PDA

Pogledaj cijelu verziju : Nas Ante i njihov Draza!ZRAKOPRC
20-10-2005, 13:38
Evo jednog clanka koji pokazuje svu pateticnost i dvolicnost nase nekadasnje "brace". Zlanak je iz Oslobodjenja, maja meseca.


Nasˇ Ante i njihov Drazˇa

Oslobo?enje, 17. maj | Darjan Zadravec
ZAGREB - Da li zbog izbora i predizborne sˇutnje i(li) drugih razloga, tek cˇinjenica je da je subotnje odavanje pocˇasti zˇrtvama Krizˇnog puta u Bleiburgu u Hrvatskoj prosˇlo bez vec´eg odjeka i komentara. I to unatocˇ tome sˇto se, ne marec´i za apel organizatora, i ove godine ponovila vec´ toliko puta vi?ena scena - pojedinci s ustasˇkim oznakama i odorama, sa slikama Ante Pavelic´a i sl., a sˇto je mogao vidjeti i cijeli svijet, zahvaljujuc´i dvosatnom TV prijenosu.

Ante, Ante...
Koincidencija je valjda htjela da je govor Vladimira Sˇeksa, predsjednika hrvatskog Sabora, pod cˇijim je pokroviteljstvom skup i odrzˇan, jedno vrijeme bio poprac´en skandiranjm “Ante, Ante....!” S obzirom na to da je Sˇeks bio prekinut u dijelu govora koji se odnosio na Domovinski rat i hasˇkim optuzˇnicama, bilo je ipak jasno da se ne misli na lik cˇije su se slike nosale, vec´ na drugog Antu – Gotovinu.
Me?utim, takvo povezivanje imena, konteksta i ostaloga zasigurno ne ide u prilog Hrvatskoj i njenim nastojanjima da - sˇto pretpostavlja i punu suradnju s Hasˇkim sudom - u?e u krug Europljana. Jednako tako kao sˇto i glorifikacija ustasˇtva samo ponisˇtava pijetet koji zˇrtve Krizˇnog puta zasluzˇuju.
S druge strane, kao da je visˇe pazˇnje u komentarima pobudio nedjeljni cˇetnicˇki skup na Ravnoj gori i tamo vi?enim cˇetnicˇkim znamenjima i uniformama. S pravom se u pojedinim komentarima ukazivalo da je ovaj i ovakav skup svojevrsna uvreda za antifasˇizam, ali i za narode u susjedstvu Srbije, jer su za Bosˇnjake, Hrvate i Albance cˇetnici sinonim za najgore zlocˇine pocˇinjene u Drugom svjetskom ratu, kao u i proteklom krvavom balkanskom obracˇunu.

Balvan u oku
Sve je to u redu, samo sˇto se zaboravlja da isti “ugled” za neke narode, prvenstveno Srbe, imaju znamenja, odore i sve ostalo vezano uz NDH!
Valjda u skladu i s onim da je uvijek laksˇe kod drugog primijetiti trun u oku, negoli kod sebe cˇitav - balvan!

:smile06: :)) :smile06:

ispravka
20-10-2005, 23:42
ovde bi ja napisao ....

"Valjda u skladu i s onim da je uvijek laksˇe kod drugog primijetiti trun u oku, negoli kod sebe cˇitav - balvan! "

ovo:

"Valjda u skladu i s onim da je uvijek laksˇe kod drugog primijetiti trun u oku, negoli kod sebe cˇitavu - kurcinu! "

:smile06: :smile06: :smile06: