PDA

Pogledaj cijelu verziju : Citaj bre VGSe mamu ti ×××××, citaj i umri od zavisti!Svedojeb!
14-09-2005, 18:16
Citaj bre kako se zivi, radi i gradi u METROPOLI, ×××× te mali krzljavi usrani zaostali zagreb, sa svim onim javnim kuhinjama, govnoljubima veteranima koji se hrane iz kontejnera za smece i okicenim perjanicima Dr. ×××××× (jel´ jos ima onog rugla iz vremena dr. ××××××, kada su "povjesni perjanici" drzali pocasnu srazu okiceni kao paunovi? :)) Hahahahaha! :)) )

Citaj smrdljivko ....


------------------------------------------------------------------------
Pripremili smo za vas: 'BEOGRADSKA ARENA'

Cˇetvrtak, Septembar 08, 2005 12:30 -- 'Beogradska arena' je objekat koji po svemu prevazilazi okruzˇenje, apsolutno ispunjava najsavremenije standarde i uz Prasˇku arenu nalazi se na najvec´em tehnolosˇkom nivou u Evropi. Autor ovog impozantnog zdanja je arhitekta Vlado Slavica, a investitor Sekretarijat za sport i omladinu Skupsˇtine grada.
Kompleks 'Beogradske arene' obuhvata tri objekta: veliku dvoranu, odnosno arenu, malu salu i parking.
Velika dvorana ima povrsˇinu 48.000 kvadratnih metara, raspore?enih u sˇest etazˇa, a moc´i c´e da primi 20.000 posetilaca. U dvorani se nalazi 68 najluksuznije opremljenih lozˇa sa 768 mesta, a VIP salon sa 38 mesta sluzˇi za odmor, zakazane intervjue, poslovne dogovore... Parket koji je montiran u 'Areni' stigao je iz Danske i na ovakvom podu igralo se u Barseloni na Evropskom prvenstvu, a njime su oblozˇeni i podovi olimpijskih borilisˇta u Atini. Kosˇarkasˇke table ispunjavaju NBA standarde, imaju svetlosnu signalizaciju za istek napada.

Ulazi u 'Arenu' su vidno oznacˇeni, kao i putokazi za laksˇe snalazˇenje u hali. Cˇitav objekat je pod video nadzorom, dok se na juzˇnoj i severnoj strani, koje su predvi?ene za ulazak, nalaze metal detektori i rentgen tuneli. Prijatnu atmosferu omoguc´ic´e i klima uređajii, koji c´e odrzˇavati temperaturu oko 23 stepena, a pored ventilacije postavljeni su i uređajii za kontrolu i podesˇavanje vlazˇnosti vazduha u sali.
Pres centar mozˇe da ugosti 250 akreditovanih novinara.
Hala ima visˇestruku namenu i u njoj c´e se odrzˇavati razlicˇita sportska takmicˇenja: u boksu , odbojci, kosˇarci, tenisu, borilacˇkim sportovima, rukometu, malom fudbalu, umetnicˇkom klizanju, atletici, gimnastici, konjicˇkim sportovima. Uz dvoranske sportove, 'Arena' c´e biti mesto odrzˇavanja koncerata, cirkuskih predstava, sajmova i kongresa.
Izgradnja 'Beogradske arene' trajala je gotovo 15 godina, ali su radovi u poslednje dve godine intenzivirani i u ovo zdanje ulozˇeno je 30 miliona evra, zaslugom Skupsˇtine grada Beograda.
Kompleks Beogradske arene obuhvata tri objekta: samu arenu, malu salu – dimenzija 65 puta 35 metara, koja c´e sluzˇiti za pripreme i za treninge, ali koja c´e moc´i da radi potpuno nezavisno – i parking na dva nivoa.
Veliki objekat Beogradske arene obuhvata sˇest nivoa. U centru Nivoa 100 nalazi se arena povrsˇine od oko 5000 kvadratnih metara, a oko nje tehnicˇke prostorije, magacini, radionice, uprava, sportske svlacˇionice :osam velikih svlacˇionica za sportiste i sˇest malih za sudije, delegate i zvanicˇne ucˇesnike:, ambulanta, prostorija za antidoping kontrolu, prostorije organizatora, TV studio i magacini. Nivo 100 ukljucˇuje i ulaz za upravu, ulaz za zaposlene i bocˇno postavljene kamionske prolaze visoke cˇetiri i po metra, kako bi oprema mogla da se istovari na borilisˇte. Samo borilisˇte je prazno, a svi podovi i sve sˇto do?e na borilisˇte je montazˇnog i demontazˇnog karaktera, sˇto omoguc´ava promenu 'scenografije' u zavisnosti od zbivanja. Sledec´i, Nivo 200 obuhvata glavni ulaz za publiku.
Oba ulaza, severni :okrenut ka 'beogradskoj' strani: i juzˇni :koji 'gleda' na autoput: simetricˇni su. U ulaznom foajeu su prolazi za gledalisˇte, cˇetiri restorana brze hrane uz po dva velika sanitarna cˇvora, pomoc´na prostorija i magacini. Vertikalna komunikacija obuhvata ukupno 20 stepenisˇta :po cˇetiri u uglovima i po dva za lozˇe koje se nalaze na Nivou 300:, cˇetiri eskalatora i deset velikih liftova.
Predvi?eno je da se luksuzno opremljene lozˇe – koje sa sanitarnim cˇvorom, salonom s kuhinjom, foteljama, bar-pultom i monitorima izgledaju kao hotelski apartmani – iznajmljuju na godinu dana. Svaka lozˇa ima po 14 sedisˇta u dva reda, s tim da su na centralnoj poziciji dve lozˇe spojene u jednu vec´u iz koje c´e doga?aje u areni pratiti najvazˇniji gosti.

Publika c´e biti smesˇtena na Nivou 400, koji obuhvata 9000 mesta, galeriju, komunikaciju, restorane brze hrane, sanitarne cˇvorove, magacine i pomoc´ne prostorije. Nivo 500 i Nivo 600 su cˇista tehnika – slaba struja, jaka struja, zvuk, svetlo, centralni sistemi, klima-uređajii i rezˇijska soba.
Za slucˇaj evakuacije, postoji 146 metara otvorenog prostora, sˇto bi, po proracˇunima, obezbedilo evakuisanje prisutnih za devet i po minuta. Pasivni protivpozˇarni sistem, kako 'Vreme' saznaje, josˇ nije ura?en, ali c´e tokom turnira biti angazˇovan aktivni sistem, odnosno ljudi sa aparaturom za gasˇenje pozˇara.
Odlukom Vlade Srbije Beogradska arena je 6. decembra 2001. godine postala vlasnisˇtvo Skupsˇtine grada Beograda.
Kompleks Beogradske arene c´e ostati upamc´en po mnogim detaljima koji su obelezˇili njegovo trinaestogodisˇnje :ne:postojanje. Gradnja je zapocˇeta krajem 1991. godine, s ciljem da se u njoj odrzˇi Svetsko prvenstvo u kosˇarci 1994. Rat, sankcije i raspad ondasˇnje Jugoslavije bacili su kosˇarkasˇki spektakl u drugi plan, a uloga domac´ina Mondobasketa te 1994. otisˇla je Torontu. Druga sˇansa za Beogradsku arenu, kada je SRJ dobila organizacija Svetskog prvenstva u stonom tenisu 1999, izgubljena je tokom NATO bombardovanja. Svoj pecˇat na 'ukletoj hali' iduc´e godine ostavlja Slobodan Milosˇevic´.
Septembra 2000. tu je odrzˇan zavrsˇni predizborni miting i ujedno poslednji politicˇki govor ondasˇnjeg predsednika SRJ, pred nekoliko hiljada organizovanih simpatizera i sledbenika. Poslednji u nizu sudbonosnih doga?aja vezanih za Beogradsku arenu bio je prvi pokusˇaj atentata na premijera Zorana <ETH>in?ic´a 27. februara 2003. na autoputu, u neposrednoj blizini sportske hale.

Statistika:
Povrsˇina 48.000 kvadratnih metara;
Broj etazˇa 6;
Maksimalna visina 36 m;
Rasponi 132,07 x 102,07 m;
Broj mesta 20.000;
Broj liftova 10;
Broj eskalatora 4;
Broj stepenisˇta 20.

:smile16:

Umri bre kanalizacijo ljudska! :))

A sada
14-09-2005, 18:22
samo treba malo hrane, da se vi cigani najedete. Dosta je bilo jesti hrvatske kurcine, previse bjelancevine nije zdravo.

Nema VGS-a
14-09-2005, 23:07
BRE BRE, sigurno nakljukan Plivinim tabletama, kopa po zutim izandjalim papirima, samo mu dupe viri iz hrpe.

Nije mu lako ovih dana, jbga. Ma sve se nesto plasim da ce da manjka, pa koga cemo onda zajebavati?:(

Hajde BRE
14-09-2005, 23:09
VGS-e, ×××××, sto si Grgana - krkana izdo?
Sram te bilo!!!

Zajebani
14-09-2005, 23:21
ste vi od rodjenja, stoko srbociganska. Jedi govna bre gedjo, tako ce ti hlace da budu manje u dupetama, bre ××××× ti materina.

sta si
15-09-2005, 03:33
se ti razmahao sa tim svojim poreklom ×××××tskociganjskim :smile06: crkni od srama ako te je sram sto si ×××××tskociganjske krvi :)) .Ja bi se ubio od srama kad bi se sramio svojih gena kao vi konjusari.Cigani po krvi a ne po izmisljotini i to Cergari ×××××ti. :smile06: :)) :smile16: :smile17:

ovo
15-09-2005, 03:34
je ko kec na desetku ×××××tsko-ciganjsku. :)) :smile16: :smile16: :smile16: :smile16: :smile16: :smile06: :smile06: :)) :)) :))

VGSe bre ....
16-09-2005, 16:50
Sta je bre vreco Govana iz Svedske?!

Maca pojela jezik?
Drmnula te kap?
Nestalo tableta?
Ili, jednostavno pizdis od muke? :))

Daj bre jedan komentar na sve ovo .... raskrinkaj ove lazi! Hahahaha! :))

Oglasi se majmune bre bre bre ××××te! :smile06: :)) :smile16:

Daj neki komentar o ovoj najnovijoj "uroti protivu hrvatske", gde daju EP u Kosarci "najbednijoj" (po tebi mazgo jedna) zemlji, a onoj hrvatskoj sa "leptirima" i potocicima" iz tvoje glave .... NISTA! :))
"Najbedniji" (po tebi govnojedu jedan) grad u Svetu, tacnije jedna od najvecih Evropskih Metropola, grad koji hercegovacke selendre kao sto je Zagreb moze da stavi u jednoj od svojih periferija je cist, beo, moderan, sa najlepsom sportskom halom u Evropi .... e tu ces majmune idiotskogovnojedni naci i leptire, i ptice i potocice .... Raj! :))
Sto kazu na TV reklami za MB pivo - Svetsko a nase! :))

Ajd malo grizi svoja uvela muda, pa se javi bre sa nekim "a la VGS" komentarom keve ti! :))

BRE! :smile06:

Mile Komedijas
18-09-2005, 02:08
Juuuuhuuuuuu VGSeeeeeee ...... gde si bre bre bre bre?

Polako sa grizenjem sopstvenih muda (ili tog osusenog tkiva medju tvojim nogama :)) ) bre ..... ostavi nesto za kasnije, trebat ce ti! :))

Hehehehehe ehehe hehe! :))

Mile-Kordunas
18-09-2005, 23:11
×××× se Mile, mamino pile, osta si bez kile. :smile16:

sompipopusismiaknu
20-09-2005, 03:28
VGSe bre bre bre bree ....

Molim "strucan" komentar o jedinoj Balkanskoj METROPOLI - BEOGRADU bre bre breee :))

Kako bre i ko im dade bre dozvolu da izgrade onakvu halu bre? Onakav HRAM KOSARKE bre bre breeeee?

Da i to nisu izgradili sa lovom iz ona dva vasa brodogradilista koja su otisla u ×××××? :))

Bre! :smile06: :))