PDA

Pogledaj cijelu verziju : TUDJMAN: KAKVA JE TO ×××××ACIJA U LORI?@tomic
28-09-2005, 17:10
FERAL U POSJEDU STENOGRAMA SA SASTANKA FRANJE TU?MANA I NAJBLIZˇIH SURADNIKA ODRZˇANOG 26. TRAVNJA 1993. IZ KOJEG SE VIDI DA JE DRZˇAVNI VRH TADA ZNAO ZA ZLOCˇINE POCˇINJENE U SPLITSKOJ LORI I SˇIBENSKIM KULINAMA

TUDJMAN: KAKVA JE TO ×××××ACIJA U LORI?

Vladimir MATIJANIC´
22. rujna, 2005.

"Nekoliko sati nakon sˇto su 26. travnja 1993. godine Mario Barisˇic´, Milorad Paic´ i Tomislav Matic´, vojni policajci iz Sˇibenika, upoznali drzˇavni vrh s nezakonitostima i zlodjelima vojne policije u Dalmaciji, Franjo Tu?man se sastao s najblizˇim suradnicima. Iz stenograma je vidljivo da su se provo?enju istrage o navodima vojnih policajaca najvisˇe protivili Miroslav Tu?man i Gojko Sˇusˇak, iako su optuzˇbe protiv cˇelnisˇtva Vojne policije, ukljucˇujuc´i i one protiv njezina zapovjednika Mate Lausˇic´a, bile vrlo ozbiljne

Dok na splitskom Zˇupanijskom sudu traje su?enje osmorici optuzˇenika za ratni zlocˇin pocˇinjen 1992. godine u splitskoj Lori, Feral je uspio doc´i u posjed stenograma koji potpuno osvjetljava pozadinu doga?aja koji su uslijedili nakon sˇto je josˇ 1993. godine skupina vojnih policajaca ukazala tadasˇnjem drzˇavnom vrhu na brojne kriminalne radnje svojih kolega po uniformi u Sˇibeniku i Splitu. Iako se u stenogramu ne spominje Lora, nema dvojbe da se pricˇa o zlostavljanjima srpskih zarobljenika odnosi upravo na splitsku Loru i sˇibenski zatvor Kuline. Iz stenograma, s kojega je u lipnju 2002. godine Vlada skinula oznaku vojne tajne - tako?er je nedvojbeno da je u sve nezakonitosti bio upuc´en Mate Lausˇic´, dugogodisˇnji prvi cˇovjek Vojne policije. No, iako su gruba krsˇenja zakona u rezˇiji dijela dalmatinskih vojnih policajaca josˇ prije 12 godina bila itekako poznata, vec´ina ih do danas nije procesuirana, a pred sudom su se nasˇli tek oni manje znacˇajni."

.....................

Ostatak mozete procitati na:

http://feral.mdlf.org/look/weekly1/article_tisak.tpl?IdLanguage=7&IdPublication=1&NrIssue=1044&NrSection=1&NrArticle=11715&ST1=text&ST_T1=teme&ST_AS1=1&ST_max=1

(obavezno obratiti paznju na fotografije krivoustog dr. ×××××× - koja karikatura bre bre :)) )

Prijatno citanje! :))

(Prijatno i tebi VGSe! :)) )

Hehehehehehehehehehe! :))

Zasto
28-09-2005, 17:59
se uvijek obracas VGS-u?
V=veliko
G=govno
S-srpsko
Samo zato, sto imas govna u glavi, ne moras se obracati govnima.
I mi da smo se rjesili vas?
U ××××× materinu, nije to lagani posao, ima vas vise nego ijedne stoke.
:smile16:

hvala.....
28-09-2005, 23:06
..... na linku, da sranjine slike su fenomenalne, sto se jadnik prevrce u grobu ovh dana kada mu optuzuju domoljube-govnoljube i kad mu hrvatska ide ovim putem. da li bi on dozvolio da se gocnoljubi-veterani hrane iz kontejnera za smece?
"×××××acija u lori", sta je tu sporno, pogledajte samo procenat slucajeva pedofilije u toj nesrecnoj i bolesnoj zemlji! :smile16:

a sto ....
29-09-2005, 20:39
... je to interesovalo dr. sranju, ta "×××××acija u lori"???

jeli se nadao se da bi i on mogao biti NAGUZEN ili nesto drugo? :))

Zamislite kako bi mu se tada usta nakrivila bre?! :))

hehehehehehehe! :smile06: