PDA

Pogledaj cijelu verziju : Microsoft otkrio cijene OEM verzija Windows 7 OS-aIgGy
30-09-2009, 12:06
Ameri?ka online trgovina Newegg.com tvrdi kako ?e kupcima nuditi Windows 7 Home Premium po iznosu od 99,99 USD, manju od preporu?ene cijene pune verzije Home Premium licence koja stoji 199,99 ameri?kih dolara.

OEM verzije Professional i Ultimate Windows 7 licenci zasebno ?e stajati 134,99 i 174,99 ameri?kih dolara. OEM verzije Windows operativnog sustava Microsoft uglavnom nudi proizvo?a?ima ra?unala kako bi na svoje konfiguracije postavili posljednju verziju Windowsa, no i za svakodnevne je korisnike postalo vrlo jednostavno kupiti OEM licence Windowsa, pri ?emu ih tehni?ki ništa ne sprje?ava pri tom naumu.

Doduše, bitno je napomenuti kako OEM licence sa sobom nose i neke zna?ajne nedostatke - instalacija ?e u potpunosti obrisati sve podatke s vašeg (sistemskog) diska (što je, doduše i vrlo preporu?ljivo u?initi pri instalaciji operativnog sustava), za razliku od Upgrade edicije, ali jednako tako licencu ne?ete mo?i prebacivati s ra?unala na ra?unalo, kao ni ?initi bilo kakav ve?i upgrade ra?unala, iz razloga što ?e Windowsi u tom slu?aju biti deaktivirani.

Provjerite cijene svih OEM verzija Windows 7 operativnog sustava: http://www.newegg.com/Product/ProductLi ... %207%20oem (http://www.newegg.com/Product/ProductList.aspx?Submit=ENE&N=2060350368%204811&Tpk=windows%207%20oem)