PDA

Pogledaj cijelu verziju : OPTUZNICA U CJELINIBABIC
18-11-2003, 18:32
INDIVIDUALNA KRIVIČNA ODGOVORNOST

Član 7(1) Statuta Međunarodnog suda

Milan BABIĆ snosi individualnu krivičnu odgovornost za zločine navedene u članovima 3 i 5 Statuta Međunarodnog suda i opisane u ovoj optužnici. Optuženi je počinio ili na drugi način pomagao i podržavao planiranje, pripremu ili izvršenje tih zločina. Kad koristi u ovoj optužnici reč “počiniti”, tužilac nema nameru da sugeriše da je optuženi fizički počinio bilo koji od zločina za koje se lično tereti. Reč “počiniti” se u ovoj optužnici odnosi na učestvovanje u udruženom zločinačkom poduhvatu u svojstvu saizvršioca ili pomagača i podržavaoca.

Milan BABIĆ je bio učesnik udruženog zločinačkog poduhvata koji je započeo najkasnije 1. avgusta 1991. i trajao najmanje do juna 1992. Svrha ovog udruženog zločinačkog poduhvata bila je da se veći deo hrvatskog i drugog nesrpskog stanovništva prisilno i trajno ukloni približno s jedne trećine teritorije Republike Hrvatske (u daljem tekstu: Hrvatska), kako bi ta teritorija postala deo nove države pod srpskom dominacijom, činjenjem zločina kojim se krše odredbe članova 3 i 5 Statuta Međunarodnog suda. Ta područja su obuhvatala oblasti koje su srpske vlasti nazivale "SAO Krajina", "SAO Zapadna Slavonija", "SAO Slavonija, Baranja i zapadni Srem" (od 19. decembra 1991. "SAO Krajina" je dobila naziv RSK; dana 26. februara 1992. "SAO Zapadna Slavonija" i "SAO Slavonija, Baranja i zapadni Srem" ušle su u RSK), kao i "Dubrovačku republiku".

Zločini navedeni u ovoj optužnici bili su u okviru cilja udruženog zločinačkog poduhvata, a Milan BABIĆ je posedovao stanje svesti koje je neophodno za izvršenje svakog od tih zločina. Alternativno, zločini navedeni u tačkama od 1 do 5 bili su prirodne i predvidive posledice izvršenja cilja udruženog zločinačkog poduhvata, a Milan BABIĆ je bio svestan toga da su takvi zločini verovatni ishod izvršenja udruženog zločinačkog poduhvata.

U tom udruženom zločinačkom poduhvatu, u raznim periodima njegovog postojanja, učestvovalo je više osoba. Svaki učesnik ili saizvršilac udruženog zločinačkog poduhvata odigrao je svoju ulogu ili više uloga koje su značajno doprinosile ukupnom cilju poduhvata. Među pojedincima koji su učestvovali u ovom udruženom zločinačkom poduhvatu bili su Slobodan MILOŠEVIĆ; Milan MARTIĆ; Goran HADŽIĆ; Jovica STANIŠIĆ; Franko SIMATOVIĆ zvani "Frenki"; Vojislav ŠEŠELJ; general Blagoje ADŽIĆ; general Ratko MLADIĆ i drugi poznati i nepoznati pripadnici Jugoslovenske narodne armije (u daljem tekstu: JNA); srpska Teritorijalna odbrana (u daljem tekstu: TO) iz Hrvatske, Srbije i Crne Gore; lokalne policijske snage i policijske snage Srbije (u daljem tekstu: snage MUP-a), uključujući Državnu bezbednost (u daljem tekstu: DB) Republike Srbije i srpske policijske snage SAO Krajine i RSK-a koje su se nazivale "Martićeva policija", "Martićevci", "policija SAO Krajine" ili "milicija SAO Krajine" (u daljem tekstu: Martićeva policija). Milan BABIĆ je učestvovao u tom udruženom zločinačkom poduhvatu barem do februara 1992.

Milan BABIĆ, delujući kao pojedinac ili u dogovoru s drugim učesnicima udruženog zločinačkog poduhvata, učestvovao je u udruženom zločinačkom poduhvatu na sledeći način:

U svojstvu predsednika SNV-a, a posle i predsednika vlade/premijera SAO Krajine i RSK, on je formulisao, promovisao, učestvovao i/ili podsticao razvoj i sprovođenje zvanične politike SDS-a i SAO Krajine/RSK čija je namera bila ostvarenje cilja udruženog zločinačkog poduhvata. Tokom cele 1991. godine, Milan BABIĆ je prisustvovao sastancima sa rukovodstvom Srbije, SFRJ i bosanskih Srba na kojima je definisana ta politika udruženog zločinačkog poduhvata i izlagao je njegove stavove na pregovorima na međunarodnom nivou.

Odigrao je značajnu ulogu u osnivanju, podršci i radu organa vlade koji su upravljali SAO Krajinom/RSK-om, a koji su u saradnji sa vojskom i policijom sprovodili cilj udruženog zločinačkog poduhvata i učestvovali u izvršenju zločina koji se navode u ovoj optužnici.

Učestvovao je i doprineo stvaranju, organizovanju, regrutovanju i rukovođenju snagama Teritorijalne odbrane (TO) SAO Krajine, a posle i RSK, koje su učestvovale u zločinima koji se navode u ovoj optužnici. Barem od 1. juna 1991, pa do 15. februara 1992, uključujući i taj datum, Milan BABIĆ je bio de jure komandant snaga TO-a. Dana 8. avgusta 1991. postavio je Milana MARTIĆA za zamenika komandanta TO-a.

Za vreme mandata Milana BABIĆA na položaju premijera/predsednika vlade, Milan MARTIĆ je imenovan na sledeće funkcije u SAO Krajini: dana 4. januara 1991. postavljen je za sekretara za unutrašnje poslove; dana 29. maja 1991. postavljen je za ministra odbrane; dana 27. juna 1991. ponovo je postavljen za ministra za unutrašnje poslove. Milan BABIĆ je sarađivao sa Milanom MARTIĆEM, što je dovelo do MARTIĆEVE komande i kontrole nad “Martićevom policijom” koja je učestvovala u počinjenju zločina.

Učestvovao je u pružanju finansijske, materijalne, logističke i političke podrške koja je bila neophodna za vojno zauzimanje teritorija u SAO Krajini, te posle toga za prisilno uklanjanje hrvatskog i drugog nesrpskog stanovništva od strane snaga TO-a koje su delovale u saradnji sa JNA i “Martićevom policijom.”

Na javnim manifestacijama i u medijima je držao huškačke govore na nacionalnoj osnovi koji su stvorili atmosferu straha i mržnje među Srbima koji su živeli u Hrvatskoj, i to s ciljem da zadobije njihovu podršku i učešće u ispunjenju cilja udruženog zločinačkog poduhvata.

Tražio je pomoć od JNA ili je omogućio učešće snaga JNA u ostvarenju cilja udruženog zločinačkog poduhvata.

Podsticao je i pomagao nabavku oružja i njegovu podelu Srbima u Hrvatskoj s ciljem ostvarenja cilja udruženog zločinačkog poduhvata.

Milan BABIĆ je svesno i hotimično učestvovao u udruženom zločinačkom poduhvatu, imajući istu nameru kao i drugi učesnici udruženog zločinačkog poduhvata, ili znajući za namere drugih učesnika udruženog zločinačkog poduhvata, ili svestan predvidivih posledica njihovih radnji. Po tom osnovu snosi individualnu krivičnu odgovornost za ove zločine po članu 7 (1) Statuta Međunarodnog suda, a po istom članu snosi i odgovornost za to što je na neki drugi način pomagao i podržavao planiranje, pripremu ili izvršenje ovih zločina.
OPŠTI NAVODI

Za sve vreme na koje se odnosi ova optužnica u Hrvatskoj je postojalo stanje oružanog sukoba.

Sva dela i propusti koji se terete kao zločini protiv čovečnosti bili su deo rasprostranjenog i sistematskog napada uperenog protiv hrvatskog i drugog nesrpskog civilnog stanovništva u velikim delovima Hrvatske.

Za sve vreme na koje se odnosi ova optužnica Milan BABIĆ je bio dužan da se pridržava zakona i običaja koji regulišu vođenje oružanih sukoba.
OPTUŽBE

TAČKE 1 do 5

Od 1. avgusta 1991. godine ili približno od tog datuma do najmanje 15. februara 1992. godine, Milan BABIĆ, delujući kao pojedinac ili u dogovoru sa drugim poznatim i nepoznatim učesnicima udruženog zločinačkog poduhvata, počinio je ili na drugi način pomagao i podržavao planiranje, pripremu ili izvršenje progona hrvatskog i drugog nesrpskog civilnog stanovništva u SAO Krajini/RSK-u.

Tokom celog tog perioda, srpske snage, koje su sačinjavale jedinice JNA, lokalnog srpskog TO-a i jedinice TO-a iz Srbije i Crne Gore, lokalne policijske jedinice i policijske jedinice MUP-a Srbije, uključujući i Martićevu policiju, te paravojne jedinice, napadale su i preuzimale vlast u gradovima, selima i naseljima u SAO Krajini/RSK-u. Nakon preuzimanja vlasti, srpske snage, u saradnji sa lokalnim srpskim vlastima, uspostavljale su režim progona smišljen da bi se hrvatsko i drugo nesrpsko civilno stanovništvo isteralo sa tih područja.

Ovi progoni bili su zasnovani na političkoj, rasnoj ili verskoj osnovi i obuhvatali su sledeće:

Istrebljenje ili ubistvo više stotina hrvatskih i drugih nesrpskih civila, uključujući žene i starije osobe, u Dubici, Cerovljanima, Baćinu, Saborskom, Poljanku, Lipovači i okolnim zaseocima, Škabrnji, Nadinu i Bruškoj u Hrvatskoj. Sledi opis tih incidenata:

Otprilike od 7. oktobra 1991. godine, srpske snage, koje su sačinjavali pripadnici JNA, lokalnog srpskog TO-a i "Martićeve policije", kontrolisale su područje Hrvatske Kostajnice. Većina hrvatskih civila pobegla je iz svojih kuća za vreme prvog napada u septembru 1991. Ostalo je oko 120 hrvatskih civila, uglavnom žena, starih i nemoćnih osoba. Ujutro 20. oktobra 1991. godine, pripadnici srpskih snaga uhvatili su pedeset tri civila u Dubici i zatočili ih u seoskom vatrogasnom domu. Desetoro je ubrzo pušteno na slobodu zato što su bili Srbi ili su imali veze sa Srbima. Dana 21. oktobra 1991. godine, pripadnici srpskih snaga odveli su preostala zatočena četrdeset tri Hrvata na jedno mesto u blizini sela Baćin. Pored njih, na to isto mesto su srpske snage dovele najmanje trinaest nesrpskih civila iz Baćina i Cerovljana. Tu su ubili svih pedeset šest žrtava. Otprilike u isto vreme, srpske snage su na jedno nepoznato mesto odvele još trideset civila iz sela Baćin i još dvadeset četiri civila iz sela Dubica i Cerovljani, i tamo ih ubile.

Od početka avgusta 1991. do 12. novembra 1991. godine, pripadnici srpskih snaga, posebno JNA, TO-a i "Martićeve policije", napali su hrvatska sela Saborsko, Poljanak i Lipovača i ubili sve preostale nesrpske stanovnike koje su tamo zatekli. Dana 28. oktobra 1991. godine, jedinice TO-a ušle su u Lipovaču i ubile sedam civila. Dana 7. novembra 1991. godine, jedinice JNA i TO-a, a posebno specijalna jedinica JNA iz Niša, ušle su u zaselak Vukovići u blizini Poljanka i pogubile deset civila. Dana 12. novembra 1991. godine, pripadnici JNA, TO-a i "Martićeve policije" ušli su u selo Saborsko, gde su ubili dvadeset devet hrvatskih civila.

U novembru 1991. godine, snage koje su sačinjavale jedinice JNA, TO-a i "Martićeva policija", napale su selo Škabrnja u blizini Zadra. Dana 18. novembra 1991. godine, srpske snage su ušle u Škabrnju. Idući od kuće do kuće, ubile su trideset osam nesrpskih civila u njihovim domovima i na ulicama. Pored toga, kada su srpske snage sledećeg dana napale susedno selo Nadin, ubile su sedam nesrpskih civila. Između 18. novembra i februara 1992. godine, živote su izgubili svi preostali hrvatski civili u Škabrnji, uključujući dvadeset šest preostalih starih i nemoćnih hrvatskih civila.

Dana 21. decembra 1991. godine, pripadnici "Martićeve policije" i druge srpske snage ušli su u selo Bruška i zaselak Marinović i ubili deset osoba, među kojima devet hrvatskih civila.

Imena svih žrtava navedena su u Prilogu 1.

Dugotrajno i rutinsko zatvaranje i zatočenje više stotina hrvatskih i drugih nesrpskih civila u nehumanim uslovima u staroj bolnici i kasarni JNA u Kninu, kao što je navedeno dalje u tekstu, koje su korišćene kao objekti za zatočenje i kojima su upravljali pripadnici "Martićeve policije" odnosno JNA, u saradnji sa lokalnim srpskim vlastima i drugim srpskim snagama, uključujući službenike Državne bezbednosti Srbije.

Stara bolnica u Kninu kojom je upravljala "Martićeva policija", oko sto dvadeset zatočenika, bila je u funkciji najkasnije od avgusta 1991. i najmanje do novembra 1991.

Kasarna JNA u Kninu kojom je upravljala JNA, oko sto pedeset zatočenika, najkasnije od avgusta 1991. i najmanje do novembra 1991.

Deportacija ili prisilno premeštanje hiljada Hrvata i drugih nesrpskih civila iz SAO Krajine/RSK. Prema popisu stanovništva iz 1991. godine, ukupan broj stanovnika SAO Krajine/RSK-a iznosio je 286.716. Udeo Hrvata u ukupnom broju stanovnika iznosio je 78.611 (27, 42%). Tada je registrovano samo 1.932 (0,67%) Muslimana. Praktično celokupno hrvatsko, muslimansko i nesrpsko stanovništvo SAO Krajine/RSK-a je prisilno uklonjeno, deportovano ili ubijeno.

Hotimično razaranje domova, druge javne i privatne imovine, kulturnih ustanova, istorijskih spomenika i svetih mesta hrvatskog i drugog nesrpskog stanovništva u Dubici, Cerovljanima, Baćinu, Saborskom, Poljanku, Lipovači i susednim zaseocima, Vagancu, Škabrnji, Nadinu i Bruškoj u SAO Krajini/RSK-u.

Ovim delima i propustima, Milan BABIĆ počinio je:
Tačka 1: Progone na političkoj, rasnoj i verskoj osnovi, ZLOČIN PROTIV ČOVEČNOSTI, kažnjiv prema članovima 5(h) i 7(1) Statuta Međunarodnog suda.

Tačka 2: U vezi sa ponašanjem opisanim u paragrafu 15 a), ubistvo, KRŠENJE ZAKONA I OBIČAJA RATOVANJA, sankcionisano zajedničkim članom 3(1)(a) Ženevskih konvencija iz 1949, kažnjivo prema članovima 3 i 7(1) Statuta Međunarodnog suda.

Tačka 3: U vezi sa ponašanjem opisanim u paragrafu 15 b), okrutno postupanje, KRŠENJE ZAKONA I OBIČAJA RATOVANJA, sankcionisano zajedničkim članom 3(1)(a) Ženevskih konvencija iz 1949, kažnjivo prema članovima 3 i 7(1) Statuta Međunarodnog suda.

Tačka 4: U vezi sa ponašanjem opisanim u paragrafu 15 d), bezobzirno razaranje sela ili pustošenje koje nije opravdano vojnom nuždom, KRŠENJE ZAKONA I OBIČAJA RATOVANJA, sankcionisano zajedničkim članom 3(1)(b) Ženevskih konvencija iz 1949, kažnjivo prema članovima 3 i 7(1) Statuta Međunarodnog suda.

Tačka 5: U vezi sa ponašanjem opisanim u paragrafu 15 d), uništavanje ili hotimično nanošenje štete ustanovama namenjenim obrazovanju ili religiji, KRŠENJE ZAKONA I OBIČAJA RATOVANJA, sankcionisano zajedničkim članom 3(1)(d) Ženevskih konvencija iz 1949, kažnjivo prema članovima 3 i 7(1) Statuta Međunarodnog suda.

:pečat Tužilaštva MKSJ-a:
Dana 6. novembra 2003.
U Hagu,
Holandija
/potpis/
Carla Del Ponte
tužilac

DODATAK
18-11-2003, 18:38
DODATNE POLITIČKE I ISTORIJSKE ČINJENICE

Dana 17. februara 1990, Srbi na području Krajine, među kojima je bio i Milan BABIĆ, a na čelu sa dr Jovanom Raškovićem, osnovali su Srpsku demokratsku stranku, “SDS”.

U aprilu i maju 1990. godine, u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj, jednoj od federalnih jedinica Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (SFRJ), održani su prvi višestranački izbori posle Drugog svetskog rata. Na tim izborima, Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) je osvojila 41,5% glasova i 2/3 mesta u Saboru Socijalističke Republike Hrvatske. Zatim je novi Sabor 30. maja 1990. godine izabrao kandidata HDZ-a dr Franju TUĐMANA za predsednika Predsedništva Socijalističke Republike Hrvatske, a izabrao je i ostalih šest članova Predsedništva.

Dana 25. jula 1990. godine, na mitingu održanom u Srbu, u Hrvatskoj, kojem je prisustvovalo više hiljada Srba iz Hrvatske, uključujući i rukovodstvo SDS-a, među kojima je bio i Milan BABIĆ, te predstavnici Srpske pravoslavne crkve, usvojena je Deklaracija “o suverenosti i autonomiji srpskog naroda”. Tom deklaracijom je određeno ko će biti politički predstavnik Srba u Hrvatskoj: Srpski sabor sa sedištem u Srbu i Srpsko nacionalno veće (SNV) kao izvršni organ Srpskog sabora. Deklaracijom je dalje utvrđeno da SNV može raspisati referendum o pitanju statusa Srba u Hrvatskoj, kao i o svim drugim pitanjima koja se tiču autonomije i suvereniteta.

Dana 31. jula 1990, na prvoj konstitutivnoj sednici SNV-a, donesena je odluka o plebiscitu kojim bi se potvrdili autonomija i suverenitet srpskog naroda u Hrvatskoj. Na drugoj sednici SNV-a, koja je održana 16. avgusta 1990, usvojena je rezolucija o organizovanju plebiscita.

Dana 17. avgusta 1990, vlada Hrvatske je proglasila taj referendum nezakonitim. Pojavile su se glasine da se hrvatska policija kreće prema nekoliko srpskih gradova na području Krajine i prema Kninu. Srbi, koje je organizovao Milan MARTIĆ, podigli su barikade i “Martićeva policija” je Srbima podelila oružje. Taj incident postao je opštepoznat kao “balvan revolucija”. Od 17. avgusta pa nadalje, Knin su pod kontrolom držale naoružane formacije Srba kojima je podršku pružala JNA.

Od 19. avgusta do 2. septembra 1990, Srbi u Hrvatskoj su održali referendum o pitanju srpskog “suvereniteta i autonomije” u Hrvatskoj. Glasanje je sprovedeno u pretežno srpskim zajednicama i u naseljima u kojima su živjeli Srbi, a mogli su da glasaju samo srpski glasači, uključujući Srbe iz Hrvatske koji su živeli u inostranstvu. Od ukupnog broja glasača (567.317), njih 99,7% su glasali za srpsku autonomiju.

Dana 30. septembra 1990, SNV je objavio “autonomiju srpskog naroda na etničkim i istorijskim teritorijama na kojima on živi a koje su unutar sadašnjih granica Republike Hrvatske kao federalne jedinice Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije”.

Dana 21. decembra 1990. hrvatski Srbi u Kninu pod vođstvom Milana BABIĆA objavili su stvaranje "Srpske autonomne oblasti" (u daljem tekstu: SAO) Krajine usvojivši njen Statut.

Dana 4. januara 1991, Izvršno veće SAO Krajine je donelo odluku da se Milan MARTIĆ imenuje za sekretara za unutrašnje poslove SAO Krajine.

Dana 28. februara 1991, SAO Krajina je zvanično proglasila svoju nezavisnost od Republike Hrvatske. Istog dana su se opštine Gračac, Korenica, Donji Lapac i Glina, kao i neke mesne zajednice iz opština Sinj i Šibenik pridružile SAO Krajini.

Dana 1. aprila 1991, Izvršno veće SAO Krajine je donelo odluku da se SAO Krajina pripoji Republici Srbiji. Tom odlukom je propisano da se na teritoriji SAO Krajine primenjuju Ustav i zakoni Republike Srbije, kao i ustavno-pravni sistem SFRJ.

Dana 12. maja 1991, u SAO Krajini je održan referendum o pripajanju SAO Krajine Republici Srbiji i njenom ostanku u Jugoslaviji sa Srbijom, Crnom Gorom i drugima koji su želeli da sačuvaju Jugoslaviju. Od ukupnog broja glasača, njih 99,8% je glasalo za pripajanje.

U Hrvatskoj je 19. maja 1991. održan referendum na kojem je glasačko tijelo ogromnom veći

Zrtve BACINA...
18-11-2003, 18:39
DATUM MESTO ŽRTVE GODINA ROĐENJA/ POL
oktobar 1991. BAĆIN i
okolina ALAVANČIĆ, Katarina 1910./ ŽENSKI
ALAVANČIĆ, Terezija 1922./ ŽENSKI
ANTOLOVIĆ, Josip 1910./ MUŠKI
ANTOLOVIĆ Marija 1917./ ŽENSKI
BARIĆ, Sofija NEPOZNATA/ ŽENSKI
BARUNOVIĆ, Ivo NEPOZNATA/MUŠKI
BARUNOVIĆ, Marija NEPOZNATA/ ŽENSKI
BARUNOVIĆ, Matija 60 godina/MUŠKI
BARUNOVIĆ, Nikola NEPOZNATA/MUŠKI
BATINOVIĆ, Anka NEPOZNATA/ ŽENSKI
BATINOVIĆ, Marija 1901./ ŽENSKI
BLINJA, Ana 1923./ ŽENSKI
BLINJA, Josip 1926./ MUŠKI
BLINJA, Katarina 1933./ ŽENSKI
BLINJA, Nikola 1922./ MUŠKI
BUNJEVAĆ,Toma 60 godina/MUŠKI
BUNJEVAC, Antun 40 godina/MUŠKI
BUNJEVAC, Kata NEPOZNATA/ ŽENSKI
ČORIĆ, Antun 50 godina/MUŠKI
ČORIĆ, Barica 60 godina/ ŽENSKI
ČORIĆ, Josip 30 godina/MUŠKI
CORIĆ, Josip 60 godina/MUŠKI
ČORIĆ, Mara 1939./ ŽENSKI
ČORIĆ, Vera 60 godina/ŽENSKI
ČOVIĆ, Mijo 1915./ MUŠKI
DELIĆ, Marija NEPOZNATA/ ŽENSKI
DIKULIĆ, Ana 1942./ ŽENSKI
DIKULIĆ, Maca NEPOZNATA/ ŽENSKI
DIKULIĆ, Ruža 1913./ ŽENSKI
DIKULIĆ, Sofija 1946./ ŽENSKI
DIKULIĆ, Stjepan NEPOZNATA/ MUŠKI
ĐUKIĆ, Antun 1933./ MUŠKI
ĐUKIĆ, Danica NEPOZNATA/ ŽENSKI
ĐUKIĆ, Kata NEPOZNATA/ ŽENSKI
ĐUKIĆ, Liza NEPOZNATA/ ŽENSKI
ĐUKIĆ, Marija 1923./ ŽENSKI
ĐURINOVIĆ, Antun NEPOZNATA/ MUŠKI
FELBABIĆ, Nikola 50 godina/MUŠKI
FERIĆ, Ana 1926./ ŽENSKI
FERIĆ, Juraj 1923./ MUŠKI
FERIĆ, Kata 1925./ ŽENSKI
GLAVINIĆ, Grga 60 godina/MUŠKI
JOSIPOVIĆ, Anka 60 godina/ ŽENSKI
JOSIPOVIĆ, Ankica 50 godina/ ŽENSKI
JOSIPOVIĆ, Ivo 50 godina/MUŠKI
JUKIĆ, Filip 1949./ MUŠKI
JUKIĆ, Iva NEPOZNATA/ ŽENSKI
JUKIĆ, Marija 1924./ ŽENSKI
JUKIĆ, Vera 1920./ ŽENSKI
JURATOVIĆ, Marija NEPOZNATA/ ŽENSKI
JURIĆ, Janja NEPOZNATA/ ŽENSKI
KARAGIĆ, Josip 50 godina/MUŠKI
KARANOVIĆ, Jozo NEPOZNATA/ MUŠKI
KRAMARIĆ, Terezija 1922./ ŽENSKI
KRIVAJIĆ, Antun NEPOZNATA/ MUŠKI
KRIVAJIĆ, Reza NEPOZNATA/ ŽENSKI
KRNIĆ, Štefo NEPOZNATA/ MUŠKI
KRNIĆ, Marija NEPOZNATA/ ŽENSKI
KRNIĆ, Mijo 1929./ MUŠKI
KROPF, Barbara 1928./ ŽENSKI
KROPF, Pavao 1931./ MUŠKI
KULIŠIĆ, Ivan 1926./ MUŠKI
KULIŠIČ, Ivica 1972./ MUŠKI
LAZIĆ, Mijo NEPOZNATA/MUŠKI
LIKIĆ, Andrija 1908./ MUŠKI
LIKIĆ, Anka NEPOZNATA/ ŽENSKI
LIKIĆ, Antun NEPOZNATA/ MUŠKI
LIKIĆ, Jelka NEPOZNATA/ ŽENSKI
LONČAR, Ana 1923./ ŽENSKI
LONČAR, Antun 1908./ MUŠKI
LONČAR, Kata 60 godina/ ŽENSKI
LONČAR, Kata 1906./ ŽENSKI
LONČAR, Stjepan 60 godina/MUŠKI
LONČAREVIĆ, Antun NEPOZNATA/ MUŠKI
LONČARIĆ, Nikola 1910./ MUŠKI
LUJIĆ, Janja 1954./ ŽENSKI
MATIJEVIĆ, Dragica NEPOZNATA/ ŽENSKI
MILAŠINOVIĆ, Marija NEPOZNATA/ ŽENSKI
MIŠIĆ, Mijo NEPOZNATA/ MUŠKI
MUCAVAC, Antun 1946./MUŠKI
MUCAVAC, Mara NEPOZNATA/ ŽENSKI
ORDANIĆ, Antun 60 godina/MUŠKI
ORDANIĆ, Luka 60 godina/MUŠKI
PAVIĆ, Antun 1936./ MUŠKI
PAVIĆ, Matija 60 godina/MUŠKI
PERKOVIĆ, Nevenka NEPOZNATA/ ŽENSKI
PERKOVIĆ, Vlado NEPOZNATA/MUŠKI
PERKOVIĆ, Zoran NEPOZNATA/MUŠKI
PEZO, Ivo NEPOZNATA/ MUŠKI
PEZO, Sofija 1922./ ŽENSKI
PIKTAJA, Anka 1920./ ŽENSKI
SABLJAR, Stjepan 1912./ MUŠKI
ŠESTIĆ, Jula NEPOZNATA/ ŽENSKI
ŠESTIĆ, Marija 1922./ ŽENSKI
ŠESTIĆ, Milan 1941./ MUŠKI
STANKOVIĆ, Veronika 1915./ ŽENSKI
ŠVRAČIĆ, Antun 1920./ MUŠKI
ŠVRAČIĆ, Marija 1924./ ŽENSKI
TEPIĆ, Ana 1925./ ŽENSKI
TEPIĆ, Dušan NEPOZNATA/ MUŠKI
TRNINIĆ, Ivan 1913./ MUŠKI
TRNINIĆ, Ivo NEPOZNATA/ MUŠKI
TRNINIĆ, Kata 1925./ ŽENSKI
TRNINIĆ, Terezija NEPOZNATA/ ŽENSKI
VLADIĆ, Katarina 1931./ ŽENSKI
VOLAREVIĆ, Soka 1905./ ŽE

VŽRTVE VUKOVIĆA...
18-11-2003, 18:41
ŽRTVE U VUKOVIĆIMA -
PARAGRAF 15 (a) (ii)

DATUM MESTO ŽRTVE GODINA ROĐENJA/ POL
7. novembar 1991. VUKOVIĆI MATOVINA, Josip NEPOZNATA/MUŠKI
MATOVINA, Nikola NEPOZNATA/MUŠKI
VUKOVIĆ, Dane NEPOZNATA/ MUŠKI
VUKOVIĆ, Dane NEPOZNATA/ MUŠKI
VUKOVIĆ, Ivan 1934./MUŠKI
VUKOVIĆ, Lucija NEPOZNATA/ ŽENSKI
VUKOVIĆ, Milka NEPOZNATA/ ŽENSKI
VUKOVIĆ, Nikola 1926./MUŠKI
VUKOVIĆ, Nikola 1938./MUŠKI
VUKOVIĆ, Vjekoslav NEPOZNATA/MUŠKI

ŽRTVE U SABORSKOM
18-11-2003, 18:41
ŽRTVE U SABORSKOM -
PARAGRAF 15 (a) (ii)

DATUM MESTO ŽRTVE GODINA ROĐENJA /POL
12. novembar 1991. SABORSKO BIČANIĆ, Ana 1924./ ŽENSKI
BIČANIĆ, Milan 1927./MUŠKI
BIČANIĆ, Nikola 1928./MUŠKI
BIČANIĆ, Petar 1935./MUŠKI
CONJAR, Leopold 1898./MUŠKI
DUMENČIĆ, Ante 1962./MUŠKI
DUMENČIĆ, Darko 1970./MUŠKI
DUMENČIĆ, Kata 1930./ŽENSKI
DUMENČIĆ, Nikola 1930./MUŠKI
DUMENČIČ, Ivica NEPOZNATA/MUŠKI
MATOVINA, Ivan 1930./MUŠKI
MATOVINA, Kata NEPOZNATA/ ŽENSKI
MATOVINA, Kata
Ili MATOVINA, Kate NEPOZNATA/ ŽENSKI
MATOVINA, Lucija 1906./ŽENSKI
MATOVINA, Marija 1909./ŽENSKI
MATOVINA, Marta NEPOZNATA/ ŽENSKI
MATOVINA, Mate 1895./MUŠKI
MATOVINA, Mate NEPOZNATA/MUŠKI
MATOVINA, Milan NEPOZNATA/MUŠKI
MATOVINA, Slavica 1959./ŽENSKI
SERTIĆ, Slavko 1941./MUŠKI
ŠPEHAR, Mate NEPOZNATA/MUŠKI
ŠTRK, Josip NEPOZNATA/MUŠKI
VUKOVIĆ, Ivan NEPOZNATA/MUŠKI
VUKOVIĆ, Jela NEPOZNATA/ ŽENSKI
VUKOVIĆ, Jure NEPOZNATA/MUŠKI
VUKOVIĆ, Jure NEPOZNATA/MUŠKI
VUKOVIĆ, Petar 1932./MUŠKI

**** I još dva neidentifikovana preminula lica

ŽRTVE U ŠKABRNJI
18-11-2003, 18:42
ŽRTVE U ŠKABRNJI, PRVI DOGAĐAJ -
PARAGRAF 15 (a) (iii)

DATUM MESTO ŽRTVE GODINA ROĐENJA / POL
18-19. novembar 1991. ŠKABRNJA BRKIĆ, Joso 1924./ MUŠKI
BRKIĆ, Marija 1943./ ŽENSKI
BRKIĆ, Marko 1943./MUŠKI
ČURKOVIĆ, Željko 1968./ MUŠKI
DRAŽINA, Marija 71 godina /ŽENSKI
HORVAT, Vladimir 1953./ MUŠKI
JURIĆ, Ana 77 godina /ŽENSKI
JURIĆ, Grgo 1909./ MUŠKI
JURIĆ, Nediliko 1955./MUŠKI
JURIĆ, Petar 1936./MUŠKI
MILJANIĆ, Josip 1928./MUŠKI
MILJANIĆ, Slavko 1956./MUŠKI
PAVIČIĆ, Mile 1965./MUŠKI
PAVIČIĆ, Niko 1922./MUŠKI
PAVIČIĆ, Petar 1942./MUŠKI
PERICA, Gašpar 1955./MUŠKI
PERICA, Josip 1934./ MUŠKI
PERICA, Ljubo 1932./ MUŠKI
RAŽOV, Ante 1955./MUŠKI
RAŽOV, Ivan 1927./MUŠKI
RAŽOV, Jela 86 godina /ŽENSKI
ROGIĆ, Kata 1932./ŽENSKI
ROGIĆ, Marko 1959./MUŠKI
ROGIĆ, Nikola 1939./MUŠKI
ŠEGARIĆ, Šime 1955./ MUŠKI
ŠEGARIĆ, Grgica 1911./ŽENSKI
ŠEGARIĆ, Ivica 1961./MUŠKI
ŠEGARIĆ, Krsto 1927./MUŠKI
ŠEGARIĆ, Rade 1931./MUŠKI
ŠEGARIĆ, Vice 1933./MUŠKI
ŠKARA, Nediljko 1955./MUŠKI
VICKOVIĆ, Stana 1936./ŽENSKI
VICKOVIĆ, Stanko 1956./ MUŠKI
ŽILIĆ, Mara 1914./ ŽENSKI
ŽILIĆ, Pavica 1928./ŽENSKI
ŽILIĆ, Roko 1929./MUŠKI
ŽILIĆ, Tadija 1928./MUŠKI
ŽUPAN, Marko 1932./MUŠKI

ŽRTVE U NADINU
18-11-2003, 18:42
ŽRTVE U NADINU -
PARAGRAF 15 (a) (iii)

DATUM MESTO ŽRTVE GODINA ROĐENJA / POL
19. novembar 1991. NADIN ATELJ, Novica 1965./MUŠKI
BRKIĆ, Stoja 1928./ŽENSKI
BRZOJA, Danka 1951./ŽENSKI
ČIRJAK, Ika 1922./ŽENSKI
ČIRJAK, Maša 1921./ŽENSKI
ŠESTAN, Jakov 1911./MUŠKI
ŠESTAN, Marija 1933./ŽENSKI

SKABRNJA 2
18-11-2003, 18:42
ŽRTVE U ŠKABRNJI, DRUGI DOGAĐAJ -
PARAGRAF 15 (a) (iii)

DATUM MESTO ŽRTVE GODINA ROĐENJA/ POL
18. nov. 1991- februar 1992. ŠKABRNJA BABIĆ, Ivan 1941./MUŠKI
BILAVER, Grgo 1915./MUŠKI
BILAVER, Marija 1921./ŽENSKI
BILAVER, Peka NEPOZNATA/ŽENSKI
BRKIĆ, Ana 1925./ŽENSKI
BRKIĆ, Josipa 1920./ŽENSKI
BRKIĆ, Kata 1935./ŽENSKI
BRKIĆ, Kata 1939./ŽENSKI
BRKIĆ, Marija 1906./ ŽENSKI
BRKIĆ, Mato 1918./MUŠKI
BRKIĆ, Mijat 1915./MUŠKI
ERLIĆ, Jure 1925./MUŠKI
GOSPIĆ, Dumica 1914./ŽENSKI
IVKOVIĆ, Ljubomir NEPOZNATA/MUŠKI
IVKOVIĆ, Nedjeljko 1952./MUŠKI
IVKOVIĆ, Tereza 78 godina/ŽENSKI
JURJEVIĆ, Šimica 1912./ŽENSKI
KARDUM, Mirko 1919./MUŠKI
PERICA, Kata 60 godina/ŽENSKI
RAŽOV, Šime 1938./MUŠKI
RAŽOV, Grgica 1899./ŽENSKI
RAŽOV, Marko NEPOZNATA/MUŠKI
ŠEGARIĆ, Luca 1920./ŽENSKI
ŠKARA, Pera NEPOZNATA/ŽENSKI
STURA, Božo NEPOZNATA/MUŠKI
STURA, Draginja 1917./ŽENSKI

ŽRTVE U BRUŠKOJ
18-11-2003, 18:43
ŽRTVE U BRUŠKOJ -
PARAGRAF 15 (a) (iv)

DATUM MESTO ŽRTVE GODINA ROĐENJA / POL
21. decembar 1991. BRUŠKA DRAČA, Sveto (Srbin) NEPOZNATA/MUŠKI
MARINOVIĆ, Dragan NEPOZNATA/MUŠKI
MARINOVIĆ, Draginja NEPOZNATA/ŽENSKI
MARINOVIĆ, Dušan NEPOZNATA/MUŠKI
MARINOVIĆ, Ika NEPOZNATA/ ŽENSKI
MARINOVIĆ, Krste NEPOZNATA/MUŠKI
MARINOVIĆ, Manda 1927./ ŽENSKI
MARINOVIĆ, Petar 1923./MUŠKI
MARINOVIĆ, Roko NEPOZNATA/MUŠKI
MARINOVIĆ, Stana 1926./ŽENSKI

A KAD
18-11-2003, 19:02
CE DOCI NA RED SRPSKA DJECA MAJKU VAM FASISTICKU , DA JE PRAVDE NEBI DO OVOG RATA NI DOSLO VEC BI SE USTASE OSUDILE ZA MILIONSKE ZRTVE, VEC USTASE POMILOVANJE DA NASAVE SA SVOJIM FASIZMOM.
NIJE SE CUDITI KO SVE SUDI ZATO JE JEDNA NACIJA OSUDJENA DA BI SE STIM ISTINA MASKIRALA , ALI NICIJE NIJE DO ZORE DOGORILO .
VREMENA SE MJENJAJU DOLAZI PONOVO BOZIJE VRIJEME NA ZEMLJU .
NITI JEDAN SRBIN NIJE PROTIV TOGA DA SE SUDI ZLOCINCIMA , ALI ZLOCINCIMA SVIH RASA A NE SAMO JEDNE , DOK SE SRBI KAO ZRTVE NIGDJE NI NESPOMINJU ,ILI SE TO IGNORISE KAO LAZ . PA SAM TAJ DOKAZ DA JE SVIJET POKAZAO SVOJE PRAVO LICE KAD JE DOZVOLIO DA SRBIMA SUDE U NJIHOVOJ GROBNICI ILI DA UCESTVIJU U BOMBARDIRANJU ONI KOJI SU IH BOMBARDIRALI PROTIV KOGA SE TAJ ISTI SVIET TOBOZE BORIO .MA NA OVO STO SE DESAVA VEC DRUGU DECENIJU DA TAJ SVIJET SE NE BORI ZA ISTINU BAR RADI SEBE I SVOG UGLEDA , VEC I DALJE RADI PRISTRASNO I NA RUKU NEPRIJATELJA JEDNOG NARODA U KOJEM SKUPA UCESTVUJU DA SE KOLEKTIVNO OSUDI I DIZU OPTUZNICE PO REDU.MISLIM DA JE TO I ZA MALI DJECU PREVISE NELJUDKI.
STO SE NE BAVE AVGANISTANOM IRAKOM ILI DRUGIM NEMOCNIM KAD SU TOLIKO PRAVEDNI. ;) :smile06:

kako
18-11-2003, 20:08
bi bilo da te optuzene sve Srbi proglase pocasnim gradjanima , mozda bi uspjeli kao pravi krivci konjusari.

Ili da im svijet dozvoli da sude hrvatskim draniteljima , ali da im sude iz seseljeve stranke , moramo kopirati pokvarenije jer ne vredi biti posten. :smile06: :smile06: :smile06: :smile06: :smile06: :smile06: :smile06: :smile06: :)) :))

pa deca...
18-11-2003, 20:51
...ce doci na red poslije...kad se pocnu radjati...sad ih jos nemate i po mojoj procjeni necete ih niti imati...
Oni koji dolaze su starci i njih cemo dohraniti...

Inace vi ste svojim akcijama u ratu ubili 306 hrvatske djece! VISE NECETE!! Budite sigurni! I ne samo djece, niti staraca niti zena - a niti muskaraca!!! NIKOGA!! Sad se samo mozete medjusobno tamaniti!

sjecao se...
18-11-2003, 21:00
...ja tog VADIZUBA, koliko je on bio samouvjeren!! to nije bilo za vjerovati - a jezicinu kakvu je imao!!! Pa kad se pogledaju postupci njege i njegove "vlade" onako kronoloski - dobija se NEPOGRESIVO dojam da je sve to bilo SAMOUBILACKO!! Svaki iole pametan covjek je morao zakljuciti da ce im kraj biti vrlo bolan. Najbolji dokaz samoubilackim postupcima njegove "vlade" je bilo ODBIJANJE da se POGLEDA, odnosno OTVORI kuverta sa prijedlogom Z4!! Zamislite!! Z4 je za njih 1995 bio PREMALEN! tj. po njima PREVELIK srpski ustupak!!

E pa recite mi da to nije bilo samoubilacki!!

je samoubilacki...
21-11-2003, 20:22
...ali mi - za razliku od vas KRVATA imamo dusu i srce!

Ovaj što popisuje..
23-11-2003, 10:27
..žrtve zadnjeg rata,neka nadopiše u svoju knjigu i ovaj:

Spisak nestalih Srba sa područja Hrvatske i bivše Republike Srpske Krajine u periodu 1990 - 1999.


:URL=http://www.veritas.org.yu/Spiskovi/spisak.htm:web stranica:/URL:


Ako danas sutra budeš predavao svoje spiskove nekome,ajde molim te,predaj i
ovaj,čisto nek znaju ti "neki",kojima ćeš cviliti i jadati se,da ni vi niste sjedili skrštenih ruku. :smile07:

evo da
27-11-2003, 12:28
...ponovimo:

http://www.morem.hr/excursions_kornati003.jpg

i mi isto ponavljamo
27-11-2003, 12:41
http://members.aol.com/jiotta2000/pict10.jpg