PDA

Pogledaj cijelu verziju : Kapa se okrece kako vetar duva (ili, "Horvat nem ember!")VJEKOSLAV
16-10-2005, 13:16
by Nebojsˇa Bogunovic´

15.10.2005, 19:31:03

Mnogi srpski poslanici, koji su na pocˇetku Prvog svetskog rata, tacˇnije 7. decembra 1914. godine izglasali takozvanu Nisˇku deklaraciju, kojom je saopsˇteni javnosti da je jedan do prioriteta srpskog naroda u ovom ratu oslobo?enje i ujedinjene Srba, Hrvata i Slovenaca, nisu, na zˇalost, dobro poznavali, ne samo trenutne politicˇke prilike u Hrvatskoj i Sloveniji, nego nisu mnogo znali ni o kulturi, veri i mentalitetu ova dva naroda.
U srpskim politicˇkim krugovima nije uocˇena ni cˇinjenica da se hrvatska i slovenacˇka politika u toku Prvog svetskog rata kretala na dva koloseka. Hrvatski i slovenacˇki poslanici u Becˇkom parlamentu zalagali su se, na primer, za stvaranje "jedne jugoslovenske drzˇavne tvorevine", ali u okvi-ru Austrougarske monarhije, dok su predstavnici Hrvata i Slovenaca u Jugoslovenskom odboru u Londonu, bili za stvaranje Jugoslavije, "cˇiji bi stozˇer bila Kraljevina Srbija".

CˇEKALI POBEDNIKA
Na zˇalost, i neki predstavnici Hrvata i Slovenaca u Jugoslovenskom odboru nisu bili iskreni u svom jugoslovenskom opredeljenju. Oni su, na primer, iznosili i zagovarali tezu "da su Srbi, Hrvati i Slovenci jedan narod sa tri imena", iako su znali da takvo uverenje nije preovla?ajuc´e u njihovim nacionalnim sredinama. Jedan od najistaknutijih i najuticajnijih cˇlanova ovoga odbora Frane Supilo, inacˇe novinar iz Rijeke i bivsˇi poslanik u Hrvatskom saboru, obratio se iz Londona predsedniku Srpske vlade Nikoli Pasˇic´u jednim pismom u kojem je velicˇao tezu o "troimenom narodu". "Gospodine predsjednicˇe! Moja vjera i hiljadu nas, koji stojimo na nacˇelu narodnog jedinstva jest, da mi Hrvati, Srbi i Slovenci od Triglava do Timoka sacˇinjavamo jedan te isti narod sa jednim te istim jezikom, a samo sa tri narodna imena".
Iznosec´i uverenje cˇlanova Jugoslovenskog odbora da srpski narod koji je izasˇao kao pobednik iz balkanskih ratova i hrabro se suprotstavio nemacˇkom i austrougarskom hegemonizmu u ovom ratu, treba da preuzme "odgovornu misiju oslobo?enja i ujedinjenja tri naroda", Supilo u pismu naglasˇava da: "Ova Srbija, koja je tako lijepo u zadnjih 10 godina, a narocˇito kroz ove tri poslednje, dokazala da je dorasla ovakvoj misiji, mora da bude onaj drzˇavotvorni faktor, koji c´e sabirati i slievati Juzˇno Slavenstvo."

>

VJEKOSLAV
16-10-2005, 13:17
>

Treba rec´i da su i mnogi srpski politicˇki prvaci, pa i sam Nikola Pasˇic´, govorili da su Srbi, Hrvati i Slovenci "jedan narod sa tri imena", pogresˇio verujuc´i da takvo misˇljenje vlada i u njihovim sredinama. Upravo je bilo obrnuto: u Zagrebu je, na primer, preovla?ivalo misˇljenje da Hrvati imaju "svoju nacionalnu individualnost", kao i "drzˇavnost", koja se potvr?uje u "hrvatskom drzˇavnom pravu", i manifestuje kroz pojam "Kraljevstvo Hrvatske, Slavonije i Dalmacije". Osim toga, pocˇetkom XX veka pojavila se i teorija o iranskom poreklu Hrvata, cˇime je negirana njihova pripadnost slovenskoj rasi, pa samim tim i etnicˇka bliskost sa Srbima.
Uporno insistiranje Supila i nekih Slovenaca na tezi o "troimenom narodu", proizilazila je, ustvari, iz njihove zˇelje da svoje narode, cˇiji su se pripadnici borili na strani Austrougarske i mogli biti gubitnici u ovom ratu, etnicˇki izjednacˇe sa Srbima, cˇija je ratna perspektiva ukazivala da c´e se nac´i u "pobednicˇkom taboru".

ISTORIJA SKRIVALA
Prevrtljivi Frane Supilo se od vatrenog Jugoslovena u vreme srpskih vojnih pobeda na Ceru i Kolubari ubrzo, posle upada austrougarskih i nemacˇkih armija u Srbiju, krajem 1915. godine, preobrazio u hrvatskog nacionalistu. Sada je, suprotno svom ranijem misˇljenju, tvrdio da Srbi i Hrvati nisu jedan narod, "jer Srbi pripadaju istocˇnoj a Hrvati zapadnoj civilizaciji".
Svoja separatisticˇka gledisˇta izneo je u jednom memorandumu koji je 30. septembra 1915. godine uputio engleskom ministru inostranih poslova ser Edvardu Greju u kojem je, izme?u ostalog, rekao: "Hrvatska, u uzˇem smislu ove rjecˇi, sa glavnim gradom Zagrebom jest za sve Hrvate, ma gdje oni boravili, glava i srce Hrvata, kao sˇto je Srbija u uzˇem smislu sa Beogradom na cˇelu glava i srce Srbstva. Hrvatima je Hrvatska sa Zagrebom integralni dio njihova narodnoga i drzˇavnopravnoga bic´a, njihova individualizma a druge su hrvatske zemlje udovi toga bic´a."
Na kraju treba rec´i da su mnogi "ideolozi jugoslovenstva" i u Kraljevini Jugoslaviji i u Socijalisticˇkoj federativnoj republici Jugoslaviji tvrdili da se Supilo pred smrt (1917.) ponovo vratio na "put zajednisˇtva", jer je prihvatio Krfsku deklaraciju, krijuc´i pri tome od javnosti cˇinjenicu da je to ucˇinio u Dusˇevnoj bolnici u Londonu, kao potpuno mentalno poremec´en cˇovek.

><

VJEKOSLAV
16-10-2005, 13:18
@

××××× ti maloga misa, vrlo interesantan clanak.
Neznam kako bi hrvatski ministar Primorac reagovoao na ovo da "hrvati poticu od Iranaca", jer sam zagovara "hrvatsko poticanje od Laponaca", ali to je manje bitno, iskreno se nadam da ce ovaj totalno zbunjeni narod u bliskoj buducnosti ipak otkriti od koga poticu i zaustaviti smeh kod svojih komsija.
To sto je meni jako interesantno je cinjenica da su svi ovi hrvtaski prvaci i znacajne licnosti njihove karikature od povjesti - zavrsili kao dusevno poremeceni, zaboravljeni u nekoj ludnici. Uz ovog gore pomenutog Frana Supila, ista je sudbina zadesila i samog "oca ustastva", poznatog ideologa Antu Starcevica, koji je svoje zadnje dane isto tako proveo zatvoren u ludnici, verovatno se svadjajuci po ceo dan sa svim tim likovima u svojoj glavi (zvuci li poznato VGS?), na kraju ni neznajuci
koji je od tih likova on sam. Evo odlomaka iz ranije postavljenog teksta:

@

"1871.g. Eugen Kvaternik suosnivac stranke odlucuje se na samoubilacku avanturu i u okolini Rakovice pokusava dignuti ustanak protiv Austrije, ali se tragikomedija zvana Rakovicka Buna zavrsava Kvaternikovom likvidacijom. Sam Starcevic uplasen za sebe proglasava Kvaternikov poduhvat akcijom psihicki poremecenog covjeka s kojom on nije imao nikakve veze. Uplasen i sve bolesniji on nema vise sposobnosti da se bavi politikom, pa nasljednici u stranci zapocinju borbu za njegovo naslijedje. Dok Starcevic sve vise boravi po beckim ludnicama, borba zavadjenih frakcija se sve vise zaostrava da bi konacno vodja desne frakcije madjarski Zidov Josua (Josip) Frank uz saglasnost tesko bolesnog Starcevica osnovao Cistu Stranku Prava i po Starcevicevoj smrti 1898.g. postao njegov nasljednik.

Taj madjarski Zidov doseljen u Zagreb izazivao je zgrazanje u Saboru svojim neartikulisanim antisrpskim ispadima. Iako Zidov koji se "gadjao" padezima i rodovima , Frank je postao predvodnik i idol hrvatskih sovinista, ali i orudje u rukama beckog dvora. Svo Starcevicevo antiaustrijanstvo se izgubilo i ustupilo mjesto jos jacem frankovom antisrpstvu. Becki dvor, ali i katolicki kler u Hrvatskoj su zadovoljno trljali ruke jer je njihove prozelitske teznje usmjerene prema Srbima u politicki program i praksu pretocio jedan od sinova Izrailjovih."

@

Sta reci? Nemam nikakvu sumnju da bi i sami "otac nacije, koji je probudio hrvate iz tisucljetnog sna", dr. Sranjo, isto zavrsio u nekoj "ustanovi za dusevno
poremecene", da ga "prerana smrt" nije sprecila u tome. Od silnog kicenja ordenima i uniformama, do neizbeznog puta u Haag, imao je sve trebajuce simptome i kvalifikacije.

I za kraj, reci u naslovu teme -"Horvat nem ember!", su madjarskog porekla, jedna madjarska narodna poslovica (izreka), a znace - Hrvat nije covek!
A vi vidite zasto!

Hvala na paznji. :)

jos jedan top clanak
16-10-2005, 19:26
kolega, hvala na clanku, a zna se zasto! svakome je to jasno!

poz. :)

kako je
17-10-2005, 01:05
....samo tacno ovo: "Prevrtljivi Frane Supilo se od vatrenog Jugoslovena u vreme srpskih vojnih pobeda na Ceru i Kolubari ubrzo, posle upada austrougarskih i nemacˇkih armija u Srbiju, krajem 1915. godine, preobrazio u hrvatskog nacionalistu. Sada je, suprotno svom ranijem misˇljenju, tvrdio da Srbi i Hrvati nisu jedan narod, "jer Srbi pripadaju istocˇnoj a Hrvati zapadnoj civilizaciji"

= hrvati :smile16:

kopija
17-10-2005, 14:27
jel od njega dr.sranjcek pokupio ovo o "pripdanju zapadnoj civilizaciji"? :))
zamisli ××××te,mlate o tome kao papagaji,pa onda zapale internacionalni voz! :smile17: :)) :smile06:

hehehe
17-10-2005, 15:49
hehehehehehehehe! :smile06:

povjest u ludari
17-10-2005, 19:16
pazi stvarno jedna stvar je bas interesantna. svi oni koji su na neki nacin odgovorni za sudbinu hrvata su zavrsili u ludnici!
taj frane, pa starcevic, pavelic ubijen kao ulicni dzukac, jedino je dr. sranjo krepao prirodnom smrcu, mada se slazem sa autorom teme, da je jos zivio i on bi zavrsio kao i sve ove "tatice nacije" - u ludari pisuci po zidu noktima SRBI OTROV, MRZIM SRBE, 4%, TISUCLJETNI SAN, DIO EUROPSKE CIVILIZACIJE, JA HRVATSKI OTAC, dok mu se jednoga dana oci nebi ukrstile i tekst "TILT" pojavio na celu .... o tome vam VGS moze dosta ispricati, njemu se to isto cesto desava! :smile06:

sve ludaci jebote
19-10-2005, 00:32
nije ni cudo sto su najgenocidniji narod u evropi,rame uz rame sa nacistima,po mnogome neuporedivo gori od njih,kada su ih vodili i ucili ideologoji oni koji su na kraju zavrsili u ludnici! :smile17:
-prvo taj frane, oce zajednicu, nece zajednicu, oce zajednicu - ludnica! :smile06:
- onda "otac ustastva" starcevic, posle neuspesne akcije svog pajtasa, da bi spasio svoju guzu prodlasi ovoga - ludim! :smile06:
- sam starcevic zavrsio, gde? - u ludnici! :smile06:
sve ovo je prije pavelica, pa vi vidite! :))

:smile16:

Narode, steta
20-10-2005, 03:19
da se ovako kvalitetan topik potisne.

Uostalom, VGS nije dao svoje misljenje, pa evo jos jednom teme.

Izvoli VGS

i ja
20-10-2005, 23:03
velim! :))

jeli tako VGSe?
21-10-2005, 13:02
- "Horvat nem ember!"

Kako samo to gordo zvuci! :smile06:

:smile16:

citas li ti ovo VGSe
21-10-2005, 20:42
VGSe bre bre? Zar nam neces objasniti (na tvoj vec legendarnoidiotski nacin) kako je ovaj Frane uspio da menja misljenje prateci Srpske poraze i uspehe u Prvom Svetskom?
- Prvo za ujedinjenje (Srbi s×××××li AustroBugare na Ceru i Kolubari)
- Pa protiv ujedinjenja (AustroBugari potisnuli Srpske borce u grcku)
- Pa ponovo za ujedinjenje (Srbi krenuli da skebu AustroBugare, Solunski front ..... )

Od silnog razmisljanja kome ce lizati guzicu, nije ni cudo sto je zavrsio u ludnici bre bre! :)) :smile06:

:smile16:

zanima me
22-10-2005, 21:04
××××te isti koji su patentirali ovo "HORVAT NEM EMBER" su im pre par sedmica skandirali "CIGANI, CIGANI, CIGANI"! :))

Moje je pitanje, da li je to slucajnost, ili tu nesto ima? ;)

Sta ti mislis o tome Vreco Govana iz Svedske? :))

Daj PRIOPCI nesto BRE BRE BRE! :smile06: :))

CIGANI,CIGANI,CIGANI
23-10-2005, 16:39
cutanje je uvek znacilo ODOBRAVANJE! :))
Zna to VGS, zna vrlo dobro! :smile06:

Ponovicu
24-10-2005, 00:11
ova tema je jako interesantna, pa neka ide na vrh. A to je i jos jedna sansa VGS-u da daju svoje misljenje.

Dakle, VGS-e, naslov kaze "Kapa se okrece kako vetar duva" - tipicno HR ponasanje. Dokazano u I sv. atu, dokazano u II, dokazana u daljoj proslosti.
Any koment from nasu dvorsku ××××××tinu BRE BRE BRE?

a ovo?
17-01-2006, 23:14
a sta velis ti VGSe na ovo vase obrtanje kako vetar duva???? :))

Slavoljub
17-01-2006, 23:49
http://www.28serbia.org/plakat45_small.jpg:URL=http://www.28serbia.org/antimason/plakat45.jpg:Pritisni ovdje - povecana slika!:/URL: