PDA

Pogledaj cijelu verziju : DEPORTACIJA, PRISILNO PREMEŠTANJEMax Hamilton
26-09-2002, 10:48
TAČKE od 14 do 16
(DEPORTACIJA, PRISILNO PREMEŠTANJE)

67. Od 1. avgusta 1991. do maja 1992. godine, Slobodan MILOŠEVIĆ, delujući sam ili u sprezi sa drugim znanim i neznanim učesnicima zajedničkog zločinačkog poduhvata, planirao je, podsticao, naredio, počinio ili na neki drugi način pomagao i podržavao planiranje, pripremu ili izvršenje deportacija ili prisilnog premeštanja hrvatskog i drugog nesrpskog civilnog stanovništva sa područja SAO SBZS, SAO Zapadne Slavonije, SAO Krajine i Dubrovačke republike.


68. Da bi ostvarile ovaj cilj, srpske snage koje su se sastojale od JNA, TO-a i dobrovoljačkih jedinica, među kojima "Beli orlovi", "Šešeljevci", "Dušan Silni" i "Arkanovi tigrovi", u saradnji sa policijskim jedinicama, uključujući "Martićevu policiju", SNB i MUP Srbije, i drugi pod efektivnom kontrolom Slobodana MILOŠEVIĆA ili drugih učesnika u zajedničkom zločinačkom poduhvatu, opkolili su hrvatske gradove i sela i zatražili od njihovih stanovnika da predaju svoje oružje, uključujući i lovačke puške koje su zakonito posedovali. Nakon toga su napali te gradove i sela, čak i onda kada su se stanovnici povinovali zahtevima. Namera ovih napada bila je da se stanovništvo natera u beg. Preuzevši kontrolu nad gradovima i selima, srpske snage su ponekad sakupljale preostalo hrvatsko i drugo nesrpsko stanovništvo i prisilno ga premeštale na lokacije u Hrvatskoj pod kontrolom hrvatske vlade ili ga deportovale na lokacije van Hrvatske, naročito u Srbiju i Crnu Goru. U drugim prilikama, srpske snage u saradnji s lokalnim srpskim vlastima, nametale su nesrpskom stanovništvu restriktivne i diskriminatorne mere i vodile kampanju terora smišljenu da ih istera sa tog područja. Većinu preostalog nesrpskog stanovništva bi nakon toga deportovali ili prisilno premestili.

69. Prema popisu stanovništva iz 1991. godine, hrvatsko i drugo nesrpsko stanovništvo bilo je u tim područjima zastupljeno kako sledi:

SAO Krajina: 28% Hrvata (70.708), 5 % ostalih (13.101)
SAO Zapadna Slavonija: 29% Hrvata (6.864), 11% ostalih (2.577)
SAO SBZS: 47% Hrvata (90.454), 21% ostalih (40.217)

Praktično celokupno hrvatsko i nesrpsko stanovništvo sa tih područja prisilno je uklonjeno, deportovano ili ubijeno. Prema popisu stanovništva iz 1991. godine, struktura hrvatskog i drugog nesrpskog stanovništva u Dubrovačkoj republici bila je oko 82% Hrvata (58.836), 11% ostalih (7.818). Zajednički zločinački poduhvat nije ostvario svoj cilj da se čitavo hrvatsko i nesrpsko stanovništvo Dubrovačke republike prisilno ukloni, deportuje ili ubije.

70. Ovim delima i propustima, Slobodan MILOŠEVIĆ počinio je:

Tačka 14: Deportaciju, ZLOČIN PROTIV ČOVEČNOSTI, kažnjiv prema članovima 5(d), te 7(1) i 7(3) Statuta Međunarodnog suda.

Tačka 15: Nehumana dela (prisilno premeštanje), ZLOČIN PROTIV ČOVEČNOSTI, kažnjiv prema članovima 5(i), te 7(1) i 7(3) Statuta Međunarodnog suda.

Tačka 16: Protivpravnu deportaciju ili premeštanje, TEŠKU POVREDU ŽENEVSKIH KONVENCIJA IZ 1949, kažnjivu prema članovima 2(g), te 7(1) i 7(3) Statuta Međunarodnog suda.

Slagthuset
27-09-2002, 19:14
http://www.vido.ldh.org/images/serbia.jpg