PDA

Pogledaj cijelu verziju : Download a new softwaregofangera
22-08-2010, 06:16
Unique annonce a recent software representing forum.vidi.hr

Certified Software Quality Analyst (CSQA)<br>Certified Software Quality Analyst (CSQA),certification, exam, materials, Braindumps sample questions, sample test, sample tests, sample paper, sample papers, self study, security, tips, study group, tutorial, tutorials, test paper, test papers, test questions, training material, training materials, answers, braindump,<br><br>Download software: Certified Software Quality Analyst (CSQA) (http://www.mysoftware.ru/download/certified_software_quality_analyst_csqa/)

Email Privacy<br>Did you know that when you send your email messages, they do not go directly to the recipient mailboxes? Did you know that first of all, your Internet Service Provider gets all your email messages, stores them somewhere on its mail servers and then delivers the messages to your recipients leaving copies of your messages in its database? Do you know that someday all the information kept on the servers can be easily used against you? Email Privacy is a system-tray local SMTP server program for Windows that lets you send email messages directly from your PC to recipient mailboxes ensuring your email privacy and security by means of bypassing your ISP's mail servers where your relevant information can be stored and viewed. Did you also know that when you send an email message to a list of email addresses, the respondents can see each other in the email message header? You think it is secure? While sending, Email Privacy always breaks email messages addressed to a group of people to individual messages ensuring your privacy and privacy of your respondents. Moreover, Email Privacy even does not leave any traces on your PC because it just gets your email messages from your email client and puts them in the recipient mailboxes at the same time without making any temporarry files on your PC. Email Privacy supports all email programs like Outlook Express, Outlook, Eudora, etc. The email program you already use for sending and receiving messages can be connected to the server in a very easy way - just by using the word "localhost" instead of your current SMTP host. Having done so, you can send messages in a usual manner. The user interface of the program is very easy to learn, excellent documentation is included. Install Email Privacy on your PC before it is too late!<br><br>Download software: Email Privacy (http://www.mysoftware.ru/download/email_privacy/)

Demo Software: http://www.mysoftware.ru/download/

linux freak
14-10-2010, 18:40
"Preuzmite novi softver

Jedinstveni annonce nedavne softver predstavlja forum.vidi.hr

Ovjerena kvalitete softvera analitičar (CSQA) <br> Ovjerena kvalitete softvera analitičar (CSQA), certificiranje, ispit, materijali, braindumps uzorak pitanja, uzorka, uzorak testova, uzorak papir, uzorak radova, samostalno učenje, sigurnost, savjeti, studijska grupa, udžbenik, tutoriali, pismeni ispit, test radova, ispitnih pitanja, trening materijala, materijala za obuku, odgovore, braindump, <br> Preuzimanje softvera: Certified kvalitete softvera analitičar (CSQA)

Email privatnost <br> Jeste li znali da kada šaljete svoju e-mail poruke, oni ne idu izravno na primatelja poštanske sandučiće? Jeste li znali da prvi od svih, Internet Service Provider dobiva sve vaše e-mail poruke, pohranjuje ih negdje na svojim mail serverima, a zatim isporučuje poruke primateljima ostavljajući kopije poruka u svojoj bazi podataka? Znaš li da će jednog dana sve podatke čuva na serverima lako se može koristiti protiv vas? Email Privacy je sustav ladicu lokalni SMTP server program za Windows koji vam omogućuje slanje poruka e-pošte izravno s računala na primatelja poštanske sandučiće osigurati svoju e-mail privatnost i sigurnost putem zaobilazeći vašeg ISP-mail servere gdje se relevantne informacije mogu biti pohranjeni i pregledan. Jeste li znali da kada šaljete poruku e-pošte na popis adresa e-pošte, ispitanici mogu vidjeti jedni druge u e-mail zaglavlju poruke? Vi mislite da je sigurna? Dok slanje, e-mail privatnosti uvijek razbija e-mail poruka upućena skupini ljudi na pojedinačne poruke osigurati vašu privatnost i privatnost ispitanika. Osim toga, e-mail privatnosti čak i ne ostavlja tragove na računalu, jer se samo dobiva svoju e-mail poruke s e-mail klijent i stavlja ih u poštanske sandučiće primatelja u isto vrijeme bez ikakvih temporarry datoteke na računalu. Pošalji privatnosti podržava sve e-mail programa kao što su Outlook Express, Outlook, Eudora, itd. e-mail programa koje već koristite za slanje i primanje poruka može biti spojen na poslužitelj u vrlo jednostavan način - samo pomoću riječi "localhost" umjesto tvoj tekuće SMTP host. Nakon što ste to učinili, možete slati poruke na uobičajeni način. Korisničko sučelje programa vrlo je jednostavan za naučiti, odlična dokumentacija je uključen. Instalacija Email privatnosti na vašem računalu prije nego što bude prekasno <br> preuzimanje softvera: E-mail privatnosti

Demo softvera:
http://www.mysoftware.ru/download/ "

Evo ovo bi bio prijevod autorovog teksta...
Ovaj program nisam probao ali čini se zanimljivim...
Pošto je program Ruski, sve je na ćirilici pa se ne snalazim baš dobro. :smile15:

Ispričavam se zbog mogućih pogrešaka u prijevodu.