PDA

Pogledaj cijelu verziju : Za VGSa: HR. BOLESTI: Silovao maloletne cerke!dr. SASˇA BOZˇIC´
24-09-2005, 00:28
Citaj bre VGSe, citaj mamu ti ××××× u cmarnjak, pa se nakrkaj dobro PLIVE, mozda i ovo zaboravis ili nekako sakrijes, ali istina se neda sakriti tako lako ..... dejstvo PLIVE kad-tad prestane ...... a onda ××××ga nazad u stvarnost ....... neki nova vest, neki novi slucaj ispliva na vrh iz zaborava, neka nova optuzba gde su govnoljubi masakrirali Srbene, neki novi divljacki ispad, neko novo ubistvo, neko novo klanje staraca, neki novi fratri i slucajevi pedofilije, neko novo silovanje svoje dece ......


OCU SESTERO DJECE S PODRUCJA KNINA, OSUMNJICENOM
ZA RODOSKRVNU´E, ODREDJENO 48-SATNO ZADRZAVANJE

Jednu maloljetnu kcer silovao,
nad drugom bludnicio

SIBENIK - Zbog utemeljene sumnje da je pocˇinio kazneno djelo silovanja svoje malodobne kc´eri, u utorak je uhic´en 42-godisˇnji musˇkarac s podrucˇja Knina. Tereti ga se i za nasilnicˇko ponasˇanje u obitelji, zapusˇtanje i zlostavljanje malodobne djece, silovanje jedne malodobne kc´eri, te kazneno djelo bludnih radnji pocˇinjeno nad drugom malodobnom kc´eri. Nakon krimobrade, u cˇetvrtak u cˇetiri sata priveden je u Istrazˇni odjel Zˇupanijskog suda u Sˇibeniku. Sudac istrazˇitelj pred kojim se osumnjicˇeni branio sˇutnjom, odredio mu je 48-satno zadrzˇavanje, a predmet je predan sucu za mladezˇ, te se ocˇekuje da prije isteka roka zadrzˇavanja nadlezˇno drzˇavno odvjetnisˇtvo predlozˇi pritvor i pokretanje istrage.

Opsezˇnim predistrazˇnim radnjama policije obavljen je, izme?u ostalog, lijecˇnicˇki pregled nad osˇtec´enom kc´eri i potvr?ena sumnja da je silovana. Policija je prikupila mnosˇtvo podataka, pa se stoga, osim tog gnusnog cˇina, njezina oca tereti za visˇe kaznenih djela. Buduc´i da je rijecˇ o obiteljakom nasilju specificˇne vrste u kojem su zˇrtve i maloljetne osobe, policija ne mozˇe govoriti o pojedinostima, niti o identitetu osumnjicˇenog. Inacˇe, kako doznajemo, radi se o obitelji sa sˇestero djece koja zˇivi od socijalne pomoc´i jer osumnjicˇenik i supruga mu nisu zaposleni, a u Hrvatsku su se doselili iz Bosne i Herecegovine.

Kada je rijecˇ o silovanju ili bludnim radnjama pocˇinjenim nad maloljetnicama ili josˇ gnusnije nad svojom kc´eri, valja kazati da je na sˇibensko-kninskom podrucˇju u posljednjih nekoliko godina zabiljezˇeno visˇe takvih i slicˇnih slucˇajeva od kojih su neki vec´ procesuirani. Inacˇe, za kazneno djelo nasilnog spolnog odnosˇaja s djetetom zaprijecˇena je kazna od najmanje tri godine zatvora.

......

Jeste li zato proterali Srbe i ubijate jos nemocne starce ...... zato? Da bi mogli na miru da silujete svoju decu? :))

BOLESNA STOKO! DIVLJACKA STOKO BEZ PREMCA U EVROPI!


:smile09: :smile17:

ovo i ja .....
28-09-2005, 22:36
...... potpisujem!

"BOLESNA STOKO! DIVLJACKA STOKO BEZ PREMCA U EVROPI!" :))

Pih !