PDA

Pogledaj cijelu verziju : Prvi svjetski 3D trgova?ki centarIgGy
06-10-2009, 09:17
Novi trgova?ki centar površine 180 tisu?a kvadrata otvara se u Zagrebu! Ne radi se o još jednom megalomanskom zdanju, nego je rije? o prvom svjetskom virtualnom 3D trgova?kom centru vrijednom milijun eura koji s radom zapo?inje po?etkom studenog. Idejni za?etnik i glavni investitor ovog jedinstvenog projekta Shopping centar Trillenium je Hrvoje Prpi?, a poslovanje u virtualnom trgova?kom centru obavljat ?e se isklju?ivo putem interneta. Korisnik ?e kupnju obavljati kao da igra trodimenzionalnu videoigru, pla?anjem kreditnim karticama, a kupnja ?e biti mogu?a i putem prepaid bonova za kupovinu. Prolazit ?e se virtualnim hodnicima i trgovinama u kojima ?e svoje proizvode i usluge nuditi više od 90 hrvatskih i me?unarodnih tvrtki iz više od 25 razli?itih djelatnosti. A nakon obavljene kupovine posjetioci virtualnog trgova?kog centra mo?i ?e s prijateljima oti?i na virtualnu kavu i uživati u ostalim društvenim prostorijama koje ?e u centru postojati. Kupljeni proizvodi bit ?e im dostavljeni na ku?nu adresu.


Ina?e, Hrvatska ?e poslužiti kao poligon za testiranje ovakve usluge, a cilj je ovakav proizvod plasirati na globalnoj razini, izjavio je Prpi? i dodao kako u prvoj godini poslovanja trgova?ki centar Trillenium o?ekuje 100 milijuna kuna prometa. Svakom ?e kupcu, ako ima nekakvih upita vezanih za proizvod biti na raspolaganju i prodava?, koji ?e u prvih nekoliko mjeseci s klijentom komunicirati putem tekstualnih poruka, a u budu?nosti ?e komunikacija s kupcima biti mogu?a i glasovnim putem. Kvadratni metar virtualnog poslovnog prostora, gdje ?e trgovci izlagati svoje proizvode, stajat ?e 25 lipa mjese?no, dok ?e mjese?ni najam izloga stajati tisu?u kuna.

U Centru ?e biti zaposleno oko 80 djelatnika, a u prvo ?e vrijeme biti omogu?eno da pet tisu?a korisnika istovremeno kupuje u centru. Dizajneri iz studija Reanimacija koji su i grafi?ki osmislili projekt, veliki naglasak su stavili na društveni i zabavni karakter centra, pa ?e biti mogu?e koristiti servis za ?avrljanje, virtualne konferencijske dvorane gdje ?e korisnici mo?i kupiti snimke svojih sastanaka i objaviti svoje prezentacije.
U najavi su i novi sadržaji kao što su koncerti i nastupi klaunova, pantomimi?ara, a centrom ?e se šetati zaštitari i prosjaci.

Kora
06-10-2009, 17:58
A link? Ovo ?e izgleda biti ko facebook samo sa šopingom. Živo me zanima kak ?e proizvodi bit prezentirani.