PDA

Pogledaj cijelu verziju : KRAGUJEVAC: MARIHUANA I ALKOHOL VEC U OSNOVNOJ SKOLI!Ante
22-10-2005, 09:36
JEDNA RIJE?KA OSNOVNA SˇKOLA ZATRAZˇILA POMO? ODJELA KRIMINALITETA DROGA PU PRIMORSKO-GORANSKE

Marihuana i alkohol ve? u osnovnoj sˇkoli

Prema istrazˇivanju od prije ?etiri godine, 5 do 6 posto u?enika sedmih i osmih razreda bilo je u doticaju s marihuanom, a ?ak 15 posto u?enika sedmih razreda konzumiralo je zˇestoka pi?a
RIJEKA – Odjel kriminaliteta droga PU primorsko-goranske nedavno je od jedne rije?ke osnovne sˇkole zaprimio dojavu o pojavi marihuane me<eth>u u?enicima zavrsˇnih razreda. Iako ravnatelj te sˇkole potvr<eth>uje da su se me<eth>u u?enicima pojavili odre<eth>eni problemi, prema njegovim tvrdnjama nije rije? o konzumiranju marihuane, ve? o nedoli?nom ponasˇanju u?enika, koje je eskaliralo nakon povratka osmasˇa s ekskurzije, a svodi se na slobodnije iskazivanje me<eth>usobnih simpatija i nasilje nad mla<eth>im u?enicima, na?elnik Odjela kriminaliteta droga, Bozˇo Barbali?, kazˇe da je sˇkola zatrazˇila pomo? upravo zbog pojave marihuane.
– Do sada nam se nikada ni jedna osnovna sˇkola nije obratila sa sli?nim problemom. Ovo je prva takva dojava, no to ne zna?i da me<eth>u osnovnosˇkolskom populacijom nema konzumiranja sredstava ovisnosti. Naime, radi se o tome da su i nastavnici i roditelji puno puta upoznati s nekim problemom, ali se ne zˇele obratiti policiji, kazˇe Barbali?.
Od pojave konzumiranja sredstava ovisnosti nije cijepljena ni jedna sˇkola, a kako napominje Barbali?, evidentno je da se dobna granica konzumenata, ali i registriranih ovisnika spustila.
– Nasˇ Odjel ne vodi evidenciju o registriranim ovisnicima, no mislim da najmla<eth>i registrirani ovisnik u Rijeci ima 13 godina. Rije? je o pojavi koja poga<eth>a sve sˇkole i upravo su stoga sˇkolski objekti pod poja?anim nadzorom policije. Odjel je do sada imao iskustva hvanja dilera upravo u blizini sˇkola, ali to ne mora nuzˇno zna?iti da su preprodava?i bili u doticaju s u?enicima, istiće Barbali?.
S ?injenicom da osnovnosˇkolska populacija nije zasˇtićena od doticaja s drogama slazˇe se i pomo?nica ravnatelja za stru?no-medicinske poslove Zavoda za javno zdravstvo Rijeka, <ETH>ulija Malatestini?, koja napominje da ponuda droga u krugu osnovnih sˇkola postoji, a ta je populacija dilerima posebno zanimljiva jer bitka s ovisnosˇ?u dobiva se ili gubi upravo na zavrsˇetku osnovne sˇkole.

Prema iskustvima prof. dr. Petra Bezinovi?a, koji za Primorsko-goransku zˇupaniju godinama provodi istrazˇivanje o pojavi ovisnosti me<eth>u sˇkolskom populacijom, dob kada se taj problem pojavljuje sedmi je razred osnovne sˇkole.
– Posljednje istrazˇivanje o ovisnostima me<eth>u osnovnosˇkolskom populacijom provedeno je prije ?etiri godine i pokazalo je da je 5 do 6 posto u?enika sedmih i osmih razreda bilo u doticaju s marihuanom. Taj postotak radikalno raste u srednjoj sˇkoli i u tre?em razredu dosezˇe 17 posto. No, prema istom istrazˇivanju, me<eth>u osnovnosˇkolskom populacijom daleko je ve?i problem konzumiranje alkohola. Naime, 15 posto u?enika sedmih razreda redovito ili povremeno, sˇto zna?i minimalno nekoliko puta mjese?no, konzumira zˇestoka pi?a, koja direktno djeluju na promjene ponasˇanja, dok je me<eth>u osmasˇima to 15 posto, a u srednjoj sˇkoli broj konzumenata rapidno raste. Naime, prema istom istrazˇivanju visˇe od 50 posto u?enika ?etvrtih razreda srednjih sˇkola redovito ili povremeno konzumira zˇestoka pi?a, istiće Bezinovi?.

§

VGSe bre bre bre???
Ode "mit" o cistoj arijskoj krvi hrvata u njeznik! :smile06:
Kako bre "cistoj" kada se drogirate i pijancite jos od osnovne skole bre?!
To je sigurno rezultat svih onih "leptirica", "potocica" i "pticica" i svih blagodeti koje njih prate!
Jeli tako VGSe u mozaj te taj ludi ×××××, kao sto te vec i ×××××o ovde godinama!:smile06: :smile06: :smile06:

Oprem bre Mlogo Dobro bre! :smile06:

p.s. evo sada sam vidio,,,,ponovo greska u naslovu :smile12: sorry! :smile06:

Ante
22-10-2005, 09:37
u "mozak" te ×××××! :))