PDA

Pogledaj cijelu verziju : Provala rekreativnog rasizmaIvan Torov
23-09-2006, 21:35
Gotovo neprimetno, u senci »iznenadne sportske posete« svetskog »rekreativnog« rasiste Žan Mari le Pena Vršcu i Srbiji, prošla je informacija da će 12.septembra u Okružnom sudu u Novom Sadu početi sudski proces protiv grupe članova Nacionalnog stroja zbog »izazivanja nacionalne, rasne i verske netrpeljivosti.« Najavljen je, dakle, događaj, koji, možda, u konkurenciji sa krucijalnim »nacionalnim bitkama« vladajuće političke i nacionalne elite neće biti od prvorazrednog značaja, ali koji bi, u suštini, trebalo korisno da posluži u shvatanju i tumačenju sadašnje srpske političke i društvene stvarnosti.
Za one u Srbiji (a takvih je, nažalost, sve više) čije je pamćenje sve kraće, podsećanje: 9.novembra prošle godine, na sam dan svetske borbe protiv fašizma i antisemitizma, odnosno sećanja na Kristalnu noć 1938.godine kada je pogromom nad Jevrejima praktično započeo Holokaust, dvadesetak pripadnika zvanično neregistrovane organizacije Nacionalni stroj upalo je na antifašističku tribinu na novosadskom Filozofskom fakultetu, održalo »čas« iz »nacionalnog domoljublja«, podelilo nekoliko šamara akterima tribine, pripretilo da će novostasali »slovenski arijevci« srediti sve »antisrpske komunjare«. Naslov iz jednog vojvođanskog dnevnika »Svastika u kljunu obesnih dvoglavih orlića«, neočekivano žustra reakcija većine vodećih političkih partija, među kojima, i DSS, šefa države Tadića, vlade Srbije, kao i potonja robusna akcija Žandarmerije u hapšenju »srpskog firera« Gorana Davidovića i njegovih nabildovanih pajtaša u »spitfajer« jaknama i metalnim šipkama u rukama, nagovestili su da državni organi ovog puta neće biti blagonakloni prema ovom obliku nasilja.

Ivan Torov
23-09-2006, 21:36
Saznali smo, tako, da su ti isti naci-strojevci bili autori prethodnog grafitnog »udara« na B 92 i poruka ispisanih po čitavom Beogradu »Srbija Srbima«, »Hoćemo slobodu, a ne novi jevrejski jaram«, »Jevreji, paraziti, napolje iz Srbije«, »Nož, žica, Srebrenica«, »Generale, hvala ti za Srebrenicu«. Javnosti je saopšteno i da Nacionalni stroj, kao i neke druge slične ili istovetne grupe okupljenih oko međunarodne »asocijacije« »belih rasista« Stormfront White, programski zagovara »udruživanje svih srpskih zemalja u jedinstvenu srpsku nacionalnu državu koja osigurava postojanje i preporod srpske nacije u veličini slovenskog arijevskog nasleđa pretežno dinarskog podrasnog tipa.« Veruje u »biološku nejednakost i geografsku segregaciju, zabranjuje abortus, narkomaniju, pedofiliju, pornografiju, homoseksualizam« i poručuje da »svi mediji u Srbiji moraju da budu pod nacionalnom kontrolom države.«
I kako to obično biva u Srbiji, priča o neonacističkom nasilju u Novom Sadu postaje povod za oštru polemiku i podelu oko toga da li je ova pojava u »proevropskoj Srbiji« alarmantna i dominantna ili tek incidentna i šta se, zapravo, valja iza provale fenomena rasizma, netolerancije i ksenofobije. Za jedne, protagoniste građanske, demokratske proevropske Srbije, novosadski »slučaj« nije bio izolovana epizoda neke marginalne grupe, već odraz stanja u društvu koje je izgubilo svaki kompas, nema petlju da se suoči sa vlastitom prošlošću, odbija svaku kritiku sopstvenog šivinizma i zločinačke prakse.

Ivan Torov
23-09-2006, 21:37
Današnja Srbija, ističu, stidi se svog antifašizma, pa otuda neobuzdano veličanje uloge i dela ličnosti poput vladike Nikolaja Velimirovića, Milana Nedića, Dimitrija Ljotića, isforsiranog i istorijski nepotvrđenog izjednačavanja partizana i četnika. Tako je direktor beogradskog Centra za ljudska prava profesor Vojin Dimitrijević izjavio da neodgovarajuće, najčešće ignorantsko reagovanje vlasti na takve i slične pojave, veličanje kvislinga, proglašavanje ratnih zločinaca za nacionalne heroje, poplavu knjiga i publikacija sa fašističkim, nacističkim i antisemitskim sadržajima, nameće utisak kao da je delovanje ultradesničarskih grupa društveno prihvatljivo.Upozorava se da ekstremne nacionalističke i fašističke organizacije imaju, ako ne otvorenu, onda prikrivenu podršku državnih institucija, desničarskih političkih partija, univerziteta, SANU, crkvenog vrha. Njihova blagonaklonost najčešće u obliku indiferentnosti, omogućila je da organizacije tipa Obraza, Nacionalnog stroja, Dveri srpskih, Srpskog oslobodilačkog fronta, Skindheda, Krvi i časti, Svetog Justina filozofa steknu samopouzdanje, čak pravo građanstva, da njihov fašistički i antisemitski govor (mržnje) postane malte ne legitiman.

Ivan Torov
23-09-2006, 21:37
Nasuprot kritičarima ofanzive nacionalističke retorike, a i sve učestalijeg nasilja, oglasili su se prepoznatljkivi politički i analitički krugovi (okupljenih pretežno oko časopisa Nova srpska politička misao i u nekim uticajnim medijima) koji relativizuju pojavu fašizma, smatrajući je marginalnom, a odbacuju i bilo kakvu pomisao da vladajuća ideološka matrica, pre svih, DSS i njen lider Vojislav Koštunica, ima ikakvog udela u motivisanju militantnih ekstremista da propagiraju nacionalno čišćenje Srbije arijevskim metodama. Po njima, kudikamo realnija opasnost za proklamovani nacionalni preporod Srbije i srpske nacije su upravo mondijalisti, tzv.mesijanska inteligenacija, nevladin sektor, građanske partije, čija je kritika fašizma i rasizma (zapravo, satanizacija Srbije i Srba) i ponašanja vlasti, jako profitabilan posao.
Jedan kasniji događaj, opet u Novom Sadu, ozbiljno je pripretio daljom eskalacijom polemičkog konflikta. Javnost je, naime, bila nemalo iznenađena i zatečena decembarskom analizom MUP Srbije, koji je, u saradnji sa Odborom Skupštine Vojvodine za bezbednost, saopštio da su organizacije Nacionalni stroj, Skinhedi, Krv i čast, Rasni nacionalisti (Rasonalisti) neonacističke, a Obraz klerofašistička organizacija. I da je svima njima zajedničko propovodenje antizapadnjaštva, nacionalizma, ideološke isključivosti, homofobije, odbojnosti prema liberalnim vrednostima, antisemitizam i veličanje Radovana Karadžića i Ratka Mladića.

Ivan Torov
23-09-2006, 21:37
Iako je bilo pokušaja da se policijska analiza donekle koriguje, odnosno relativizuje svoje zaključke, Skupština Vojvodine je 20.decembra usvojila ovaj izveštaj zatraživši od vlade Srbije i republičkog parlamenta da što hitnije razmotre mogućnost zakonskog sankcionisanja delovanja ovakvih i sličnih grupa i organizacija. Usledilo je zatim ono što se i očekivalo: »stručno« nipodaštavanje izveštaja, optužba kako je, zapravo, reč o ličnom obračunu Nenada Čanka i Bojana Pajtića sa Koštunicom, i kontrooptuđba - da to što su mađarske organizacije Pokret 64 županije i Honvedi izostavljeni sa spiska fašističkih organizacija ponajviše govori o »antisrpskom karakteru« izveštaja.
Vlada Srbija, naravno, nije reagovala, takođe, ni Skupština Srbije, a ta upečatljiva ignorancija je, u stvari, potvrdila procenu mnogih analitičara da je manir prećutkivanja i nečinjenja najkonkretniji oblik - podrške. Pogotovo u svetlu nekih obelodanjenih informacija o udelu istaknutih funkcionera DSS, pa i samog Koštunice, u ideološkom profilisanju i jačanju nekih ekstremnih grupacija, kao što je Obraz, ali i zbog sve učestalijih, na činjenicama utemeljenih procena o jakoj sprezi vojske, policije, tajnih službi, dela političke oligarhije, SANU, univerziteta i crkve sa organizacijama koje propagiraju fašizam, antisemitizam, klerikalizam, ideološku, političku, nacionalnu i svaku drugu netrpeljivost.

Ivan Torov
23-09-2006, 21:38
Simptomatično ćutanje Koštuničine vlade, kako se procenjuje, daje mnogo povoda da se od predstojećeg sudskog procesa protiv pripadnika Nacionalnog stroja ne očekuje previše ili, pak, da eventualna osuda mladih arijevaca bude iskorišćena kao alibi kako se, eto, vlast distancira od neonacističkog nasilja. Zapravo, suđenje će se (ako se u međuvremenu, nekim pravnim sredstvima i marifetlucima i ono ne relativizuje) odvijati u ambijentu koji baš ne korespondira sa političkim porukama (svetu) da Srbija neće dozvoliti da postane poligon za divljanje rasista, klerofašista, antisemita i ostalih protagonista nasilja prema drugim nacijama i drugačijem mišljenju.

Ivan Torov
23-09-2006, 21:38
U trenutku kada »veliki borac za srpsku stvar« Le Pen, bez ikakve reakcije bar analitičkih interpretatora ideološkog obrasca vladajuće garniture, dolazi u »rekreativnu misiju« u Vršac, kada javnost nastoji da razreši kontroverznost pozadine njegovog boravka, kada se iste te apologete vladajuće ideologije tako indiferentno odnose prema obnovljenoj nacionalističkoj i rasističkoj retorici lidera i funkcionera Srpske radikalne stranke (primer nasrtaja Zorana Krasića i Gorana Cvetanovića na ličnost i porodicu potpredsednice Koštuničine vlade Ivane Dulić-Marković), a i prema očiglednoj nameri tužilaca da zaštite i podstaknu nesputano divljanje Šešeljevih naslednika, logično je očekivati da suđenje 12.septembra ne bude ujedno i nekakva prekretnica u tretmanu fašističkih, neonacističkih i nacionalističkih pojava i aktera u Srbiji.

Ivan Torov
23-09-2006, 21:39
Pesimizam pojačava i činjenica da Srbiji i njenoj političkoj i nacionalnoj eliti predstoji suočavanje sa izuzetno teškim i bolnim odlukama, pogotovo kad je reč o budućem statusu Kosova, hapšenju preostalih, ali i najznačajnijih optuženih za ratne zločine, raspletu obustavljenih pregovora sa Evropskom unijom. Ako je suditi po Koštuničinoj više puta ponovljenoj poruci da Srbija neće ni po cenu ulaska u novu (samo)izolaciju odustati od Kosova, po obnovljenoj antihaškoj psihozi i hroničnom eskiviranju vlade da haški optuženici Mladić, Karadžić, Tolimir, Hadžić i ostali budu uhapšeni i predati međunarodnom sudu, realnija je procena da će okolnosti biti mnogo povoljnije za ionako već uočljivo vaskrsavanje retorike iz Miloševićevih ratnih i nacionalističkih dana, novi impuls za ekstremni desničarski i militantni govor i nasilje.
Za bolje razumevanje ovog političkog trenutka Srbije možda je ponajbolje, na kraju, citirati reči Aleksandra Molnara, profesora sociologije na beogradskom Filozofskom fakultetu:
»Nastanak ovih grupa je povezan sa traumom vojnih poraza Srbije. Ova zemlja je izgubila nekoliko ratova, pretrpela veliko nacionalno poniženje koje je proizvelo militantna osećanja u velikom delu mlade populacije.«
A, kako se čini, tim i takvim traumama još se ne nazire kraj.

Da bas
24-09-2006, 11:35
...Za one u Srbiji (a takvih je, nažalost, sve više) čije je pamćenje sve kraće, podsećanje: 9.novembra prošle godine, na sam dan svetske borbe protiv fašizma i antisemitizma, odnosno sećanja na Kristalnu noć 1938.godine kada je pogromom nad Jevrejima praktično započeo Holokaust, dvadesetak pripadnika zvanično neregistrovane organizacije Nacionalni stroj upalo je na antifašističku tribinu na novosadskom Filozofskom fakultetu, održalo »čas« iz »nacionalnog domoljublja«, podelilo nekoliko šamara akterima tribine, pripretilo da će novostasali »slovenski arijevci« srediti sve »antisrpske komunjare«. Naslov iz jednog vojvođanskog dnevnika »Svastika u kljunu obesnih dvoglavih orlića«, neočekivano žustra reakcija većine vodećih političkih partija, među kojima, i DSS, šefa države Tadića, vlade Srbije, kao i potonja robusna akcija Žandarmerije u hapšenju »srpskog firera« Gorana Davidovića i njegovih nabildovanih pajtaša u »spitfajer« jaknama i metalnim šipkama u rukama, nagovestili su da državni organi ovog puta neće biti blagonakloni prema ovom obliku nasilja.

...itd

Sta ces
25-09-2006, 11:22
Srbija je bolesna - vrlo bolesna. Kad ce da se resi te bolesti - ?? ako ikada??