PDA

Pogledaj cijelu verziju : OnLive osigurao dodatna ulaganjaIgGy
01-10-2009, 11:27
Cloud baziranom gaming servisu pristupilo je više beta testera negoli su to vlasnici o?ekivali, što je o?ito dodatno zainteresiralo ulaga?e AT&T Media Holdings Inc. i Lauder Partners.

Gore spomenute tvrtke priklju?ile su se originalnim OnLiveovim ulaga?ima Warner Brothers, Autodesk i Maverick Capital koji su tako?er izdvojili financijske resurse za "novu rundu" ulaganja.
OnLive je nedugo nakon predstavljanja na GDC-u 2009. bio prekriven velom sumnje kako je ovakav servis jednostavno nemogu?e realizirati, no broj beta testera je iznenadio i samog vlasnika servisa, Stevea Perlmana koji je potvrdio kako je podcijenio potencijalan broj zainteresiranih beta testera.

OnLive je trenutno u zatvorenoj beti i to isklju?ivo za korisnike na podru?ju Sjeverne Amerike, a zasad je nepoznato kada ?e i ho?e li OnLive biti raspoloživ izvan granica Sjeverne Amerike, niti koliko ?e stajati mjese?na pretplata.