PDA

Pogledaj cijelu verziju : Vjesnik: Zagreb strahuje!Svedojeb!
29-04-2005, 17:39
Vjesnik: Zagreb strahuje!

29. april 2005. | 12:44 |
Zagreb -- U Hrvatskoj vlada strah i zabrinutost da bi zemlja na putu u EU mogla biti prisiljena da sacˇeka ceo zapadni Balkan, pisˇe "Vjesnik".
Zagrebacˇki dnevnik ocenjuje da, u trenucima dok Hrvatska "zasad neuspesˇno pokusˇava da probije cˇvrstu blokadu na putu prema EU, u Srbiji i Crnoj Gori se pokrec´u procesi koji ih postepeno priblizˇavaju Briselu".
Navodec´i da je SCG nedavno dobila pozitivnu ocenu Studije o izvodljivosti, list pisˇe da se vlasti u toj zemlji nadaju da bi to moglo da znacˇi da bi pregovori sa EU o Sporazumu o stabilizaciji i pridruzˇivanju mogli da pocˇnu u oktobru ove godine. List navodi da je Beograd iz Brisela dobio pohvale zbog izrucˇenja desetak optuzˇenih za ratne zlocˇine, iako ih josˇ deset sa tog spiska, ukljucˇujuc´i Ratka Mladic´a i Radovana Karadzˇic´a, nije u Hagu.

Hrvatska bi punopravni cˇlan EU mogla da postane tek 2009. godine, pisˇe list, dodajuc´i da "nakon najnovijeg razvoja doga?aja – problema sa generalom Antom Gotovinom, cˇak ni najvec´i hrvatski optimisti visˇe ne spominju 2007, a retko i 2008, kao moguc´u godinu prikljucˇenja".
Razlog za dodatnu zabrinutost za "Vjesnik" je i to sˇto c´e Hrvatska mozˇda biti prisiljena da cˇeka ostale zemlje zapadnog Balkana, a navode se i procene da bi SCG mogla da pocˇne sa pregovorima 2008, a da c´e u EU uc´i 2012. godine. "Istu 2012, odnosno, u boljoj varijanti, 2010. kao godinu prikljucˇenja EU, Hrvatskoj je predvidio direktor Kraljevskog instituta za me?unarodne odnose iz Londona Viktor Bulmer-Tomas", navodi "Vjesnik".
Dnevnik, me?utim, isticˇe da Bulmer-Tomas tada nije spominjao ni Hasˇki tribunal ni neke dodatne politicˇke uslove, vec´ iskljucˇivo "za Brisel dugacˇku i krajnje problematicˇnu hrvatsku granicu koja bi trebalo da postane granica EU". On je, kako podsec´a "Vjesnik", rekao i da je Hrvatska izuzetno mala zemlja, pa se Uniji ne isplati raditi prosˇirenje samo za jednu zemlju sa tako malim trzˇisˇtem i sugerisao da je pristup visˇe zemalja zajedno realnija varijanta.

"Tako na kraju proizilazi, iako se nacˇelno govori o individualnom pristupu i o ispunjavanju kriterijuma svake pojedine zemlje, da su geopoliticˇki razlozi ispred ili iznad politicˇkih poruka koje se upuc´uju iz Brisela. Cˇemu onda ta utrka kad izgleda kao vec´ programirano putovanje", postavlja pitanje "Vjesnik".

-

Hehehe! Izgleda meni da cemo mi zajedno, u poznatom "bratstvo-jedinstvenom" duhu, u Evropu! :))

Sta mislis ti VGS?

Mozda oni ipak izgrade neku granicu (neku zivicu ili pobiju nekoliko kolaca) koja ce se u tvoje ime nazvati "VGS-ova Granica Rimskog Carstva", nece se koristiti nego cisto da ti budes zadovoljan! :))

Hehehe! :)) :smile06: :))

KRESIMIR
30-04-2005, 23:57
ZASTO BI SE STRAHOVALO UC U EU ZAJEDNO SA SRBIJOM? :smile15:

Pa to bi
01-05-2005, 06:26
im BRE trebala biti cast :) :) :)

Kralj Petar
01-05-2005, 06:45
Dragi Srbi i Srpkinje,budite pristojni jer kako se vecina vas ponasate to je kao da nemate nikakve vaspitanost,pa mi nije cast biti srpski kralj.