Koji pametni mobitel preporu?ujete? Koje su glavne razlike izme?u raznih kompanija? Koje su pozitivne i negativne karakteristike mobitela?