PDA

Pogledaj cijelu verziju : Samo za VGSa: hrvatska jos u Robovlasnickom Drustvu!@tomic
18-09-2005, 03:39
Svede, Svede, ××××ni majmune VGSe breeeeeeeeeeee! Nije ni cudo sto vas ovi Svetski bankari stavise na zadnje mesto kad:

Zagrebacˇka policija uhapsila Davora Kecˇu

Drzˇao roba na tavanu!

Zagrebacˇka policija uhapsila je Davora Kecˇu (38), koji je visˇe od godinu dana na tavanu svoje kuc´e kao roba drzˇao svog vrsˇnjaka Sinisˇu K., svakodnevno ga zlostavljajuc´i i iskorisˇc´avajuc´i.

Policija je oslobodila nesrec´nog cˇoveka nakon anonimne dojave preko SOS telefona.

Kec´a, koji je inacˇe vlasnik perionice automobila „Hit“, poznavao je svoju zˇrtvu josˇ od detinjstva. Izrabljivao ga je i mucˇio na razne nacˇine punih petnaest meseci. Policija je saopsˇtila da je pocˇinitelj svakodnevno tukao i vre?ao zˇrtvu, plasˇio je pisˇtoljem, ogranicˇavao joj kretanje i iskorisˇc´avao je finansijski i fizicˇki za svoje poslove.

Sve je pocˇelo kad je osumnjicˇeni obec´ao K., koji je njegovih godina, da c´e ga zaposliti u auto-perionici i prijaviti na platu od 2.500 kuna.

No, vec´ krajem 2004. naterao ga je da se preseli u njegovu kuc´u, nakon cˇega mu je ogranicˇio kretanje i smestio ga na tavan.

Osumnjicˇeni je prisilio K. da podigne hipotekarni kredit i zatim mu oduzeo 22.000 evra. Naterao ga je da pisˇe cˇekove, otvori tekuc´i racˇun i pod prisilom podizˇe novac sa racˇuna. Sinisˇa je morao besplatno da radi u auto-perionici i na poslovima u kuc´i, a slobodan je bio samo nedeljom posle podne. Pocˇinitelj je za taj rad fiktivno radio obracˇun plata, iako je zˇrtva dobijala samo po sendvicˇ ujutro i uvecˇe.

Kecˇa je svoju zˇrtvu konstantno drzˇao u strahu, vre?ao najpogrdnijim recˇima, udara, pretio joj pisˇtoljem... Jednom je cˇak ugasio cigaretu na njegovom vratu.

„Robovlasnik“ Davor Kecˇa nije siromasˇan cˇovek - osim velike kuc´e i auto-perionice ima dva „mercedesa“ i dva BMW-a. Ima, me?utim, i bogatu kriminalnu prosˇlost: debeli policijski dosije u kojem su registrovana krivicˇna dela prevare, iznude (ucene), nasilnicˇkog ponasˇanja, kra?e automobila, bludnih radnji itd.

Iako je Kecˇina porodica (supruga i deca) znala za Sinisˇin ropski polozˇaj u njihovoj kuc´i, policija je, navodno u dogovoru sa Drzˇavnim tuzˇilasˇtvom, krivicˇnu prijavu podnela samo protiv gazde, i to za „trgovinu ljudima i ropstvo“.

Novinari koji su pokusˇali da o ovom slucˇaju razgovaraju sa Kecˇinim susedima u tome nisu uspeli, jer su svi uplasˇeno odbijali i okretali glavu, a samo su neki kroz zube procedili da je „grozan“. Radnici u auto-perionici „Hit“ ljutito su odbili razgovor s novinarima, uputivsˇi im i pretnje.

Advokat uhapsˇenog Davora Kecˇe Zoran Pilipovic´ ima drugu pricˇu. Tvrdi da se njegov klijent Davor i Sinisˇa K. poznaju niz godina i da su „prakticˇki odrasli zajedno“, da je „Davor pruzˇio Sinisˇi utocˇisˇte, posao“. On kazˇe da se Sinisˇa kod Kecˇe hranio, da su mu „prali i peglali“, da je njihovo dete vodio u sˇetnju i da je „mogao kada god je pozˇeleo izac´i napolje, pa tako i otic´i ako mu nije dobro“.

Kancelarija me?unarodne organizacije IOM, zajedno sa nekim nevladinim organizacijama iz Zagreba, smestila je Sinisˇu K. na „sigurno mesto“, koje se drzˇi u tajnosti. Tamo c´e mu biti pruzˇena psihosocijalna i medicinska pomoc´, jer se radi „o zˇrtvi koja je prezˇivela velike psihicˇke i fizicˇke traume“, izjavila je Lovorka Marinovic´, vo?a programa suzbijanja trgovine ljudima pri hrvatskoj kancelariji IOM-a.

Mira Sˇuvar

-------

Pa vi ste gori od nacizma, KKK i Aparthejda - zajedno! :smile17:

Pi! :))

Sramote ste za celi Balkan, za celu bre Evropu bre! :))

sompipolizesmimuda
18-09-2005, 11:51
:))

"Pa vi ste gori od nacizma, KKK i Aparthejda - zajedno!"

Jepp! Potpisujem! :))

A sat nisi cuo
18-09-2005, 12:11
Fred za oluju, koja je pomela te robovlasnike a sto ces stare se skole tesko zaboravljaju i kod nekih nasih balvana. Nego sta ti tu radis i brines se za ustase na ustaskom forumu, zar pokusavas i dalje ispraviti krive Drine i istoriju. E samo napred i good luck.

datiimasmuda
18-09-2005, 13:02
nebibezaobre×××××ne.
Oluja te nije naucila nicemu?
:smile16:

sompibrebrebrebre
20-09-2005, 03:48
E, Boga mi potpisujem i ja, sve je cisto kao suza:

"Pa vi ste gori od nacizma, KKK i Aparthejda - zajedno!"


Tacno! :))

Bre ××××te bre! :))