PDA

Pogledaj cijelu verziju : šta je VGT?sarajlija
09-02-2003, 22:29
Karakteristike turbine nemogu biti idealne i na malim i na visokim obrtajima. Ako se turbina podesi da u oblasti malih brojeva obrtaja ima visoki obrtni moment pri tome bi ograničenje protoka gasova dovelo do pregrevanja na visokim brijevima obrtaja. Iz tih razloga Alfa Romeo je napravio kombinaciju promenjive geometrije ulaznog dela u turbinu i Wastegate ventila (rasterentnog ventila). Ovaj ventil ima funkciju kontrole pritiska izduvnih gasova na ulazu u turbinu. Ovom kombinacijom postignuto je usaglašavanje karakteristike turbine ne samo u zavisnost broja obrtaja motora već i potrebnom snagom kao odziv na pritisak pedale gasa. Ulazna sekcija turbine, a ne lopatice, pomera se menjajući na taj način zazor i povećavajući presek protoka gasova na visokim bojevima obrtaja ili ga smanjuje na niskim i prilikom kočenja pri čemu povećava efikasnost rada dekompresione kočnice. Princip rada dekompresione kočnice zasnovan je na efektu stvaranja otpora unutar cilinda otvaranjem izduvnog ventila nakon takta kompresije.

Kod ovih motora raniji "bimetalni" klipovi (glava i suknjica klipa su od različitih materijala) zamenjeni su monometalnim klipovima. Na ovaj način eliminisana je opasnost ekspanzionog zagrevanja što je povuklo za sobom i eliminaciju mokrih košuljica i izbegnuta je pojava temperaturnih špiceva koji su izuzetno opasni za sistem cirkulacije ulja kroz kanale u galvi klipa.

alfa romeo
10-02-2003, 20:25
kako ono beše, napredak kroz tehniku :)) :)) :)) :))