PDA

Pogledaj cijelu verziju : HRVATSKE BOLESTI I PERVERZIJE - PEDOFILIJA, DIO VKRESIMIR
25-04-2005, 15:48
HRVATSKE BOLESTI I PERVERZIJE - PEDOFILIJA, DIO V

Bog je na odmoru

Vijest prenesena iz Novog lista:
«Pravomoc´nom presudom zˇupanijskog suda u Zagrebu sˇestinskom zˇupniku Ivanu Cˇucˇeku kazna od godinu i deset mjeseci zatvora zbog bludnih radnji nad djevojcˇicama, preinacˇena je u uvjetnu kaznu od sˇest mjeseci zatvora uz rok kusˇnje na tri godine…».
«…Ublazˇenje kazne s bezuvjetne na uvjetnu zatvorsku kaznu, Zˇupanijski sud obrazlozˇio je protokom vremena od pocˇinjenja kaznenih djela. Naime, protok vremena i dugotrajnost kaznenog postupka znacˇajno su utjecali na zˇupnika Ivana Cˇucˇeka da shvati nedopustivost svojih radnji, smatra Zˇupanijski sud...».

Sˇto se iz ovog mozˇe zakljucˇiti?
- Uobicˇajeno "brz" sudski aparat.
- Nesˇto je trulo u crkvi katolicˇkoj
- Ocˇito ucˇestala svec´enicˇka pedofilija pravno se promatra kao blazˇi prijestup od «obicˇne, gra?anske» pedofilije

Izgleda da je Bog zauzet nekim drugim poslovima kad ne kazˇnjava svoje zaposlenike.
Ode firma u stecˇaj.

Usred crkve
Pred oltarom
Diram djecu
Svojom karom

Basˇ me briga
Sˇto se kuva
Drzˇava i Bog
Me cˇuva

TRPIMIR
25-04-2005, 20:10
SKRIVAJU I LAZU, NEGIRAJU SVE, A OBICNA SU HRPA BOLESNIKA! :smile09:

VGS BRE, sto mi
27-04-2005, 18:10
ne odgovoris, jesi li ili nisi BRE? :))

priznaj VGS
27-04-2005, 18:33
jesi li ti bio iskoristen od nekog fratra kad si bio mali? :))

Sved BRE!
27-04-2005, 18:45
jel´ te boljelo? :))

Fuj!
07-05-2005, 01:51
Kako vas nije sramota, divlja pasmino iz Irana! :smile09:

Bre
16-06-2005, 01:59
Uf, izvinjavam se, "greskom" podigoh ovu temu na vrh! :))

VGSe
16-06-2005, 11:03
Jesi li procitao ove pedofilicarsake vesti iz, kako ti kazes USA? :))

za VGSa bre bre bre
29-09-2005, 21:13
Molim VGSe????? :))

casni Hrvat.
30-11-2005, 00:51
ovo se mora na vrh! :(