PDA

Pogledaj cijelu verziju : USPOREDBAMunchen
27-04-2004, 12:29
HRVATSKI I NJEMAČKI MODEL POVRATA ODUZETOG ZEMLJIŠTA
Tržišna vrijednost na leđima poreznih obveznika
U Hrvatskoj su urbane komasacije potpuno nepoznat postupak
Umjesto komentara na pravilnik kojim se utvrđuje visina naknade za zemljište oduzeto za komunizma, pripomenut ću kako je taj problem bio riješen u Njemačkoj, točnije u bivšem DDR-u.
Kao prvo, Nijemci smatraju da država nije i ne može biti krava muzara. Naknada za oduzetu imovinu stoga se rješavala pogodbama između bivših i sadašnjih vlasnika. Nasuprot tome, Hrvati su svu financijsku, pravnu i političku odgovornost prebacili isključivo na svoju državu, odnosno na sve porezne obveznike, dakle i na one ljude koji nemaju nikakve veze ni koristi od postupka denacionalizacije.
Kao drugo, Njemačka kao kapitalistička država socijalnoga tržišnog gospodarstva priznaje jedino tržišnu vrijednost nekretnine, koju utvrđuje neovisno povjerenstvo. Nasuprot tome, Hrvatska se odlučila za administrativno, birokratsko reguliranje vrijednosti nekretnina u postupku povrata bez obzira na stvarnu tržišnu vrijednost.
Treće, u Njemačkoj je današnjim vlasnicima zgrada sagrađenih na oduzetom zemljištu omogućeno da do 500 "kvadrata" zemljišta otkupe od bivših vlasnika za 50 posto tržišne vrijednosti. Nasuprot tome, Hrvatska je uglavnom u bescjenje privatizirala objekte, a kod stambenih objekata je pravom građenja razdvojila zgrade od zemljišta. Tako su vlasnici dobili samo brigu za svoje stanove, dok je briga za uređenje javnih površina ostala na teret svih građana.
Četvrto, u rješavanju složenih imovinskopravnih odnosa Njemačka je primijenila suvremene i inventivne metode kao što su urbane i agrarne komasacije. U Hrvatskoj su urbane komasacije potpuno nepoznat postupak, a zadnje agrarne komasacije prestale su se provoditi još u doba Socijalističke Republike Hrvatske.

Gunter Verheugen
27-04-2004, 15:30
Ja za ovo nisam znao!