PDA

Pogledaj cijelu verziju : Jbte, vi ste nepopravljivi bre - opet Gospa, ali na prozoru!Mile Komunjara
26-09-2005, 18:45
Jao jbte, vi ste nepopravljivi bre - opet Gospa, ali sada na prozoru! :o) :o) :o)


MISTERIOZNI OBRIS NA PROZORU OBITELJSKE KUC´E
GORDANE KESEROVIC´ POJAVLJUJE SE VEC´ NEKOLIKO DANA

Ukazanje Gospe u Vladislavcima
VEZA S GLAVASˇEM Dok stariji ovom doga?aju prilaze sa strahoposˇtovanjem, drugi tvrde da je domac´ica sigurno staklo premazala nekim uljem. Takvi u sˇali cˇak govore kako ukazanje ima veze i s nedavnim stranacˇkim prelaskom zˇitelja Vladislavaca iz HDZ-a u Glavasˇevu udrugu
VLADISLAVCI - Lik Majke Bozˇje s djetetom u narucˇju ukazuje se posljednjih nekoliko dana u razlicˇitim intervalima na ulicˇnom prozoru obiteljske kuc´e Gordane Keserovic´ u Vladislavcima, selu nedaleko od Osijeka. Glas o misticˇnoj pojavi vrlo brzo se prosˇirio mjestom i u slavonskom selu u kojemu zˇivi 2100 stanovnika doga?aj je izazvao veliko zanimanje mjesˇtana, ali i razlicˇite reakcije. Gordana Keserovic´ nam kazuje kako je u cˇetvrtak oko 22 sata isprac´ala brata iz kuc´e i u jednom trenutku kao da ju je nesˇto povuklo, "upozorilo" da pogleda u smjeru prozora.
- Kao da mi je nesˇto govorilo "visˇe me pogledaj". Kada sam se okrenula prema staklu, vidjela sam orosˇeno staklo u kojemu se ocrtavao lik Majke Bozˇje. Pitala sam brata na sˇto ga to podsjec´a i on je potvrdio da se radi o Gospi - govori nam Gordana s kojom smo razgovarali nakon nedjeljne mise dok se iz zˇupne crkve Ro?enja sv. Ivana Krstitelja s majkom Danicom C´osic´ i kc´erkama Ivanom i Sandrom vrac´ala kuc´i.
Uslisˇene molitve
Gordana josˇ uvijek ni sama ne mozˇe procijeniti zasˇto se Gospa ukazala basˇ prvo njoj i na kuc´i njezine obitelji, no smatra da joj je Majka Bozˇja time uslisˇila dugogodisˇnje molitve.
- Mozˇda je to samo moja velika zˇelja, a mozˇda Gospa zˇeli porucˇiti svim mjesˇtanima sela da se visˇe okrenu vjeri i Bogu - naga?a Gordana, koja je Gospi zahvalna sˇto joj je spasila supruga i kc´er kada su prije nekog vremena cˇudom prezˇivjeli tesˇku prometnu nesrec´u. Dok stariji ovom doga?aju prilaze sa strahoposˇtovanjem i vjeruju da im Gospa ukazanjem zˇeli nesˇto porucˇiti, drugi pokusˇavaju otkriti "prijevaru" i tvrde da je domac´ica sigurno staklo premazala nekim uljem ili je pak stvar u necˇemu sˇto ima veze s ljudima. Takvi u sˇali cˇak govore kako ukazanje ima veze i s nedavnim stranacˇkim prelaskom zˇitelja Vladislavaca iz HDZ-a u Hrvatski demokratski sabor Slavonije i Baranje Branimira Glavasˇa. Ali, kako god bilo, mjesˇtani i dalje dolaze ispred kuc´e Keserovic´evih i s cˇudom komentiraju ukazanje ili mole mnosˇtvo krunica.
Suzdrzˇani zˇupnik
Na nagovor nekih sumjesˇtana vlasnica kuc´e pristala je visˇe puta oprati staklo, i to s obje strane, no Gospin se lik u prozoru i dalje ocrtavao. U subotu je tek na kratko vrijeme ukazanje nestalo, da bi se u vecˇernjim satima ponovno vratilo. Sada se vec´ ispred prozora pocˇelo okupljati 50-ak zˇena koje uz molitvu satima promatraju Gospin lik. Selom je vec´ pocˇela kruzˇiti pricˇa da je prije Keserovic´evih u kuc´i zˇivjela vrlo pobozˇna obitelj Marije Konjavic´. Kada je zˇena umrla, a obitelj napustila selo, kuc´u su prije tri godine kupili Keserovic´evi.
Gordana je u nedjelju nakon mise s ukazanjem upoznala i mjesnog zˇupnika Mirka Rendulic´a koji se to jutro s dijelom vjernika vratio s hodocˇasˇc´a u Lourdesu.
- Saslusˇao me je i kazao da se puno time ne zanosim jer je to svetinja. Nije zˇelio nisˇta visˇe rec´i, osim da c´e s ovim slucˇajem upoznati biskupa i dalje raditi po njegovu savjetu - tvrdi Gordana.
Zˇupnik nije bio raspolozˇen za razgovor s novinarima, a nije dopustio da se fotografira nedjeljna misa koja je, za razliku od dosadasˇnjih nedjelja, ovoga puta bila prepuna vjernika. Vjernici su ocˇekivali zˇupnikov savjet koji je, me?utim, izostao zbog njegova izbivanja iz sela posljednjih nekoliko dana.
Tomislav PRUSINA

------------

××××te, posle pojavljivanja Isusa u umazanom tiganju, izleta istog do kriske hleba (inozemna ukazanja, prim.aut.), ukazivanja Gospe u Medjunozju (domaca ukazivanja, prim.aut.) :)) , sada se ista ta Gospa UKAZALA NA PROZORU ovog seljobera?! :))

Svaki dalji komentar je suvisan .....

:)) :smile17: :)) :smile17: :))

Ova
26-09-2005, 20:08
stoka je zbilja ××××××, ×××× ga car Lazar.

koje su ovo gluperde
28-09-2005, 22:44
Hahahahahahahaha!!!!! :))

"××××te, posle pojavljivanja Isusa u umazanom tiganju, izleta istog do kriske hleba (inozemna ukazanja, prim.aut.), ukazivanja Gospe u Medjunozju (domaca ukazivanja, prim.aut.) , sada se ista ta Gospa UKAZALA NA PROZORU ovog seljobera?!

Svaki dalji komentar je suvisan ..... "

:)) :)) :)) :)) :)) :)) :))

Potpuno se slazem zemljak, potpuno. :smile06: