PDA

Pogledaj cijelu verziju : Hrvatska osudjena na dugo umiranje u agonijiKarlovcan
31-08-2006, 21:17
2.Velikosrpska ekspanzija
Promatra li se ponašanje današnjih velikosrpskih vlastodržaca, stječe se dojam da oni ponovo počinju od vremena balkanskih ratova. Tada su htjeli stvoriti istorodnu (homogenu) Srbiju i zatim krenuti u osvajanje na zapad. Međutim, Makedonija im je (1945) izmakla iz te istorodnosti, Kosovo je dobilo samoupravu kao i novopripojeno područje Vojvodine. Željelo se ponovo stvoriti jednorodnu državu Srbiju. Počelo je 1990. dokidanjem autonomije Vojvodine i Kosova, pa je uslijedilo osvajanje na Zapad, da bi se time poništili rezultati razgraničenja 1945. godine.

Karlovcan
31-08-2006, 21:18
Velikosrpski osvajači navode različite "argumente" za svoje teritorijalne ambicije.Tako su, po njima, srpske granice ondje:
- do kuda su dopirale turske granice u Hrvatskoj
- do kuda je došao srpski opanak
- do kuda se nalaze srpski grobovi
- do kuda se nalaze srpski samostani
- do kuda ima srba

Pri prosudbi teritorijalnih planova današnjih srpskih osvajača nije teško naći i njihove uzore u prošlosti. Među tima, svakako je i projekt "homogene srbije" Stevana Moljevića, istaknutog ideologa četničkog pokreta Draže Mihajlovića iz lipnja 1941. godine. U tom projektu Moljević je pisao:

...Srbi moraju imati hegemoniju na Balkanu, a da imaju hegemoniju na Balkanu, moraju imati prethodno hegemoniju u Jugoslaviji...

...stog se Srbima nameće danas prva i osnovna dužnost, da stvore i organiziraju homogenu Srbiju koja ima da obuhvati celo etničko područje na kome žive Srbi i da joj osiguraju potrebne strateške i saobraćajne linije i čvorove, te privredna područja kako bi joj bio omogućen i obezbeđen slobodan privredni, politički i kulturni život i razvitak za sva vremena...

Karlovcan
31-08-2006, 21:19
Tkvoj Moljevićevoj Srbiji potrebne su i nove granice. U slučaju Hrvatske one bi bile, otprilike na crti: Virovitica - Pakrac - Karlovac - Karlobag. A upravo o tim i takvim granicama slušamo i danas. I ne samo da se o njima čuje, nego su ih velikosrpski osvajači nastojali i oružjem ostvariti

Velikosrpski osvajači svoje teritorijalne planove opravdavaju "pravom" srpskog naroda, da živi u istoj državi. Ako to ne može biti Jugoslavija, onda treba biti Velika Srbija. Nasuprot takvom stavu, stoji iskustvo drugih naroda na području bivše Jugoslavije da sa Srbijom nije moguće živjeti u istoj državi, jer Srbija uvijek nastoji prije svega biti srpska, ma kako se zvala i ma kako bila ustrojena.

Karlovcan
31-08-2006, 21:21
3.Namjeravani i pripravljeni ratni napad (strategijska agresija)
Oružane snage (OS) tzv. SFRJ sačinjavale su dvije komponente i to JNA i TO (Jugoslavenska narodna armija - operativni dio i Teritorijalna obrana - kontrola teritorije, strategijska pričuva uoperativnom djelu na izabranim smjerovima). Sve do 1986. godine bile su OS SFRJ formirane u armije koje imaju republička obilježja i kao takve predstavljaju latentnu opasnost od izdvajanja pa se 1986. godine OS SFRJ reorganiziraju pod izgovorom smanjenja troškova u "vojne oblasti", te su od 9 armija formirane 3 vojne oblasti i vojno pomorska oblast. Najveća vojna oblast je bila 1. beogradska, zatim 2. skopska i 5. zagrebačka. Granica 1. i 5. vojne oblasti bila je u neposrednoj blizini crte Karlobag - Karlovac - Virovitica, čime je tada bila definirana granica tzv. Velike Srbije kao prevladavajuća sveopća priprema, a vojna priprema se temeljila na osvajanju teritorija i iseljavanju pučanstva, što je pokusno utemeljeno na Komandno štabnoj ratnoj vježbi (KŠRV) "Romanija" - 1987., 1988., 1989. i 1990.godine.
Ova vojna djelatnost podrazumijevala je "bitku u prostoru i udar s distance". Primjena te djelatnosti odvijala se u dva dijela i to:1. dio - osvajanje "ključnih točaka"
- Vukovar - Osijek - Pakrac - Sisak - Karlovac - Zadar - Dubrovnik;
- tzv. JNA djelovala je brzim tempom napada na glavnim prometnicama kombiniranim pješačko-tenkovskim napadom uz vrlo jaku potporu topništva, zrakoplovstva i mornarice;
- isključiva namjena zrakoplovstva bila je uništavanje civilnih objekata i institucija;- mornarica je provodila blokadu Vojno-pomorske oblasti (VPO), naročito južno od Karlobaga.2. dio - osvajanje prostora unutar "ključnih točaka"

Karlovcan
31-08-2006, 21:22
- tu su glavnu ulogu imali srpski pobunjenici i dragovoljci iz Srbije, uz formiranje Teritorijalne obrane (TO) čija je zadaća bila djelovanje na bokovima JNA, napredovanje u širinu uz osvajanje "ključnih točaka" niže razine i proširenje bojišnice.4.Način djelovanja (taktika)Način djelovanja razrađen je u nekoliko postavki a izvršenje bilo kojeg napada, u bilo kojem prostoru RH, odvijalo se po istom nacrtu:
- najprije su stvorene baze, skupine pobunjenika uz vojno oblikovanje u neku od pješačkih postrojbi;
- provođenje zastrašivanja i uznemiravanja hrvatskog pučanstva unutar sela sa srpskim pučanstvom;
- udruživanjem više grupa srpskih pobunjenika, napadalo se selo sa hrvatskim pučanstvom (najmanji nadmoćni odnos trebao je biti 2:1);
- jaka potpora topništva iz dubine teritorija sa srpskim pučanstvom sa dvostrukom ulogom i to:
* vatrena potpora napadu,
* djelovanje po selima sa zadaćom razaranja i panike;- od logističke potpore najčešće su koristili kamione i helikoptere;
- za operacije početnih napada najčešće su korišteni minobacači kalibra 82 mm i 120 mm zbog lakog rukovanja, brze izobrazbe, lakog prijenosa i relativno velikih vatrenih mogućnosti;

Karlovcan
31-08-2006, 21:22
- svaki napad srpskih pobunjenika bio je precizno određen i usmjeravan na uništavanej hrvatskog pučanstva koristeći zastrašivanje, ubijanje, progon, pokolj i paniku.


5.Izvođenje napada
Kako je stvorena strategija "stvarne (realne) prijetnje"?
S vojnog motrišta, Generalštab OSSFRJ izveo je slijedeće zaključke:
- geostrategijski položaj Hrvatske krajnje je nepovoljan;
- u Europi nema države sa tako nepovoljno složenim državnim prostorom;
- djelotvorna obrana ovako potpuno složenog državnog prostora u ratu je nemoguća;
- Hrvatska više i nije podunavska zemlja - odmaknuta je od rijeke Dunava;
- "Republika Srpska Krajnia" (RSK) duboko je usječena u teritorij RH na nekoliko djelova;

Postavke strategije "stvarne (realne) prijetnje:

Generalštab OSSFRJ procijenio je postavke temeljene na pretpostavci da Hrvati nisu nikakvi vojnici i nemaju vojničkog duha, sredstava i mogućnosti da se odupru agresiji, zbog ovih predviđenih činjenica:
- Hrvatska nema dostatnu ljudsku moć niti druge mogućnosti stvoriti vojnu silu za munjevitu napadnu operaciju protiv "RSK";

Karlovcan
31-08-2006, 21:23
- "Srpska vojska Krajine" ima dovoljno moćna raketna i topnička sredstva za obranu, pa strategiju "RSK" može temeljit᪘Ĺna??dm��di��br> - Obrana "RSK" dopušta sva raspoloživa sredstva, jer se radi o borbi za opstanak - Hrvatska nema načina tome se suprostaviti.
Ist tako, GŠ OS SFRJ procijenio je mogućnosti Hrvatske vojske (HV) prema strategiji realne prijetnje po slijedećim postavkama:
- ratna vojska RH može imati najviše 250.000 ljudi;
- prema raspoloživim izvorima RH, nema pretpostavki za izdržavanje ni tolike vojske; - s obzirom na konfiguraciju terena, slobodni prostor RH i ljudsku moć, ratna vojska je nužno nepovoljno raspoređema u odnosu na strategijsko težište (sjeverna Dalmacija-Lika-Kordun-Banovina);
- oko trećine snaga vojske RH angažirano je u BiH;
- dio snaga je nužno izvan središta djelovanja u Slavoniji i Posavini;
- dio snaga mora biti spreman za gašenje težnji odcjepljenja u Istri, Gorskom Kotaru i Dalmaciji;
- čak ni granica prema Republici Sloveniji nije stabilna.

Temeljem ovakvih raščlambi, postavki i razmišljanja GŠ OS SFRJ donio je slijedeće zaključke:
- Geostrategijski položaj RH omogućuje brzo i lako razdvajanje na nekoliko dijelova;
- Napadne operacije ovakvog opasnog izvodive su sa relativno malobrojnim snagama;
- OS RH to ne mogu ničim i nikako obraniti; - Kada se pak uzmu u obzir separatističke nakane, RH je osuđena kao država na umiranje u dugoj agoniji!!

Karlovcan
31-08-2006, 21:23
.Zaključak o ratnim pripremama i načinu djelovanja - neuspjeh srpskih ratnih djelovanja
Još uvijek dobro pamtimo drugu polovicu listopada, studeni i prosinac 1991.godine kada su te sulude postavke bile zbiljnost na ovim prostorima, a rijeke izbjeglic iz svih hrvatskih sela sa desne obale rijeke Korane i Kupe došle su u grad i potražile zađštitu u jednoj od "ključnih točaka" generala Kadijevića:
Kombinirano djelovanje tzv. JNA i srpskih pobunjenika duž glavnih prometnih veza, bilo je relativno uspješno samo na dubrovačkom području, a neuspješno na istočnoslavonskom, zapadnoslavonskom i središnjem dijelu RH (Banovina-Kordun-Lika-Dalmacija) gdje se veoma dobro organizirala obrana i pružio otpor napadu.
Grad Karlovac je u početku Domovinskog rata bio okupirani grad jer je u njemu i bližoj okolici tzv. JNA imala 19 vojnih objekata koji su svi bili zaposjednuti i u uporabi. Pravilnom i mudrom organizacijom otpora, sve vojarne u gradu i bližoj okolici su osvojene, a vojska iseljena iz grada.
Najteže trenutke naš grad i svi njegovi stanovnici, proživljavali su od sredine listopada 1991. do siječnja 1992. godine, a svakodnevno smo bili izloženi bjesomučnoj vatri bogate zalih naoružanja raznoraznog promjera srbočetničkin hordi s istoka, od puščanih zrna do raketa srednjeg i velikog dometa, jer smo bili na prvoj crti bojišnice, ali nikad osvojeni.
Karlovčani su obranili svoj gra, to ističem s ponosom, jer ovaj krvavi životni ispit položili smo kao časni branitelji Domovine, slobode, vjere, i očuvali slobodu našeg grada. To ističem i zato jer smo mi ovdje očuvali stratešku vezu Panonske i Jadranske Hrvatske.

Karlovcan
31-08-2006, 21:23
Sve godine Domovinskog rata bile su obilježene stalnim provokacijama neprijatelja, ugroženošću, životnim opasnostima kako u gradu, tako i obrambenim drtama grada.
Nisu nas uništili i nismo nestali! Živi smo! Prkosno i ponosno stojimo svoj na svome i čvrsto smo predziđe kršćanstva!
I ovdje na ovim prostorima razbijena je srpska zabluda - srzšen je mit o srpskoj nepobjedivosti.

Milan iz Gline
31-08-2006, 21:50
Ma vi ste prvi napali srbe a ne oni vas, vidi sta kaze den haag i un. Koliko vam je doslo svetskih drzavnika na pogreb ocu domovine. Ne kenjaj bez veze ti budalo iz Karlovca.

Ma gdje
31-08-2006, 22:14
su Hrvati napali Srbe??? Sa cime?? Vilama? Motikama??

Karlovcan
31-08-2006, 22:23
- "Srpska vojska Krajine" ima dovoljno moćna raketna i topnička sredstva za obranu, pa strategiju "RSK" može temeljit᪘Ĺna??dm��di��br> - Obrana "RSK" dopušta sva raspoloživa sredstva, jer se radi o borbi za opstanak - Hrvatska nema načina tome se suprostaviti.
Ist tako, GŠ OS SFRJ procijenio je mogućnosti Hrvatske vojske (HV) prema strategiji realne prijetnje po slijedećim postavkama:
- ratna vojska RH može imati najviše 250.000 ljudi;
- prema raspoloživim izvorima RH, nema pretpostavki za izdržavanje ni tolike vojske; - s obzirom na konfiguraciju terena, slobodni prostor RH i ljudsku moć, ratna vojska je nužno nepovoljno raspoređema u odnosu na strategijsko težište (sjeverna Dalmacija-Lika-Kordun-Banovina);
- oko trećine snaga vojske RH angažirano je u BiH;
- dio snaga je nužno izvan središta djelovanja u Slavoniji i Posavini;
- dio snaga mora biti spreman za gašenje težnji odcjepljenja u Istri, Gorskom Kotaru i Dalmaciji;
- čak ni granica prema Republici Sloveniji nije stabilna.

Temeljem ovakvih raščlambi, postavki i razmišljanja GŠ OS SFRJ donio je slijedeće zaključke:
- Geostrategijski položaj RH omogućuje brzo i lako razdvajanje na nekoliko dijelova;
- Napadne

Karlovcan
31-08-2006, 22:24
operacije ovakvog opasnog izvodive su sa relativno malobrojnim snagama;
- OS RH to ne mogu ničim i nikako obraniti; - Kada se pak uzmu u obzir separatističke nakane, RH je osuđena kao država na umiranje u dugoj agoniji!!
.Izvođenje napada
Kako je stvorena strategija "stvarne (realne) prijetnje"?
S vojnog motrišta, Generalštab OSSFRJ izveo je slijedeće zaključke:
- geostrategijski položaj Hrvatske krajnje je nepovoljan;
- u Europi nema države sa tako nepovoljno složenim državnim prostorom;
- djelotvorna obrana ovako potpuno složenog državnog prostora u ratu je nemoguća;
- Hrvatska više i nije podunavska zemlja - odmaknuta je od rijeke Dunava;
- "Republika Srpska Krajnia" (RSK) duboko je usječena u teritorij RH na nekoliko djelova;

Postavke strategije "stvarne (realne) prijetnje:

Generalštab OSSFRJ procijenio je postavke temeljene na pretpostavci da Hrvati nisu nikakvi vojnici i nemaju vojničkog duha, sredstava i mogućnosti da se odupru agresiji, zbog ovih predviđenih činjenica:
- Hrvatska nema dostatnu ljudsku moć niti druge mogućnosti stvoriti vojnu silu za munjevitu napadnu operaciju protiv "RSK";

Mora da
31-08-2006, 22:30
UZASNO zivjeti kao nas Apartid Srbin, nepopravljiv Srbin, a znati sve ove navedebe cinjenice! Najjaci, nepobjedivi, najbolje naoruzani, najhrabriji, u nebjerojatno povoljnoj situaciji, protiv razbijenih, kukavickih Hrvata.

A na koncu se pokaze kolike su kukavice i nule bili bas ti napuhnuti Srbi... Hranjreni generacijama sa mitovima nikad sa stvarnoscu.

Kako bilo, kukavice Hrvati su bile definitivno manje kukavice od Srba, a najbitnije je da Srbe zadesi sta ih zadesi... to je NAJBITNIJE!!

Kako bre
01-09-2006, 00:31
cime ste nas napali?! Pa tenisicama. Hahaha

Nego, moj manijace,
01-09-2006, 00:43
sve mi se cini da ti ovdi diskutiras sam sa sobom, uglavnom. Nema ti tvojih Srba ni za lik.

Dosa od doma pun energije, pun elana, raspolozen za nove "radne" pobide.
Kad ces ti van iz svoje pomrcine da mi je znat???

Citaj
01-09-2006, 09:26
Procitaj, jos jednom, pa jos jednom, pa onda JOS jednom...

..i mozda, MOZDA jednog dana shvatis sta vas "zadesi" i zasto, ko ste i sta se...

...mozda na kraju razbijes tu cahuru koja te tako krvnicki steze oko mozga...

I kad
01-09-2006, 15:17
Si procitao JOS jednom, pa onda JOS...

Reci - DA LI TI JE ISTA USLO U TINTARU???

Pa reci KAKO je zivit sa tim spoznajama?

Hrvatska osudjena na polagano umiranje u agoniji??

A to se dogodi Srbiji...POLAKO, POLAKO... ALI SIGURNO!

kaze se
02-09-2006, 18:48
Ko sa maca laca i od maca ce i poginuti.

PITAGORA...
03-09-2006, 18:30
Ajmo opancari zbor...

Za vas je najbolje da se sami odselite jer i ovako necete jos dugo...
Ode drugo oko. pa kolijevka, pa ce i hraniteljica i vidi stvarno...
srbija u turskim granicama ha,ha,ha...

Napusi se kurca, idiote srpski... :smile07: :smile18: :smile06:

SESELJ
04-09-2006, 08:52
Koncept odbrane predsednika Srpske radikalne stranke (SRS) Vojislava Šešelja pred Haškim tribunalom predstavljen je u nedelju u Beogradu, a osnovu tog koncepta koji je sadržan u četiri nove Šešeljeve knjige predstavlja teza da su Rimokatolička crkva i papa Jovan Pavle Drugi glavni krivic za sve zločine na prostoru bivše SRFJ od 1991.godine.

Zamenik predsednika SRS Tomislav Nikolić je ocenio da je papa Jovan Pavle II "komandno odgovoran" za zločine koje su ustaše počinile nad srpskim narodom.

Prema njegovim rečima to je i dokazano u Šešeljevim knjigama koje su rezultat sistematskog i strpljivog rada domaćih i stranih naučnika i na kojima će radikali graditi novu Srbiju.

"Ako nas pregovorima napadnu, mi ćemo pregovarati, ako nas napadnu drugim sredstvima branićemo se drugim sredstvima", rekao je Nikolić o pregovorima o Kosovu.

SESELJ
04-09-2006, 08:52
Generalni sekretar SRS-a Aleksanadr Vučić naglasio je da u Srbiji već 15 godina postoji "nakaradna" predstava da su Srbi krivi za sve što se dešavalo na ovom prostoru i dodao da se takva situacija nastavlja ali da to nije istina.

Član pravnog tima za odbranu Šešelja i poslanik u Skupštini Srbije Zoran Krasić rekao je da Vatikan već 1.000 godina pokušava da predje Drinu i zavlada u Srbiji ali da mu to ne uspeva.

Oni koji sude ali i javnost treba da proglase Vatikan i papu Jovana Pavla II za najvećeg zločinca i krivca za ono što je učinjeno na prostoru bivše SFRJ čije rasturanje je pripremano 15 godine, rekao je Krasić.

Šešelj u četiri nove knjige ukazuje da se ustaška zlodela ne smeju zaboraviti, izjavila je poslanica SRS Nataša Jovanović i dodala da je cilj Vatikana da se "svi Srbi pobiju".

Pisac Brana Crnčević izjavio je da za njega ne predstavlja novost da je Vatikan krivac za zločine na prostoru bivše Jugoslavije već da je novost to što se knjige Vojislava Šešelja u kojima je to izneto prećutkuju. Crnčević je dodao da je Vatikan "opasna organizacija".

Predstavljanu koncepta odbrane prisustvovala je i supruga predsednika SRS Jadranka Šešelja a govornici su, pred punom salom Sava centra, izvikivali "Živela Velika Srbija, Živeo Šešelj".

Taj zoran krasic
04-09-2006, 09:32
je mentalno nesredjen covjek, ali eto i takvoga ga mora podnositi demokracija.
"..vec 1000 godina Vatikan zeli da predje Drinu..! i to mu dosada nije uspelo!" nije istina. Vatikan je hteo da dodje do Drine..."Savo, Dravo,Drino teci...!Znas vec, ni to nije posteno, ali je cinjenica.
Ako je po tom malomozgovnom poslaniku Drina vec 1000 granica "vatikanstva", gdje li je onda Srebrenica? I sta ima Vatikan sa tim pokoljem?
A u Haagu se nalaze srbi koji su okaljali ruke krvlju muslimanskog stanovnistva.
Taj maloumni zastupnicic iz srpske skupstine nece ni kod jednog pametnog srpskog biraca dobiti glas simpatije za blesavljenje o neduznosti
velikosrpskog krvoloka Seselja koji se eto samo zamjerio Vatikanu.
Eh kad bi glupost mogla da boli

PITAGORA...
04-09-2006, 21:06
Pa seselju, volvodo pa gde si ???

Reci ti nama ko tebe gadjo jogultom, majke mu ga nabijem...


Eto srbici tako govori vas jadni i retardirani vojvoda, a zar vam nije jasno da je on jadnik i takav ce ostati do bijedne smrti... :smile07: