PDA

Pogledaj cijelu verziju : Google izbacio nove informacije o Chrome OS i source kodIgGy
20-11-2009, 12:17
Google je kona?no izbacio nešto više informacija o svom operativnom sustavu, Chrome OS, kao i source kod operativnog sustava. Ukratko, Google tvrdi kako je Chrome OS u potpunosti usredoto?en na web, što generalno nimalo ne ?udi.

Chrome OS je, dakle usredoto?en na web, što zna?i kako su sve aplikacije istovremeno i web aplikacije. Cijelo je korisni?ko su?elje i uporaba plasirana unutar web preglednika, te ne postoje konvencionalne desktop aplikacije. To zna?i kako korisnik ne mora brinuti o instalaciji, manipuliranju i ažuriranju softvera.

Nadalje, Google je za potrebe Chrome OS-a zna?ajno poja?ao sigurnosne postavke, pošto su sve aplikacije dostupne putem browsera. Stoga, za razliku od tradicionalnih operativnih sustava, Chrome OS ne vjeruje ni jednoj aplikaciji koju pokre?ete. Svaka je aplikacija zadržana u vlastitoj "sigurnosnoj kutiji", što je ?ini mnogo teže dostupnom malware softverima, virusima itd. Osim toga, svaki puta kada restartate ra?unalo, operativni sustav provjerava integritet svog koda. Ukoliko je vaš sustav bio kompromitiran, dizajniran je kako bi se sam popravio nakon restarta.

Naposljetku, Google priznaje kako su ovisni o brzini, stoga za potrebe Chrome OS-a izbacuju sve nepotrebne procese, optimiziraju mnoge operacije, što ukratko zna?i, kako Google tvrdi, nakon što upalite ra?unalo, webom možete surfati u nekoliko sekundi. To?nije u sedam sekundi, koliko je Chrome OS-u navodno potrebno ne bi li se podigao.

Chrome OS ?e ku?nim korisnicima biti raspoloživ u ovo vrijeme sljede?e godine (zna?i, negdje sredinom studenog 2010.).

Pogledajte pripadaju?e video priloge: http://www.vidilab.com/vijesti/vise.php?id=13210

Aliraza002
10-12-2015, 07:35
s javnoš?u izjavio je kako gaming ostaje glavni fokus tvrtke, no da istovremeno postoje još mnoge prilike koje bi NVIDIA trebala razmotriti, te u krajnjoj liniji i iskoristiti.????