PDA

Pogledaj cijelu verziju : Zrtve Bacina...PODSJETNIK
26-09-2002, 11:04
ŽRTVE U BAĆINU - PARAGRAF 40

DATUM
MESTO
ŽRTVE
GODINA
ROĐENJA / POL

21. oktobar 1991.
BAĆIN

ALAVANČIĆ Katarina


ALAVANČIĆ Terezija


ANTOLOVIĆ Josip


ANTOLOVIĆ Marija


BATINOVIĆ Marija


BLINJA Josip


ČORIĆ Mara


ČOVIĆ Mijo


DIKULIĆ Ana


ĐUKIĆ Antun


ĐUKIĆ Marija


FERIĆ Ana


FERIĆ Juraj


FERIĆ Kata


JUKIĆ Filip


JUKIĆ Marija


JUKIĆ Veronika


KRAMARIĆ Terezija


KRIVAJIĆ Antun


KRNIĆ Mijo


KROPF Barbara


JROPF Pavao


LIKIĆ Andrija


LONČAR Ana


LONČAR Kata


LONCARIĆ Nikola


MILAŠINOVIĆ Marija


MUCAVAC Antun


PEZO Sofija


PIKTAJA Anka


STANKOVIĆ Veronika


SABLJAR Stjepan


ŠVRAČIĆ Antun


ŠVRAČIĆ Marija


TEPIĆ Ana


VLADIĆ Katarina


VOLAREVIĆ Soka
1910/ ženski


1922/ ženski


1910/ muški


1917/ ženski


1901/ ženski


1926/ muški


1939/ ženski


1915/ muški


1942/ ženski


1933/ muški


1923/ ženski


1926/ ženski


1923/ muški


1925/ ženski


1949/ muški


1924/ ženski


1919/ ženski


1922/ ženski


nepoznata/ muški


1929/ muški


1928/ ženski


1931/ muški


1908/ muški


1923/ ženski


1906/ ženski


1910/ muški


nepoznata/ ženski


1946/muški


1922/ ženski


1920/ ženski


1915/ ženski


1912/ muški


1920/ muški


1924/ ženski


1925/ ženski


1931/ ženski


1905/ ženski


DODATAK I

ŽRTVE U BAĆINU (nastavak) - PARAGRAF 40

DATUM
MESTO
ŽRTVE
GODINA ROĐENJA/ POL

oktobar 1991.
nepoznato
LONČAR Antun


BLINJA Katarina


BLINJA Nikola


BLINJA Ana


KULIŠIČ Ivica


ŠESTIĆ Marija


DIKULIĆ Ruža


DIKULIĆ Sofija


DIKULIĆ Maca


ĐUKIĆ Danica


ĐUKIĆ Kata


ĐUKIĆ Liza


JUKIĆ Iva


JURIĆ Janja


KRNIĆ Marija


KULIŠIĆ Ivan


LAZIĆ Mijo


LONČAREVIĆ Antun


LUJIĆ Janja


MATIJEVIĆ Dragica


DIKOLIĆ Stjepan


ĐURINOVIĆ Antun


TEPIĆ Dušan


PEZO Ivo


MUCAVAC Mara


DELIĆ Marija


ŠESTIĆ Jula


JURATOVIĆ Marija


MIŠIĆ Mijo


TRNINIĆ Ivan


TRNINIĆ Terezija


TRNINIĆ Ivo


TRNINIĆ Kata


VUKOVIĆ Pero
1908/ muški


1933/ ženski


1922/ muški


1929/ ženski


1972/ muški


1922/ ženski


1913/ ženski


1946/ ženski


nepoznata/ ženski


nepoznata/ ženski


nepoznata/ ženski


nepoznata/ ženski


nepoznata/ ženski


nepoznata/ ženski


nepoznata/ ženski


1926/ muški


nepoznata/muški


nepoznata/ muški


1954/ ženski


nepoznata/ ženski


nepoznata/ muški


nepoznata/ muški


nepoznata/ muški


nepoznata/ muški


nepoznata/ ženski


nepoznata/ ženski


nepoznata/ ženski


nepoznata/ ženski


nepoznata/ muški


1913/ muški


nepoznata/ ženski


nepoznata/ muški


1925/ ženski


nepoznata/ muški

DODATAK I

ŽRTVE U BAĆINU (nastavak) - PARAGRAF 40

DATUM
MESTO
ŽRTVE
GODINA ROĐENJA/POL

oktobar 1991.
nepoznato
Milan ŠESTIĆ


Štefo KRNIĆ


Anka BATINOVIĆ


Reza KRIVAJIĆ


Sofija BARIĆ


Jozo KARANOVIĆ


Antun LIKIĆ


Jelka LIKIĆ


Anka LIKIĆ


Antun PAVIĆ


Antun BUNJEVAC


Toma BUNJEVAĆ


Luka ORDANIĆ


Matija PAVIĆ


Nikola FELBABIĆ


Nikola VRPOLJAC


Anka JOSIPOVIĆ


Ivo JOSIPOVIĆ


Ankica JOSIPOVIĆ


Josip KARAGIĆ


Antun ČORIĆ


Josip CORIĆ


Vera ČORIĆ


Grga GLAVINIĆ


Antun ORDANIĆ


Mato BARUNOVIĆ


Stefan LONČAR


Kata LONČAR


Barica ČORIĆ


Josip ČORIĆ


Ivo BARUNOVIĆ


Kata BUNJEVAC


Nikola BARUNOVIĆ


Nevenka PERKOVIĆ


Zoran PERKOVIĆ


Vlado PERKOVIĆ


Marija BARUNOVIĆ
1941/ muški


nepoznata/ muški


nepoznata/ ženski


nepoznata/ ženski


nepoznata/ ženski


nepoznata/ muški


nepoznata/ muški


nepoznata/ ženski


nepoznata/ ženski


1936/ muški


40 godina/ muški


60 godina/ muški


60 godina/ muški


60 godina/ muški


50 godina/ muški


55 godina/ muški


60 godina/ ženski


50 godina/ muški


50 godina/ ženski


50 godina/ muški


50 godina/ muški


60 godina/ muški


60 godina/ ženski


60 godina/ muški


60 godina/ muški


60 godina/ muški


60 godina/ muški


60 godina/ ženski


60 godina/ ženski


30 godina/ muški


nepoznata/ muški


nepoznata/ ženski


nepoznata/ muški


nepoznata/ ženski


nepoznata/ muški


nepoznata/ muški


nepoznata/ ženski


****Plus 2 neidentifikovane osobe


DODATAK I

ŽRTVE U LIPOVANIĆU - PARAGRAF 42

DATUM
MESTO
ŽRTVE
GODINA ROĐENJA / POL

28. oktobar 1991.
LIPOVANIĆ
BROZINČEVIĆ, Franjo


BROZINČEVIĆ, Mira


BROZINČEVIĆ, Mata


BROZINČEVIĆ, Roža


BROZINČEVIĆ, Mirko


BROZINČEVIĆ, Franje


CINDRIĆ, Marija


SINDRIĆ, Katja
1928/muški


1925/ženski


nepoznata/ženski


nepoznata/ženski


1971/ muški


nepoznata/muški


nepoznata/ ženski


nepoznata/ ženski
DODATAK I

ŽRTVE U VUKOVIĆIMA - PARAGRAF 43

DATUM
MESTO
ŽRTVE
GODINA ROĐENJA/POL

7. novembar 1991.
VUKOVIĆ
VUKOVIĆ, Vjekoslav


VUKOVIĆ, Lucija


VUKOVIĆ, Milka


VUKOVIĆ, Dana


VUKOVIĆ, Nikola


MATINOVIĆ, Jose


MATINOVIĆ, Nikola


VUKOVIĆ, Nikola


VUKOVIĆ, Ivan
nepoznata/muški


nepoznata/ ženski


nepoznata/ ženski


nepoznata/ ženski


nepoznata/ muški


nepoznata/ muški


nepoznata/ muški


nepoznata/muški


1934/ muški
DODATAK I

ŽRTVE U SABORSKOM - PARAGRAF 44

DATUM
MESTO
ŽRTVE
GODINA ROĐENJA/POL

12. novembar 1991.
SABORSKO
BIĆANIĆ, Petar


BIĆANIĆ, Milan


MATOVINA, Milan


VUKOVIĆ, Jure


VUKOVIĆ, Jure


ŠPEHAR, Mate


BIČANIĆ, Ana


BIČANIĆ, Nikola


VUKOVIĆ, Ivan


VUKOVIĆ, Jela


DUMENIČIĆ, Nikola


MATOVINA, Mate


VUKOVIĆ, Petar


ŠTRK, Josip


DUMENČIČ, Ivica


MATOVINA, Marta


MATOVINA, Kate


MATOVINA, Mate
1935/ muški


1927/ muški


nepoznata/ muški


nepoznata/ muški


nepoznata/ muški


nepoznata/ muški


nepoznata/ ženski


nepoznata/ muški


nepoznata/ muški


nepoznata/ ženski


1930/ muški


1895/ muški


1932/ muški


nepoznata/ muški


nepoznata/ muški


nepoznata/ ženski


nepoznata/ ženski


nepoznata/ muški

slagthuset
27-09-2002, 22:33
http://www.vido.ldh.org/images/serbia.jpg