meseca. Bio je sa 15-tak vojnika u dve c´elije bez minimuma uslova za zˇivot, gde su bili izlozˇeni stalnim zastrasˇivanjima. Tomovic´ je prepoznao Antu Gudic´a i An?elka Botic´a, zna i Toncˇija Vrkic´a za koga je rekao da ga nije mucˇio, a cˇuo je i za Emilija Bungora. Tomovic´ je opisao i pokusˇaj bega jednog od pritvorenika koji je ubijen.
Sudsko vec´e je danas odbilo zahtev odbrane koje je trazˇilo da se iz sudskih spisa izuzmu danasˇni iskazi, jer su svedoci bili pripadnici neprijateljske vojske, a su?enje se odvija zbog zlocˇina nad civilima. Su?enje se nastavlja sutra sa saslusˇavanjem novih svedoka. Podsetimo, od osmorice optuzˇenih, cˇetvorica su u pritvoru, i to Toncˇi Vrkic´, Davor Banic´, Ante Gudic´ i An?elko Botic´, dok su prvooptuzˇeni Tomislav Duic´ te Josip Bikic´, Miljenko Bajic´ i Emilijo Bungur i dalje u begu.

(( - ))

VGSe bre bre bre???

Citas li ti ovo bre?

"Sudsko vec´e je danas odbilo zahtev odbrane koje je trazˇilo da se iz sudskih spisa izuzmu danasˇni iskazi, jer su svedoci bili pripadnici neprijateljske vojske, a su?enje se odvija zbog zlocˇina nad civilima."

Znaci, po vasem misljenju dozvoljeno je maltretirati, terorizati i zlostavljati zarobljenike? Nije ni cudo sto su ranije zbog istih stvari, madjari vam rekli "horvat nem ember" (hrvat nije covek), a italijani da je vase oruzje malj, zbog istih stvari kada sete se izivljavali nad njihovim zarobljenicima bolesna perverzna stoko!
Zanimljivo je da se ovo sudjenje uopste ponovilo, pravda je ipak dostizna, caj i u takvim divljim zemljama kao sto je tvoja lijepa vuko××××na arijsko iranska i laponska! :smile06:

:))

sompidudlajmojemudo
27-10-2005, 11:59
Svakodnevna mucˇenja i premlac´ivanja

27. oktobar 2005.
Split -- U nastavku procesa Lora u Splitu, jucˇe su svedocˇili bivsˇi zatvorenici Dragomir Miljkovic´ i Goran Pantic´.
Svedok Pantic´, pilot bivsˇe JNA koji je bio zarobljen nakon sˇto je njegov avion oboren kod Cˇapljine, je naveo da je svakodnevno bio premlac´ivan i mucˇen na razne nacˇine, posebno nakon premesˇtanja u takozvani blok C, gde su ga vezivali za radijator i tukli palicama. Na pitanje, prepoznaje li nekog od optuzˇenih, Pantic´ je prstom pokazao na Antu Gudic´a‚ Toncˇija Vrkic´a i An?elka Botic´a, navodec´i i njihova imena.
Kazao je da je najokrutnije postupao upravnik zatvora Tomislav Duic´, kome se sudi u odsutnosti, opisavsˇi ga kao opasnog i zloc´udnog cˇoveka. Izjavio je i da je iz svoje c´elije video kako civila Nenada Knezˇevic´a, koji je ranjen prilikom pokusˇaja bega, zatvorski cˇuvari tuku, nakon sˇto su ga doveli u zatvorski krug. Kazao je da je najpre cˇuo udarce i glasove, me?u kojima je prepoznao optuzˇenog Emilija Bukura, da bi se zatim popeo i kroz prozor i posmatrao kako Bukur, Gudic´ i Duic´ tuku Knezˇevic´a.
Drugi svedok Dragomir Miljkovic´ u Loru je bio doveden u avgustu 1992. godine, nakon sˇto je kao civil osumnjicˇen da za teroristicˇku aktivnost protiv Hrvatske, iako je bio obicˇan radnik jednog splitskog restorana. Opisujuc´i zlostavljanja kojima je bio izlozˇen tokom pet dana koliko je bio u Lori, rekao je kako je bio mucˇen na najokrutnije nacˇine: bio je premlac´ivan, spajan na struju, gazˇen cˇizmama, te da su ga prisiljavali da lizˇe pod. No, Miljkovic´ me?u optuzˇenima nije prepoznao svoje mucˇitelje, rekavsˇi kako ih nikada u zˇivotu nije video.
Novinar Feraj tribjuna iz Splita Pero Jurisˇin kazˇe da hrvatska javnost prepoznaje svedocˇenja kao istinita, kao i da je vec´ina posmatracˇa zadovoljna sa nacˇinom kako se vodi sudski proces. Hrvatski mediji izvesˇtavaju redovno o ponovljenom procesu o Lori, posvec´ujuc´i veliku pazˇnju i cˇinjenici da je prvo su?enje bilo kompromitovano nekompetentnim vo?enjem procesa od strane sudijom Slavka Lozine.

:)

Da da
27-10-2005, 12:55
"Sudsko vec´e je danas odbilo zahtev odbrane koje je trazˇilo da se iz sudskih spisa izuzmu danasˇni iskazi, jer su svedoci bili pripadnici neprijateljske vojske, a su?enje se odvija zbog zlocˇina nad civilima."

Jaka obrana, u ××××× materinu. Siguran sam da za Zenevsku Konvenciju nikada nisu ni culi, ili nemaju sta reci.