PDA

Pogledaj cijelu verziju : ŽRTVE U ŠKABRNJI i NADINUPODSJETNIK
26-09-2002, 11:06
ŽRTVE U ŠKABRNJI PRVI SLUČAJ - PARAGRAF 45

DATUM
MESTO
ŽRTVE
GODINA ROĐENJA / POL

18-19. novembar 1991.
ŠKABRNJA
PERICA, Josip


JURIĆ, Ana


ŠEGARIĆ, Šime


BRKIĆ, Marija


ČURKOVIĆ, Željko


HORVAT, Vladimir


VICKOVIĆ, Stanko


ROGIĆ, Kata


ROGIĆ, Nikola


ROGIĆ, Marko


ŠKARA, Nediljko


ŽILIĆ, Roko


PAVIČIĆ, Niko


VICKOVIĆ, Stana


RAŽOV, Ivan


JURIĆ, Petar


PERICA, Ljubo


PERICA, Gašpar


JURIĆ, Nediliko


ŠEGARIĆ, Krsto


ŽILIĆ, Tadija


ŽILIĆ, Pavica


ŽILIĆ, Mara


BRKIĆ, Joso


JURIĆ, Grgo


ŠEGARIĆ, Grgica


MILJANIĆ, Slavko


ŠEGARIĆ, Rade


ŠEGARIĆ, Vice


MILJANIĆ, Josip


BRKIĆ, Marko


PAVIČIĆ, Mile


ŠEGARIĆ, Ivica


RAŽOV, Ante


PAVIČIĆ, Petar


ŽUPAN, Marko


DRAŽINA, Marija


RAŽOV, Jela
1934/ muški


stara 77 godina /ženski


1955/ muški


1943/ ženski


1968/ muški


1953/ muški


1956/ muški


1932/ ženski


1939/ muški


1959/ muški


1955/ muški


1929/ muški


1922/ muški


1936/ ženski


1927/ muški


1936/ muški


1932/ muški


1955/ muški


1955/ muški


1927/ muški


1928/ muški


1928/ ženski


1914/ ženski


1924/ muški


1909/ muški


1911/ ženski


1956/ muški


1931/ muški


1933/ muški


1928/ muški


1943/ muški


1965/ muški


1961/ muški


1955/ muški


1942/ muški


1932/ muški


stara 71 godinu/ ženski


stara 86 godina/ ženski
DODATAK I

ŽRTVE U NADINU - PARAGRAF 46

DATUM
MESTO
ŽRTVE
GODINA ROĐENJA / POL

19. novembar 1991.
NADIN
BRZOJA, Danka


ŠESTAN, Marija


ŠESTAN, Jakov


ČIRJAK, Ika


BRKIĆ, Stoja


ČIRJAK, Maša


ATELJ, Novica
1951/ ženski


1933/ ženski


1911/ muški


1922/ ženski


1928/ ženski


1921/ ženski


1965/ muški
DODATAK I

ŽRTVE U ŠKABRNJI DRUGI SLUČAJ - PARAGRAF 47

DATUM
MESTO
ŽRTVE
GODINA ROĐENJA / POL

18. novembar 1991. do februara 1992.
ŠKABRNJA
BRKIĆ, Kata


BRKIĆ, Kata


STURA, Božo


BRKIĆ, Josipa


PERICA, Kata


ŠKARA, Pera


IVKOVIĆ, Ljubomir


BRKIĆ, Marija


BILAVER, Marija


STURA, Draginja


BRKIĆ, Mato


IVKOVIĆ, Tereza


RAŽOV, Grgica


BRKIĆ, Ana


BRKIĆ, Mijat


BILAVER, Grgo


ŠEGARIĆ, Luca


JURJEVIĆ, Šimica


GOSPIĆ, Dumica


KARDUM, Mirko


IVKOVIĆ, Nedjeljko


BILAVER, Peka


RAŽOV, Marko


BABIĆ, Ivan


ERLIĆ, Jure


RAŽOV, Šime
1935/ ženski


1939/ ženski


nepoznata/ muški


1920/ ženski


stara 60 godina/ ženski


nepoznata/


nepoznata/ muški


1906/ ženski


1921/ ženski


1917/ ženski


1918/ muški


stara 78 godina/ ženski


1899/ ženski


1925/ ženski


1915/ muški


1915/ muški


1920/ ženski


1912/ ženski


1914/ ženski


1919/ muški


1952/ muški


nepoznata/ ženski


nepoznata/ muški


1941/ muški


1925/ muški


1938/ muški

da vecina...
26-09-2002, 18:04
...ovih je tenkovima zdroblena...